Plejaderna via Barbara Marciniak, 15 juni, 2016

Plejaderna

Plejaderna

via Barbara Marciniak

15 juni, 2016

Som medlemmar av Ljusfamiljen har ni inkarnerat på denna planet för att förbereda er för att utföra ert arbete. Vilket är ert arbete? Ert jobb är rätt enkelt: ni bär frekvenser in i system, som bär en begränsad ljusfrekvens, för ljus är information. Det handlar inte om kall, datorbaserad data-information; det är information som förmedlas biologiskt genom ett elektromagnetiskt sändningssystem inom medvetandet. Detta är vad ni är experter på. Om ni skulle behöva trycka upp ett visitkort för er själva medan ni befinner er i er fulla hågkomst om er identitet, så skulle det stå någonting i likhet med: ”Rebellisk Medlem av Ljusfamiljen. System-krossare. Tillgänglig för att förändra medvetandesystem inom ett universum-av-fri-vilja. Jourtjänst.”

Många av er har en känsla av att ni har gjort detta tidigare. Det har ni. Det är ert multidimensionella minne av att ni har färdats till andra system och gjort samma sak. Det är en mycket bekant process på grund av att det här är vad ni gör, och det är utmärkande för medlemmar av Ljusfamiljen. Ni informerar system. Ni går in och omstrukturerar verkligheter och ni är experter på det. Ni förlorade ert minne av den processen innan ni anlände hit, för ni kom hit för att verka under samma lagar som alla andra. Därför kom ni som en människa med minnet totalt utraderat. Innan ni kom hit visste ni att det skulle bli en del av processen att förlora ert minne och ni valde ert ögonblick i tiden och de föräldrar som skulle komma att ge er den bästa anknytningen för att ni energimässigt och genetiskt skulle kunna få ert syfte förverkligat.

När ni inkarnerade på det Jordiska planet, fick ni ta emot vissa matchade och grupperade recessiva gener innehållande ljuskoder som gav er största möjlighet att utveckla mediala och intuitiva förmågor. Ytterligare bar dessa gener ett visst minne som separerade er från andra, även om ni inte kunde sätta ett namn på det. Med dessa krafter och förmågor, har det blivit er uppgift att bygga vidare på ert liv och att tillåta ögonblicket att leda er in i något som är annorlunda än vad de flesta människor upplever. Jordens Ursprungliga Planerare var medlemmar av Ljusfamiljen, varelser som arbetade för och var knutna till en medvetandeaspekt som kalls ljus. Ljus är information. Medlemmar i Ljusfamiljen skapade information och hade förmågan att delta i och dela med sig av sin specifika kunskap. Vi påminner er om att ni är Ljusfamiljen och miljoner av er befinner sig på ett uppdrag på Jorden vid denna tid. Som medlemmar av Ljusfamiljen, bär var och en av er förmågan att ta in ljusfrekvensen i era kroppar och förmedla den till det Jordiska planet.

Ni tror att ni är kött och ben när ni i verkligheten är en kombination av intelligenta elektromagnetiska signaler. Den evolution som ni nu genomgår, involverar en process att bygga upp och integrera ljuskroppen. Er ljuskropp måste härdas, motioneras och stretchas för att varsamt föra in den till sin egen medvetenhet. Klarhet gällande vilka ni har för avsikt att vara i er verklighet är en av de främsta nycklarna när ni bygger upp ljuskroppen. Er ljuskropp vet att den skapar genom tankar och den kopplar upp er till skapelsens struktur. Genom ljuskroppen öppnar sig tidslinjer upp, ni får tillgång till dramer i flera lager och era utmaningar samlar kraft när ni möter en skenbart outforskad, men ändå bekant terräng. Ni är förenade med hela existensen och ert språng i evolutionen har som uppgift att göra denna nya medvetenhet förståelig och möjlig att tas i bruk i ert här och nu.

Kära vänner, var försäkrade om att en högre ordning och ett högre syfte existerar. Er uppgift är att överföra ert syfte till er kropp och till Jorden. Detta syfte aktiverar en omorganisering på många existensplan – och alla tar del av samma nu. Väsentligt för att utforska olika aspekter i verkligheten är den viktiga faktorn att ni tar er en mer ingående titt på ert fordon – er fysiska kropp.

Ljuskroppen bär essensen i er multidimensionella verklighet, som är tillgänglig för er genom er önskan att förena er med den större identitet som ni känner att ni bär. Er ljuskropp kan trixa med verkligheter genom att skifta er medvetna avsikt från en ståndpunkt till nästa, som att växla kanaler på TV. Er ljuskropp upprätthåller inkodad data. Den översätter kroppens kommunikationer från världar och verkligheter genom er fysiska kropp till er. Er uppgift är att lägga märke till det som är subtilt och alla synkroniciteter som ger signaler till er. För att förstå er själva, föreställ er en varelse med flera nivåer, där varje del har en tydlig kropp som andas och är förenad med de andra. Ni är en fysisk, mental, emotionell och andlig varelse, förenad av en ljuskropp som utstrålar energi och som kopplar ihop er med en oändlig samling ljusvarelser.

Materia är helt enkelt ljus som har fångats upp. När ni bygger upp er ljuskropp, sker en omorganisation av er molekylära struktur, som löser upp ert fäste på materialism, för att en andlig förståelse ska få leda ert dagliga liv. Det är genom er ande som ni kan få alla insikter om vad som sker i er värld. Er ljuskropps uppbyggnad tillåter den energi som i lägre grad är fångad, att förena sig med ljus och förvandlas till de som ni är. Detta erbjuder er ett friare uttryck och tillåter er att leta efter er källa.

Ni kommer bokstavligen att få se förändringar i kroppen. Den kommer att bli mera vital, vackrare, starkare och mer kapabel till att utföra uppgifter. Den kommer att bli en beredare för en stor mängd information. Ni måste kunna fungera med en högre elektrisk spänning i kroppen. Detta kommer slutligen att leda till lösningar på alla de upptornade utmaningar som ni står inför. En ökande mängd energi inombords kommer att aktivera dolda talanger och trigga en pånyttfödelse av mediala förmågor: klärvoajans, klarhörande, telepati och en medvetenhet om en mottaglighet som involverar ”ett vetande” långt bortom vad ni just nu kan föreställa er. När den elektriska spänningen sammansmälter med kroppen, skapas en by-pass runtomkring de traditionella strukturer som formar er till att kommunicera och utbyta information endast inom begränsade mönster. Ni kommer att få klättra på en stege och uppleva en annorlunda ståndpunkt från vilken ni kan tolka er verklighet.

Det ultimata tyranniet i ett samhälle är inte att upprätthålla kontroll i form av undantagstillstånd. Det är kontroll genom ett psykologisk manipulerande av medvetandet genom vilket verkligheten beskrivs så att de som existerar inom den inte ens inser att de befinner sig i ett fängelse. De inser inte ens att det existerar något utanför den plats som de lever i. Vi representerar det som finns utanför det som ni har blivit lärda att existerar. Vi, som medlemmar av Ljusfamiljen, kommer att skapa en ny Jord som kommer att vara Fri.

Teachings From the Pleiadians.
Credits to Barbara Marciniak.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. juni 20, 2016

    […] skriver nu:  ”Det är synkront att det första jag såg denna morgon var ditt inlägg om Barbara Marciniak,  hennes föreläsning om tiden 2013-27. I går kväll lyssnade jag igenom hela. Normalt är jag […]