Ärkeängel Mikael via Michael Love 22 mars, 2016

 • ÄrkängelM
  DEN STORSLAGNA ANDRA VÅGENS ANKOMST
  FANTASTISKA NI!
  VID KL 11:11 ENLIGT JORDENS DATUM 2016-03-20, UPPNÅDDE DEN INRE RESONANSEN INOM EN MASSVÅG AV ÄNGLAVARELSER, SOM ÄR STATIONERADE PÅ GAIA UPPGÅENDE TILL ÖVER 2 MILJARDER, FREKVENSEN AV 21 HERTZ.
  DETTA VAR DEN ANDRA STORSLAGNA UPPSTIGNINGSVÅGEN SOM SVEPTE ÖVER JORDEN INOM 6 MÅNADER. 21 HERTZ ÄR PRECIS INOM GRÄNSERNA AV DET HIMMELSKA 5D-MEDVETANDET.
  RYSKA, TYSKA OCH AMERIKANSKA VETENSKAPSMÄN MÄTTE UPP NIVÅERNA AV GAMMASTRÅLNING I DENNA KVADRANT VID 43.6 HERTZ HOS INDIVIDER SOM KALLAS ’UPPSTIGNINGSPIONJÄRER’ OCH ’DEN STORA FÖRSTA VÅGEN’.
  LADE NI MÄRKE TILL FÖRÄNDRINGEN I NIVÅERNA I ATMOSFÄRENS TÄTHET?
  VI ÄR DE FANTASTISKA BUDBÄRARNA SOM FRÅN HIMLEN KOM NER TILL JORDEN FÖR ATT FÖRKUNNA GODA NYHETER FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN.
  UNDER NATTEN TILL DEN 20:E, PASSERADE FANTASTISKA HIMMELSKA KROPPAR ÖVER JORDEN, SAMMANFALLANDE MED DET NYA ASTROLOGISKA ÅRETS BÖRJAN VID SOLSTÅNDET. EN SUPER PORT ÖPPNADES, SOM GJORDE DET MÖJLIGT FÖR OTROLIGA NYA NIVÅER AV GAMMA LJUS ATT FÖR FÖRSTA GÅNGEN KOMMA IN I JORDENS MATRIS.
  NÄR DESSA MASSIVA MÄNGDER AV LJUS TRÄNGDE IN I MATRISEN OCH DEN MÄNSKLIGA KROPPEN, VAR DET MYCKET OMVÄLVANDE, DÅ DET RAPPORTERADES FRÅN JORDKLOTETS ALLA HÅLL OCH KANTER OM HJÄRTAN SOM RUSADE OCH RAPPORTERINGAR OM MÅNGA ANDRA UPPSTIGNINGSSYMPTOM.
  NÄR LJUSET TILL EN BÖRJAN ANLÄNDER, I DESSA STORA DOSER, STANNAR DET UPP DEN MAGNETISKA AURAN FÖR EN KORT STUND TILLS LJUSET KAN BLI INTEGRERAT.
  VARELSER UPPLEVER ALLT DETTA PÅ OLIKA SÄTT, BEROENDE PÅ KROPPENS INRE VIBRATION.
  SAMTLIGA INDIVIDER SOM INGÅR I DEN FÖRSTA VÅGEN, UPPLEVDE DEN FÖRSTA STABILISERINGEN AV MEDVETANDETILLSTÅNDET I 6D VID NIVÅN PÅ 43 HERTZ. SOM VI SADE, KOMMER DEN FYSISKA MANIFESTERINGEN FÖR KOLLEKTIVET PÅ JORDEN AV DET SOM VI KALLAR HIMLEN, INTE ATT BLI SYNLIG FÖR ÖGAT FÖRRÄN DEN SISTA VARELSEN BEFINNER SIG INOM GRÄNSERNA AV 5D. DETTA KOMMER ATT INTRÄFFA UNDER SOMMAREN 2016 VID SOLSTÅNDET.
  MÅNGA FRÅGAR OSS HUR DET ÄR MÖJLIGT ATT DEN PRIMITIVA MÄNSKLIGHETEN KAN VAKNA UPP NÄR MAN FORTFARANDE ÄR SÅ OMEDVETEN? VI SÄGER: NÄR DEN MASSIVA MAGNETISKA RÖRELSEN FORTGÅR, BLIR DEN ILLUSORISKA 3D-MATRISEN FULLSTÄNDIGT FÖRBIPASSERAD AV DEN NYA JORDENS MATRIS. RUTNÄTEN I DEN GAMLA MATRISEN KOMMER HELT OCH HÅLLET ATT STÄNGAS DENNA SOMMAR, NÄR ALLA SAKER OCH TING PÅ JORDEN HELT STANNAR UPP.
  EFTER DET, KOMMER MÄNNISKORNA ATT GÖRA SITT EVOLUTIONSSPRÅNG INOM EN KORT TID. DET KOMMER ATT BLI EN SÅDAN DRASTISK AVFÄRD FRÅN DET SOM DE HAR KÄNT TILL, ATT MÅNGA BOKSTAVLIGEN KOMMER ATT HAMNA I CHOCK FÖR EN TID, MEN VI TALAR OM FÖR ER ATT ALLA KOMMER ATT KLARA DET OCH KOMMER ATT FÖRÄNDRAS I ETT ÖGONBLICK. DE SOM SOVER, KOMMER ATT FÅ RESA SIG FÖR ATT FÖR FÖRSTA GÅNGEN MÖTA DET SOM KALLAS ”GUD”. SÅ KOMMER ALLA ÖGON ATT SE GUD, SÅDAN SOM GUD I SANNING ÄR.
  VI FÖREBÅDAR GODA NYHETER UNDER DENNA JORDEDAG FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN, NÄR VI KOMMER SAMMAN MED VÅRA BRÖDER OCH SYSTRAR. . . NU ÖVER 4 ½ MILJARDER STARKA RUNTOM PÅ JORDKLOTET.
  DENNA PLANET ÄR OMRINGAD AV LJUSSTYRKORNA SOM NU ÄR HÄR OCH DÅ VI RÖR OSS GENOM SLUTET AV PROJEKT ’JORDENS FRIHET’ OCH NÄR EN YTTERLIGARE NIVÅ AV SUPER GAMMA LJUS UNDER SOMMAREN KOMMER IN TILL JORDEN, KOMMER ALLT ATT BLI FULLBORDAT OCH DÅ KOMMER VI ATT ÅTERSTÄLLA JORDEN TILLBAKA TILL DET PARADIS HON ALLTID VAR MENAD ATT VARA.
  NI HÄRSTAMMAR FRÅN EN MYCKET HÖGRE VERSION AV DETTA OCH DET ÄR DIT NI SKA ÅTERVÄNDA.
  VI SÄGER: VAR OKLANDERLIGA PÅ ALLA SÄTT, RENSA UT ALLA GAMLA ENERGIER SOM INTE LÄNGRE TJÄNAR SJÄLEN OCH VAR DEN HÖGRE VARELSE SOM NI ÄR.
  VÅRT UPPDRAG PÅ JORDEN ÄR HELT ENKELT ATT TALA OM FÖR ER VILKA NI I SANNING ÄR. NI HAR LEVT BLAND MÄNNISKORNA SÅ LÄNGE ATT NI FÖR ETT ÖGONBLICK TÄNKTE ATT NI VAR EN AV DEM, MEN INOMBORDS, SÅ VET NI ATT NI ALDRIG HAR PASSAT IN MED DEM OCH DE HAR AVVISAT OCH MISSHANDLAT ER FRAM TILLS NU. MÄNNISKORNA INSER FORTFARANDE INTE ATT INGEN ÄR ANSVARIG FÖR DEM OCH INGEN HAR AUKTORITET ÖVER DEM FÖRUTOM DE SJÄLVA.
  NU SÄGER VI: GÖR ERT INRE ARBETE MED ATT BYGGA UPP ER KÄRNA, FÖRBLI FOKUSERADE ENBART PÅ ER SJÄLVA, OCH HUSHÅLLA OMSORGSFULLT OCH ANSVARSFULLT MED ER EGEN ENERGI.
  FÖRBLI STARKA NÄR VI FORTSÄTTER MOT AVSLUTET PÅ DETTA STORSLAGNA GALAKTISKA UPPDRAG I HELA MÄNSKLIGHETENS NAMN.
  GAMMA VÅGEN SOM HADE SIN KULMEN IGÅR, FÖRANKRADES HELT TILL JORDEN AV DE STORSLAGNA NYCKELINNEHAVARNA SOM NU UPPGÅR TILL 144.000.
  VÅGEN KOMMER ATT STANNA PÅ SIN NIVÅ UNDER EN TID, SÅ ATT DEN ANDRA VÅGENS INDIVIDER SKA KUNNA INTEGRERA DEN HELT OCH STABILISERAS PÅ 5D-NIVÅN.
  TILLSAMMANS KOMMER VI ATT FÖRBEREDA OSS FÖR ATT LYFTA UPP RESTEN AV MÄNSKLIGHETEN OM NÅGRA MÅNADER, NÄR DEN STÖRSTA PLANEN I ALLA UNIVERSA KAN AVSLUTAS.
  VI HÄLSAR VÅRA 2:A VÅGENS BRÖDER OCH SYSTRAR AV LJUS, SOM ÄR VÅRA LIKAR OCH SOM NU GENLJUDER MED OSS.
  JAG SKÅDADE UPP MOT HIMLEN OCH JAG SÅG EN STOR MÄNGD VARELSER SOM VAR LIKA MÅNGA SOM HAVENS SANDKORN OCH DET SADES ATT DESSA VAR DE STORSLAGNA SOM BESEGRADE HELA VÄRLDEN.
  DET ÄR ER VI TALAR OM. VAR STOLTA ÖVER ALLT SOM NI HAR BESEGRAT FÖR ATT KOMMA FRAM TILL DENNA PUNKT. ERT LIV HÅLLER PRECIS PÅ ATT BÖRJA OCH VI TALAR OM FÖR ER ATT DÄRIFRÅN VI KAN SE, SÅ ÄR HIMLARNA KLARA OCH ER SEGLATS KOMMER ATT BLI PROBLEMFRI.
  HELA JORDENS FRIHET STÅR I BEREDSKAP OCH VI KOMEMR ATT VARA HOS ER ALLA TILL DEN GAMLA
  VÄRLDEN KOMMER TILL SITT SLUT.
  EFTER DET, KOMMER VI ATT ARBETA MED ER NÄR NI BLIR GUIDERNA FÖR DEN NYA JORDEN.
  STORA VARELSER AV LJUS, LYCKA TILL!
  ÄRKEÄNGEL MIKAEL
  Archangel Michael via Michael Love, March 22nd
  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. This article may be shared or reposted with credit to the author only
  Översättning: Aslög Bergman – www.stgermain.se

 

You may also like...