Ärkeängeln Michael via Celia Fenn, 18 oktober 2022

Ärkeängeln Michael
Via Celia Fenn, 18 oktober 2022
Det Nya Medvetandet – Delfiner, Valar och Änglar
https://starchildglobal.com/channels-and-articles/the-new-consciousness-dolphins-whales-and-angels/
Älskade, detta är en tid av djup expansion på er Jord. Som ett resultat av er övergång de senaste 6 månaderna, är ni nu redo att anpassa er mer fullständigt till Högre Medvetande och Multi-Dimensionella upplevelser.
Ni rör er nu in i ett tillstånd av medvetenhet där ni kan uppleva den sjätte dimensionens frekvensnivå, som är förknippad med magiska skapelser och manifestationer. Denna kraftfulla frekvens aktiverar förändringar och transformationer i den mänskliga hjärnans fysiologi. Frekvensen förflyttar hjärnan in till vad som är känt som Alfahjärnans vågcykel, som allmänt aktiveras hos människan i tillstånd av djup meditation och skapande. Det här kommer att bli ett mer normalt tillstånd som kan nås efter behag på den Nya Jorden.
Ni kanske vet att delfiner har en mycket större hjärna än människan, och att deras naturliga hjärnfrekvens är Alfa. Det är därför delfinerna har kommit fram för att arbeta med er vid denna tidpunkt.
Delfinerna tar fysisk form på Jorden i era hav, men de har också högre eteriska och andliga former som är kopplade till Sirius, Plejaderna och andra Galaktiska platser. Det finns också Änglalika Delfiner, kända som de ”Gyllene Delfinerna” som har ett nära samarbete med Änglafamiljerna, speciellt Elohim.
Delfinerna har en mycket omfattande och klar förståelse av det Mänskliga Hologrammet, och kan därför hjälpa till vid ögonblick av evolutionär övergång, som nu.
Ni har kanske hört talas om människor som simmar med delfinerna, eller arbetar med dem och upplever kraftfulla förändringar och spontana helanden. När ni anpassar er till detta djupa medvetandeskifte, kliver de fram för att hjälpa er att anpassa er till dessa nya frekvenser. De är Mästare av den sjätte dimensionens medvetande och kan upprätthålla det i sitt hem på Jorden.
Delfiner kommunicerar genom ljud, och ljudfrekvenserna bär på komprimerad information i holografisk form. Denna information kan laddas ner till era celler som Ljuskoder eller Ljusspråk, och kommer att hjälpa till att koda om den fysiska kroppen för nästa steg i utvecklingen.
Många av er som är healers, kanaler och lärare kommer att känna den magnetiska attraktionen att arbeta med dessa utvecklade interstellära varelser för att hjälpa till med framväxten av Multidimensionella Människor, som kommer att aktivera ”Delfinhjärnan,” eller förmågan att fungera i djupa tillstånd av kreativ meditation i det dagliga livet.
Den Galaktiska anknytningen: Valarna, Thetafrekvensen och Valsånger.
Älskade, de Kosmiska/Galaktiska Valarna kliver också fram för att vara till tjänst för er. Liksom delfinerna är valarna både inkarnerade på Jorden och existerar i Högre Änglalika och Galaktiska former.
Valarna är mycket gamla varelser och har varit en del av Jordens historia sedan skapelsens början. De håller ”Sånglinjerna” eller den Holografiska Skapelsematrisen i haven, och deras sånger skapar nya vägar för utveckling och uttryck. De är också väktare av Jordens Akashakrönikor, vilka är dokument över Jordens resa genom tid och rum.
I sina Kosmiska och Galaktiska roller fungerar valarna i Thetafrekvensen med sin hjärnstruktur, som är mycket större än till och med delfinernas. Theta är ett djupt  medvetandetillstånd som ni skulle kalla ”djup trans.” I Thetafrekvensen kan man gå bortom materiella begränsningar till flytande plasmaskapande och manifestation, och skapa holografiska världar som manifesteras i verkligheten i den Nya Jordens Tidsspiral.
Det här är nästa steg i medveten utveckling, att kunna arbeta med Thetafrekvensen medan man fortfarande är i en fysisk kropp. Problemet för er är att den mänskliga hjärnan associerar Thetafrekvensen med sömn- och drömtillstånd, och så kämpar ni för att uppnå Theta på ett medvetet sätt. Valmästarna kommer att lära er att hålla dessa energier och bli Kosmiska Skapare. Många av er kommer att känna er dragna till att arbeta med Valsångslinjerna på Jorden och i de Galaktiska rymderna i samskapande med valarna.
Medveten andning och att leva mellan världar
Cetaceans (delfiner och valar) andas medvetet. De lever i ett flytande medium (vatten) men de andas luft (gas). De måste kunna förflytta sig mellan dessa tillstånd och att vara medvetna om sin andning, så att de kan behålla denna medvetenhet och förmågan att existera mellan världar.
Er uppstigningsresa och utveckling har lärt er att vara medvetna om er själva som existerande varelser mellan världar, mellan den fysiska och den andliga. Nu, med denna medvetna medvetenhet, kan ni börja bli Mästare av Multidimensionell medvetenhet när ni förflyttar er mellan världar, dimensioner och frekvenser.
Den första nyckeln är medveten andning. Liksom valarna och delfinerna kommer ni att förstå kopplingen mellan hjärtat, lungorna och pulserandet av Kosmisk och Gudomligt Ljus. Ni kommer att lära er att komma åt olika frekvenser och nivåer genom medvetna andningstekniker som ni kommer att lära er av val- och delfinexperter och lärare.
Det finns så mycket att se fram emot när ni fortsätter er resa av att Vara och Bli på er underbara Nya Jord.
Jag är Ärkeängeln Michael.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...