Ärkeängeln Michael via Michael Love, 14 juni

 

 

ÄrkängelM

Andra och tredje vågen av MÄNSKLIGHETENS massuppstigning,

under 2016

Kanal: Michael Kärlek

14 JUNI 2016

Förändringen i medvetandet från 3:e dimensionens frekvens in i den 5:e dimensionens kan vara en Super-intensiv upplevelse med manifesterade eller biologiska symptom, av vilka några innefattar: ökad huvudvärk, trötthet, mental förvirring, djupa känslor och diverse värk, smärta och sjukdom. Detta är inte något att vara rädd för. I varje enskilt fall, där vi har sett någon i panik ta sig till akuten, har efter alla medicinska tester på tillståndet i kroppen alltid ställts diagnosen, ”det finns inget fel på dig.”

 

Vi är här för att säga att DU är programmeraren och vårdnadshavaren för DITT biologiska Fordon och dess DNA dessa lyssnar och utför varje uttalat ord och vibration, som DU ger uttryck för. Så tala lugnt och kärleksfullt till Dig själv och tala om vad DU vill göra. Kroppen och dess DNA kommer att reagera därefter.

 

Samma sak gäller för Din vardag! TALA OM HUR DU VILL HA DITT LIV OCH HUR DU VILL VARA, hur du vill vara med DINA ord, DINA tankar, DINA känslor, DINA handlingar och all DIN vibrationsenergi och den kommer att fullt ut MANIFESTERAS utan undantag, varje gång.

 

Det är dags, Stora Varelse, att ta fullt ansvar för att hantera DIN egen energi RÄTT, som en på alla sätt avancerad Varelse. Många är rädda för sin egen makt och storhet (rädsla för det okända) och det är lättare för dem att lämna över KONTROLLEN till någon annan för att rädda dem eller fixa till situationen.

 

DETTA ÄR INTE VÄGEN FÖR EN HÖGT UTVECKLAD VARELSE.

 

Kroppens anpassning till dualitet och OSYNKRONISERAD RESONANS AV DESSA två frekvenser (3D och 5D) ger spänningar i kropp, sinne och själ i en förvirrande STRID av VILJA, mitt i ett FÖRVIRRANDE 3D KAOS, KRIG, SJUKDOMAR och blandade UPPLEVELSER AV OTROLIG 5D SKÖNHET OCH LYCKSALIGHET

 

Denna justerings fas är den period i utvecklingen från 3D till 5D, som är känd som ”Skärselden”. ”Skärselden” är en process som man bokstavligen genomgår där alla Karmiska rester Bränns bort, alla gamla 3D ENERGIER rensas ut och program som inte längre tjänar eller är i samklang med själen. Det är där man släpper kroppens alla lägre 3D vibrationer, som inte kan passera in i den mindre täta 5D verkligheten.

 

Vi vill göra det klart för DIG att DU kommer att fortsätta att existera i 3D för att få uppleva fysiska manifestationer. Men DU kommer att börja uppfatta och agera i 3D från ett 5D PERSPEKTIV … DU blir mer utvecklad, mer avancerad och en 5D-uppgraderad version av DIG SJÄLV som samverkar i 3D MATRISEN.

 

Om DU befinner DIG SJÄLV i DITT lägre vibrerande 3D (i 3D), kommer DU om DU vill till en början att bli direkt medveten om vem och vad DU verkligen är. Hur det fungerar och kunna ändra DITT medvetande tillstånd tillbaka till DIN 5D VERSION AV DIG SJÄLV medan DU befinner DIG i 3D. Kom ihåg att 3D varelser kan bara se DIN 3D-version, så förvänta DIG inte något mer. Bara var en TYST, intelligent iakttagare av allt och vet att det är vad det är, och allt är OK.

 

3D har ingenting att göra med 5D eller tvärtom. Den enda gemensamma faktorn i båda dimensionerna ÄR DU. Allt vi säger är, ”VAR ALLTID DITT HÖGRE VÄSEN.” ”HÖGRE” betyder inte ”bättre än någon annan”. Det betyder ”MER FÖRBÄTTRAD, MER AVANCERAD och MINDRE PRIMITIV”. Det betyder ”mer kärleksfull, mer förståelse, mindre dömande, mindre låst, inga förväntningar och mer medveten om DIN flerdimensionalitet och hur DU är ”närvarande” i allt”.

 

Vi får ofta höra och prata om ”död” på det gamla sättet att vara, men denna död inte är en fysisk död i 3D-mening och beskrivs bättre som ”dö medan du lever.”

 

Även om detta kanske låter lite drastiskt, är det inte så.

 

Tänk på fjärilsanalogin då fjärilen utvecklas från puppstadiet.

Puppan känner bokstavligen smärta, när dess gamla DNA- BIOLOGISKA form transformeras inifrån och ut och sedan återföds som den NYA vackra skapelsen, FJÄRILEN. Detta är på detta sätt uppstigningen fungerar.

Den goda nyheten är att DU inte dör i denna kropp, som en 3D människa skulle göra.

Den andra goda nyheten är att de som dör, dog inte helt utan kroppen bara upphörde att fungera och de är fortfarande mycket här och de kommer att möta DIG IGEN, så snart den nya vackra skapelse de har och vill förvandlas till är formad.

I kroppen eller ute ur kroppen. Vi kan inte säga om deras utveckling är klar. Efter att ha uppnått ett fulländat nivå 12 medvetenhetstillstånd, är det ett Fri Vilja val att vara i en fysisk kropp eller inte i detta universum. Om varelsens evolution inte har nått nivå 12 (Programmet för denna UPPSTIGNING), kommer de att återvända till en kropp, som spädbarn om och om igen, om kroppen upphör att fungera innan nivå 12 utvecklingen är klar … Uppdraget för detta projekt är att AKTIVERA 12 strängar av UNIVERSELLT DNA.

 

Delprojektet ”FRIHET JORDEN” uppnås vid NIVÅ 5D (2016), när alla jordväsen lyfts till 5D och inom 5D gränserna. Därefter börjar återskapandet av planeten Jorden och den skall uppenbaras/manifesteras för alla varelser på Jorden för att se och njuta av.

 

Det är viktigt att man släpper allt, som man tror man måste ha kontroll över, eftersom, som vi säger, ”Om man inte omfattar LJUSET, kommer det att uppsluka dig”. Ju mer DU klamrar DIG fast ju tuffare kommer det att bli. Vi försäkrar er om detta. Endast genom att släppa rädslan för det okända blir man fri att vara i stånd att snabbt uppnå de 12 samtidiga medvetandetillstånden anpassade till detta Universum.

 

Tredje Vågen kommer att innebära en del stora utmaningar på detta område för en omedveten mänsklighet, men när det är dags för den STORA TREDJE VÅGEN av uppstigningen, kommer 2/3 på jorden att upprätthålla en stark 5D KÄRNA av vibrationer i sina kroppar på uppdrag att hjälpa Mänskligheten i sin stora uppgift.

 

Hittills har vi inte nämnt den första konsekvensen av den 3:e VÅGEN av omedveten Mänsklighets uppstigning, men vi kommer att poängtera att om av någon anledning pengar saknas eller elektriska kraft under en tid är borta, eller någon forma av större naturkatastrof inträffar, först då kommer deras hjärtan att Ändras och deras ögon att Öppnas.

Vi vill verkligen inte att någon av dessa saker ska inträffa, men universum kommer att ha sin väg i denna uppstigning. Vi kommer alltid vara här för att hjälpa till, som vi alltid har gjort. VI kommer att göra allt som står i vår makt eftersom 2/3 av Jorden står tillsammans för att se till att det går så smidigt som möjligt och i enlighet med den gudomliga planen för mänsklighetens evolution.

Vi har planerat allt detta i detalj, men vi kommer att tala mer på djupet om detta de kommande 2,5 månader framåt. För tillfället arbetar varje himmelsk varelse i detta universum massivt samordnat för att se till att VÅG # 2 KOMMER in enligt plan.

 

* DET ÄR VIKTIGT att notera att händelseutvecklingen för en 3:e VÅGS TIDSLINJE har ingenting att göra med 5D tidslinjen. Dessa två olika VIBRATIONER har helt olika erfarenheter. En 5D VARELSE kommer att följa 3D tidslinje men kommer att göra det från en 5D PERSPEKTIV. ”Det är vad det är,” är de ord vi säger.

 

Med detta faktum i åtanke, säger vi igen, ”Vi kommer att göra allt för att hjälpa och dämpa allt utan att bryta mot direktivet om” icke-inblandning i en arts biologiska evolution”.”

 

3D är inte vår aktuella tidslinje och det har ingen effekt alls på 5D varelsers tidslinje.

 

Änglar har alltid varit Mäns Väktare och vi har hela tiden hjälpt dem i hemlighet, men vi kommer inte sänka vår FREKVENS igen eftersom det skulle förstöra hela UPPSTIGNINGS projektet som pågått i eoner och skulle också förstöra alla tre vågor av Varelser som stiger till den nya Jorden och den Nya Himlen. Vi förstår att bästa sättet att hjälpa till är, som det alltid har varit, att hålla så mycket ljus som vi kan i våra egna kroppar till förmån för dem vi vill HJÄLPA. Vi vet att ni är helt enkelt oss och det är hur vi kan HJÄLPA utan att delta fysiskt. 3D tidslinjen är fysisk och 5D är det inte. Vi ska göra vår MAGI på sätt som vi vet och hur, så bekymra er inte!

 

Kära, om ni inte har märkt, hela kosmos innehåll av alla dessa kännande livsformer förändras snabbt till en högre livsordning.

 

Själva förändringen kan vara lite överväldigande, men det är ER stora plan, Vi påminner er om, att det är viktigt att göra det inre arbetet, för nu kommer ni att ta ert ditt fokus från allt och alla tills ni har blivit starkare och klokare på alla sätt … att vara i stånd att utföra allt lättare.

 

Kom ihåg, nu är vi här för att hjälpa er och vi har gjort detta för många av er hela tiden och väntat tills ni kunde och var redo att göra det på egen hand.

 

Samtidigt som vi kommer att förbli här för att hjälpa till på alla sätt … men vet att nu är det tid för ER ATT TA ANSVAR, TA DET MYCKET SERIÖST, gör vad NI måste göra, oavsett er rädsla. Börja göra detta på egen hand, Stora Varelser, och vi kommer hålla er hand som ni gör.

 

Frukta inte och gå framåt i tro och mod och inget dåligt kommer att drabba er, när ni gör ert EVOLUTIONÄRA genombrott.

 

NI ÄR REDO FÖR DENNA MASSUPPSTIGNING!

 

GUDS-HASTIGHET STORA VARELSER AV LJUS.

 

~ Ärkeängeln Mikael ~ kanaliserat av MICHAEL LOVE

 

 

 

Du gillar kanske också...