Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 29 mars 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

29 mars 2019

Syntes med Mästar-Ärkeänglarna från den Multi-Universella Nivån

Jag, Ärkeängel Metatron, vill dela en inblick i den Multi-Universella Nivån över vilken jag har tillsynen. Jag vill stötta er förbindelse, integration, syntes och upplevelse av den Multi-Universella Nivån och Skaparens uttryck genom era förbund med varelser som existerar i denna heliga dimension. Det kommer att höja er energi och ljusvibration signifikant, stöttande en expansion av ert energifält och er medvetenhet medan nya insikter, upplysning och sanning laddas ned. Det finns kraftfulla healing-frekvenser som genomtränger hela er varelse på den Multi-Universella Nivån, som inte bara skapar healing på en fysisk nivå, utan också på en djup själslig och förenande med Skaparen nivå. Den Multi-Universella Nivån håller Skaparens renhet och sanning, den förstärker frigörelse och sant uttryck. På grund av dess höga och snabba vibrationella frekvens kan den vara svår att förstå från de jordliga nivåerna. Dock, dess påverkan är magnifik, kraftfull och effektfull, uppmuntrande en djupare resonans och förbindelse med Skaparen och ert gudomliga själv.

Ljudets Kraft

Inom det Multi-Universella finns det varelser som kallas Mästar-Ärkeänglar. Var och en av dem tar emot och distribuerar en kvalitet av Skaparen in i den Multi-Universella Nivån och hela Skaparens Universum. Skaparens gudomliga vilja och planer för uppstigning flödar genom dessa Mästar-Ärkeänglar. De är kända som Mästar-Ärkeänglar därför att deras roll är att vidmakthålla vibrationen för den Multi-Universella Nivån och stötta mig, Ärkeängel Metatron, i min roll som tillsyningsman för Änglarnas Kungarike och Multi-Universella Nivå. På grund av deras höga vibrationer har de inga namn, istället kännetecknas de som ljudvibrationer och frekvens. Ljud existerar inom hela Skaparens Universum, det är ett magiskt sätt att kommunicera och ger möjlighet till sann upplevelse och sant uttryck av Skaparens essens. Varje Mästar-Ärkeängel har ett syfte och en ljudvibration vilket ger er möjlighet att tillkalla deras närvaro att arbeta med er. Ljud har kraft att genomtränga hela er varelse och förändra vibration och oscillation i era celler, orienterande er fysiska kropp till den frekvens ni tar emot. Detta kan skapa stora skiften, uppvaknande och healing. Ljud inbjuder er själ att aktivera sig och bli mer fullt ut förkroppsligad i er kropp och verklighet. Eftersom ljud kan förändra frekvensen för hela ert varande på alla nivåer, är det ett kraftfullt verktyg för att påskynda er uppstigning, skapande nya uppvaknanden, aktiveringar och upplysning. När ni ansluter till en varelse på de inre planen med hjälp av ljud, upplever ni en intim förbindelse med dem och kan utforska deras energier och det som de speglar inom er.

Att få kontakt med Ärkeängel Metatron

Jag, Ärkeängel Metatron, vill dela min ljudvibration med er så ni kan tona, sjunga och uttrycka den med er röst på ett sätt som känns bekvämt för er. Genom att göra det kommer ni automatiskt att kalla på min närvaro. Ni kanske vill tona med slutna ögon så länge det känns lämpligt, sedan vara tysta och försjunka i meditation eller stilla kontemplation. Ni kommer att ansluta på en djupare nivå till er varelse medan ni upplever min resonans gå ihop med er. Jag kommer att dela med er allt som behövs, om det så är healing, visdom, frid, kärlek, aktiveringar eller något annat. Ta er bara tid att observera och vara närvarande vid energiaktiveringar, synteser och övergångar som sker inom er varelse. Min Ljud-Förbindelse för Integration med mig, Ärkeängel Metatron, är: Ma-Ta-Om

Att få kontakt med Mästar-Ärkeänglarna

Jag, Ärkeängel Metatron, vill presentera er för viktiga Mästar-Ärkeänglar som kommer att stötta er uppstigning och andliga utveckling. Jag kommer att dela den Skaparens kvalitet de tar emot och distribuerar och den ton ni kan använda för att kalla på deras närvaro att arbeta med er. På samma sätt som jag vägledde er att få kontakt med mig, kan ni få kontakt med dessa Mästar-Ärkeänglar. Det är tillrådligt att bara kontakta en Mästar-Ärkeängel i taget. Bara tona, sjung och uttryck deras ljud, vilket är som deras namn, med er röst på ett sätt som känns bekvämt för er. De kommer automatiskt att vara närvarande med er. Ni kan vilja tona med slutna ögon så länge det känns lämpligt, sedan vara tysta och försjunka i meditation eller stilla kontemplation. Ni kommer att ansluta på en djupare nivå till er varelse och erkänna Mästar-Ärkeängelns syntes med er. Ta er tid att observera och vara närvarande vid energiaktiveringar, synteser och övergångar som sker inom er varelse. Samma metod kan användas för varje Mästar-Ärkeängel. Ni kan också tona en vald Mästar-Ärkeängels namn i ert sinne där ni går i er dagliga verklighet, för att dra till er deras stöd och kvaliteten av det Skaparljus de distribuerar.

Mästar-Ärkeängel för Uppstigning

Ljud-Förbindelse för Integration: Tae-Ho

Mästar-Ärkeängel Tae-Ho håller fokus på den Multi-Universella Nivån för uppstigning. Uppstigningsprocessen på Jorden kan beskrivas på många sätt men det finns en enkel förklaring på uppstigning på en Multi-Universell nivå, det är att höja er vibration. Enkelheten i denna process möjliggör en extremt kraftfull upplevelse. Tae-Ho hjälper till med att snabba upp vibrationen i hela universum, också Jordens vibration, vägledd av Skaparens vilja. Tae-Ho har också förmåga att sakta ned vibrationen i Skaparens energi för att processandet av energin ska kunna ske. Vår förståelse av detta på Jorden kan vara att Tae-Ho är tillsyningsmannen för tid, men han är faktiskt tillsyningsman för hur snabbt uppstigning för alla kan uppnås, eller för den hastighet då våra energier går samman med Skaparens. Tae-Ho lär många hur de ska snabba upp sin vibration och gå samman med Skaparens vibration.

Mästar-Ärkeängel för Sanning

Ljud-Förbindelse för Integration: La-Na

Mästar-Ärkeängel La-Na förstärker Skaparens sanningsvibration och möjliggör en djupare förståelse av Skaparens vilja och vibration. Då jag, Ärkeängeln Metatron, förankrar Skaparens vibration så stöttar La-Na tolkningen av den genom tillgång till och översättning av Skaparens visdom. Vi kan säga att La-Na är Skaparens tolkare. Medan visdom kan tillgås och utvecklas från Skaparens vibration, talas den mycket sällan på en Multi-Universell nivå; sanningen kommer att manifesteras mer som inspiration i hjärt-centret eller ursprunget för själens energi, och kan sedan överföras från hjärt-center till hjärt-center via band av ljus. La-Na hjälper till med manifestationen av hela verkligheten i universum, oavsett om det är en kollektiv verklighet eller en individs verklighet. Varje själ och själsgrupp har en aspekt av Skaparens sanning, La-Na säkerställer att dessa expanderas till verkligheter för större förståelse. La-Na är en kraftfull del av uppstigningsprocessen i hela universum.

Mästar-Ärkeängel för Vibrationell Balans

Ljud-Förbindelse för Integration: Emm-Ka.

Mästar-Ärkeängel Emm-Ka hjälper till med den kontinuerliga balansen av vibrationen på den Multi-Universella Nivån och hela Skaparens Universum. Emm-Ka arbetar tillsammans med min, Ärkeängel Metatrons, vibration och Tae-Ho, Mästar-Ärkeängel för Uppstigning, för att upprätthålla balans. Då jag, Ärkeängel Metatron, distribuerar ljuset, ökar Tae-Ho ljusets vibration och Emm-Ka säkerställer att Skaparens perfektion hela tiden uppnås. Emm-Ka arbetar med Skaparens gudomliga vilja med följden att allting blir uttryckt som Skaparens perfektion. Emm-Kas uppdrag är att skapa Skaparens perfektion och säkerställa att gudomlig vibrationell balans upplevs av alla inom alla aspekter av deras energetiska varelser, själ och själsgrupp. Emm-Ka kommer alltid att föra er tillbaka till harmoni och balans med er egen varelse såväl som med hela Skaparens Universum och Skaparens centrala källa.

Mästar-Ärkeängel för Belysning

Ljud-Förbindelse för Integration: La-Mor-E

Mästar-Ärkeängel La-Mor-E hjälper till med belysning på en Multi-Universell Nivå, La-Mor-E hjälper till med briljans, ljusstyrka och strålglans av Skaparens energi. Detta betyder att La-Mor-E uppmuntrar kontinuerlig expansion av Skaparens energi, liksom av inspirerande aspekter av Skaparen för att uppleva expansion och obegränsade upplevelser. La-Mor-E säkerställer att energi alltid är aktiverande, att stagnation upplöses och att själv-uttryck till fullo upplevs. Mästar-Ärkeängel La-Mor-E arbetar nära Mästar-Ärkeängeln för Sanning och hjälper till med att uttrycka sanningen så att den kan upplevas i verkligheten.

Mästar-Ärkeängel för Upplysning

Ljud-Förbindelse för Integration: Vai-E-O

Mästar-Ärkeängel Vai-E-O hjälper den Multi-Universella Nivån med processen för upplysning, som vid den Multi-.Universella nivån är samlingen och begrundandet av alla aspekter av visdom genom hela Skaparens Universum. Det är integrationen av Skaparens medvetande totalt och upplevelsen av denna enorma kunskap och förståelse av allt. Upplysning är en förståelse för alla aspekter av Skaparen, Vai-E-O fungerar som ett exempel på detta förkroppsligande och hjälper många på andra nivåer i Skaparens Universum att uppnå detsamma.

Ärkeängel Metatron

Original Source: Sacred School of OmNa 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...