Ärkeängeln Michael via Linda Dillon, 2 november 2020

Ärkeängeln Michael 

Via Linda Dillon, 2 november 2020

Lägesrapport om Världsfred

 

 

Ärkeängeln Michael i en personlig kanalisering med Steve Beckow genom Linda Dillon 30 oktober, 2020. Tack Dana för utskriften.

Steve: Hur ska vi göra med världsfreden, Herre?

AAM: (suckar … lång tystnad när AAM spelar en hemsk ”video” för Linda om all förstörelse världen över.)

Steve: Herre? Ska jag upprepa frågan?

AAM: Nej, jag ger kanalen en chans för hon har känt … (försvinner bort).

Världsfred är på stark frammarsch och den är på en mycket stark återgång och du ser friktionerna på så många olika fronter och nivåer och demonstrationer.

Låt oss nu börja med de riktigt goda nyheterna, eftersom vi gång på gång har sagt att världsfred, global fred, universell fred, planetarisk fred kommer när människornas hjärtan, det kollektiva hjärtat och det individuella hjärtat längtar efter fred.

Och när jag säger fred kommer jag att betona att jag inte bara talar om frånvaron av krig. Jag talar om den djupa, djupa längtan efter fred och praktiserandet av fred som naturligtvis innefattar icke-aggressiva, stödjande, vänliga, kärleksfulla, milda, starka handlingar så väl som existens.

På den fronten, i termer av kollektivet, finns det en överväldigande majoritet av människor, med tanke på återfödelsens kaos och med tanke på det kaos som har rått det senaste året och det kaos som har rått de senaste århundradena, för att uttrycka det milt, som vill ha fred.

Det finns en djup längtan efter fred, inte bara upphörandet av kaos och väpnade konflikter (och när jag säger väpnade konflikter inkluderar jag också ekonomiska konflikter, eftersom de är en av de största konflikterna av alla.) Så oavsett var de bor har människor nått en punkt där det finns en kollektiv och individuell längtan efter välbefinnande.

Finns det fortfarande, under denna, ska vi kalla det den sista ronden, de som fortfarande önskar att skada andra? Ja det finns det och det är baserat på egoistiska böjelser, eller en parasitisk benägenhet att leva på andra och i princip stjäla deras energi.

Jo det finns fortfarande några, men över lag vill majoriteten (vi skulle säga 90% av mänskligheten) leva i frid och önskar att det ska bli fred. Fred som ni känner till den kommer nu bokstavligen – även om definitionen är något annorlunda, men det spelar ingen roll – från gräsrotsnivå. Det är det enda ställe den kan komma från. Det är från källan, hjärtat, själens och sinnets önskan tillsammans med handling. Så när det gäller den framtida utvecklingen av världsfreden, är den utomordentligt nära.

Det bakåtsträvande som jag nämnde, är från dem som fortfarande håller fast vid korruption, våld, förödelse och kaos för vad de tror är maktens tyglar. De kommer att skada, plåga och förstöra allt som hotar deras plattform, vilket är en plattform som är baserad på den lägsta gemensamma nämnaren för vad ni tänker på som den gamla tredje dimensionen.

Så allteftersom den kollektiva önskan och handlingarna för fred har vuxit, har också motståndet och motsträvigheten för denna lilla grupp vuxit, eftersom de tror att de kämpar för sina liv. Och det gör de, för dem är livet en position. Livet är en position för att kontrollera och missbruka makt. Är det att vara besegrad? Grupp efter grupp, nation efter nation … ja det är det.

Så även om det kan se ut som att det fortfarande finns en hel del omvälvningar, ingen förnekar det, så finns det också enorma framsteg som har gjorts och fortfarande görs.

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...