Ärkeängeln Michael via Linda Dillon, 18:e september

ÄrkängelM

Hälsningar, jag är Michael, Ärkeängeln av Fred, Krigaren av Kärlek, nyhetsförmedlare, broder, bundsförvant, vän. Välkommen, välkommen till er alla, min älskade familj. Och det spelar ingen roll om du är grön eller blå, rosa eller lila. Jag välkomnar er alla, jag omfamnar er alla.

Denna kanal har retat mig med att säga, att hon inte vill höra mer om uthållighet, mod och tapperhet. Men mitt budskap denna dag, till var och en av er, era hjärtan, era sinnen, era kroppar, är ett med gratulationer, och stolthet, och jag ber er fortsätta.

Men låt mig vara tydlig, er uthållighet, som man ibland kallar oklanderlig uthållighet; er styrka, som vi ibland kallar envishet; er visdom, er kärlek, ert mod, ert kurage, er beundransvärda tapperhet, er uppskattning, ert underbyggande.

Vi är tacksamma, som bröder och systrar av samma moder, samma fader. Ni är våra partners. Ni implementerar Nova Jord, de fysiska byggarna av Nova Jord förkroppsligade, mycket vackra, Novavarelser. Vi vet att det inte har varit lätt, och att ni har behövt vara uthålliga, modiga, mycket tappra och viljestarka.

Viljan är den drivande kraften och omrörare med kärlek, men den är beroende av tapperhet, beroende av mod, den är sammanflätad av mod och tapperhet eftersom det ger förutsättningar för det ni vill skapa. Vi talar inte om småsaker; ja, vissa av er skapar nya bostäder, nya jobb, nya företag, nya projekt. Vi talar om det stora … ni skapar, och samskapar Nova Jorden med oss, nya Ljusstäder, nya platser för fred.

Urskiljning, är en kvalitet vi uppmuntrar och stödjer er för att använda just nu, eftersom det finns så mycket information och dis-information, felaktig information; det är så mycket förvirring och distraktion på er planet, när ni skiftar till fullkomligheten i multidimensionalitet. Det finns de som håller fast vid det gamla, som inte vill ha förändring, som inte välkomnar förändring. Är inte det det sorgligaste tillståndet av alla? Eftersom förändringen pågår oupphörligt.

Vår Moder är evig och oändlig och skapar ständigt. Det innebär att förändringen är konstant; att sammanvävningen av detta, och många andra universum, är konstant. Så de som önskar status quo – vilket är något vi inte ens vill tänka på – är olyckligt, eftersom det aldrig kan inträffa. Ni är inte samma varelser nu, som ni var i början av detta samtal. Och ni är inte samma varelser som ni var för ett år sedan, än mindre för tusen år sedan. Ja, meddelandena om kärlek, användandet av kärlek, användningen av kärlek är uthållig. Yeshuas budskap kommer inte att ändras, och inte vårt heller.

Ibland ger ni oss attribut, som vi i själva verket inte alltid har. Vi brukar i allmänhet inte ta oss tid att rätta er, för när ni gör så … och då menar jag i Änglarnas riken … ger ni också attribut, gudomliga attribut till er själva. Så nu kommer ni att säga “Åh, de är allvetande.” Nå, vårt perspektiv, vår visdom, vår kunskap, vår bredd är mycket större än er just nu, men bara Moder/ Fader/ Ett, är allvetande.

Låt mig berätta varför vi inte rättar er … i det tillståndet uttrycker ni ett sådant förtroende för oss, sådan tilltro till oss, men ni förkunnar också att ni är allvetande. Och när ni, även om så bara för en millisekund accepterar det, att svaren, vetandet och vägen finns inom er, då älskade vänner, är vi halvvägs hemma, vi är faktiskt vid dörren.

Beröm er själva för er tapperhet, er envishet, er uthållighet. Ni knackar på dörren till varandras hjärtan, ni knackar på dörren till uppstigningen och ni kräver att släppas in. Och kära vänner, vi är glada att slå upp den dörren. Ni är inte bara redo, ni har passerat det. Och festen, partyt, firandet är förberett och det blir ett segerfirande.

Så kom och anslut er med oss. Vi väntar. Allt är klart. Gå i frid!

 

Kanaliserad genom Linda Dillon

© 2016 council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

You may also like...