Ärkeängeln Michael via Michael Love, 26:e augusti

ÄrkängelM

KÄRA LJUSFAMILJ,

NI LEVER I MAKALÖSA TIDER! SEPTEMBER – DECEMBER 2016 KOMMER ATT VARA DEN VIKTIGASTE OCH MEST ENERGETISKA JORDPERIODEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA, EFTERSOM 3D-MATRISEN TID NU GÅR MOT SITT SLUT, OCH DE VARELSER SOM SVARAT UPP MOT DEN, KOMMER ATT FÅ ETT EXTREMET UPPVAKNANDE, NÄR DE FLYTTAR FRÅN 3D TILL 5D UNDER EN MYCKET KORT LINJÄR TIDSPERIOD!


DEN SLUTLIGA FASEN

MÅNGA ÄR MEDVETNA OM ATT NÅGOT STORT KOMMER ATT HÄNDA, OCH REDAN HÄNDER I VÅRA KROPPAR, I VÅRA EGNA LIV, PLANETARISKT SÅVÄL SOM PÅ EN GALACTISK SKALA.

DETTA ÄR DEN TID SOM STOD SKRIVET LÅNGT TILLBAKA, NÄR EN STOR FÖRÄNDRING SKA SKE PÅ JORDEN OCH DESS VÄSEN, DÅ GAMLA URMODIGA SYSTEM FÅR GE VIKA FÖR NÅGOT NYTT OCH BÄTTRE! MEN JORDEN ÄR I ETT ÖKANDE TILLSTÅND AV KAOS, SÅ DET KOMMER ATT FINNAS EN GENVÄG, SOM BLIR DEN SISTA DELEN AV VÅR GUDOMLIGA PLAN, OCH VÅR MISSION FÖR JORDENS STORA UPPSTIGNINGSPROJEKT.

DE STORA STJÄRNVARELSERNA HAR SAGT, ATT NÄR JORDEN FLYTTAR SIG, FLYTTAR NI MED HENNE, SÅ SE INTE DETTA SOM NÅGOT SKRÄMMANDE, UTAN SOM EN NATURLIG OCH NORMAL OMVANDLING, FRÅN EN FYSISK VERKLIGHET TILL EN HELT NY.

UNDER DENNA TID AV KAOS OCH FÖRÄNDRING, KOMMER VARELSERNA PÅ JORDEN ATT RESA SIG UPP I EN STOR SOCIAL REVOLUTION, NÄR DE BLIR VARSE ALLA DAGAR DE HÅLLITS FÅNGNA I ETT ANTI-LIV, MANIPULERADE, MED PSYKOLOGISKA SYSTEM SOM INTE VARIT FÖR DERAS BÄSTA!

”GRISEN” HAR SLUNKIT UR SÄCKEN, SÅ ATT SÄGA, OCH NU VÄXER SNÖBOLLEN I STORLEK, FART OCH STYRKA, NÄR DEN RULLAR NERFÖR BACKEN. TUSENTALS VARELSER VAKNAR NU UPP VARJE DAG, OCH UPPTÄCKER HUR DE HAR LURATS AV VARELSER SOM STYRT DEM MED SIN AGENDA, MED AVSIKTEN ATT KUNNA STJÄLA ALL DERAS LIVSENERGI.

MÄNSKLIGHETEN BEVITTNAR DET ÖKANDE GLOBALA KLIMATKAOSET, SOM ÄR RESULTATET AV NYA KRAFTFULLA ENERGIER VILKA INTERAGERAR MED JORDENS MAGNETFÄLT. MÅNGA BÖRJAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN FÖRSTÅ, ATT 3D INTE ÄR DEN ENDA VERKLIGHETEN, OCH BÖRJADE SÖKA EFTER DESSA NYA VERKLIGHETER! DÅ FLER VARELSER VAKNAR UPP OCH LJUSMÄNGDEN PÅ JORDEN ÖKAR, KOMMER FÖRÄNDRINGARNA HÄR ATT BLI MYCKET MER FYSISKT MÄRKBARA.

MÅNGA AV ER KOM TILL JORDEN SOM FÖREGÅNGARE I FORM AV ÄNGLAR, OCH KÄNNER REDAN TILL DEN STORA PLANEN VI ALLA SKAPADE, OCH NI HAR BERÄTTAT OM DE STORA FÖRÄNDRINGARNA SOM PÅGÅR, OCH FÖRVARNAT DE SOM HAR SLUMRAT UNDER EONER!

DETTA ÄR UPPDRAGET NI KOM HIT FÖR ATT UTFÖRA, OCH NI HAR VARIT FRAMGÅNGSRIKA! NI KOMMER ATT SE ERA ORD MANIFESTERAS FÖRE ALLA, OCH NI KOMMER ATT STÅ STARKA OCH REDO ATT HJÄLPA TILL GENOM ALLT! DETTA ÄR VAD NI HAR TRÄNATS FÖR, OCH MÅNGA KOMMER ATT BE OM ER VÄGLEDNING OCH ERT STÖD, NÄR SAKER OCH TING UTVECKLAR SIG! VI APPLÅDERAR ER FÖR DETTA STORA ARBETE!

ETT STARKARE OCH STÖRRE TILLSTÅND AV SAMSTÄMMIGHET BILDAS ÖVER HELA VÄRLDEN OCH DEN TOTALA FRIHETEN ÄR PÅ VÄG ATT KOMMA IN ÖVERALLT! EN ÅTERGÅNG TILL DET SOM ÄR NATURLIGT FÖR SJÄLEN KOMMER SNART ATT VARA NORMEN PÅ PLANETEN JORDEN, EFTERSOM SYSTEMET HÄR FORTSÄTTER ATT FÖRÄNDRAS.

DESSA STORA FÖRÄNDRINGAR OMFATTAR ALLA LIVETS ASPEKTER; MENTALA, EMOTIONELLA, FYSISKA, SPIRITUELLA OCH PÅVERKAR VÅRA RELATIONER, ARBETSSITUATIONER OCH VÅR VÄLFÄRD. JORDENS FOLK KAN INTE LÄNGRE HÅLLA KVAR VID DE GAMLA ENERGIDRÄNERANDE SYSTEMEN, VANORNA, OCH OBALANSERNA, DÄRFÖR MÅSTE VI UTVÄRDERA OCH ERSÄTTA EN HEL DEL. HELA SYSTEMET HÄR KOMMER ATT OMARBETAS TOTALT OCH ERSÄTTAS AV ANNAT SOM SOM ÄR LIVSBEJAKANDE!

VARELSER SOM KONTROLLERAR OCH MANIPULERAR ANDRA OCH SOM VIBRERAR MED EN LÅG FREKVENS, KOMMER INTE ATT HA NÅGON PLATS I DEN NYA FREKVENSEN PÅ JORDEN. I SJÄLVA VERKET, SNART, NÄR FREKVENSKLYFTAN MELLAN 3D OCH 5D+ ÖKAR, KOMMER DET ATT VARA OMÖJLIGT FÖR DENNA TYP AV VIBRATIONER ATT EXISTERA, VAR NI ÄN BEFINNER ER!

UNIVERSUM, SÅ VÄL SOM DE GUDOMLIGA GUIDERNA PÅ DEN NYA JORDEN, VILKA KOMMER ATT REPRESENTERA ETT MER INTELLIGENT OCH LÄKANDE SAMHÄLLE, KOMMER ATT HANTERA DESSA LÅGVIBRERANDE ENHETER KORREKT, TILLS DE ALLA ÄR TOTALT HEALADE FÖR ATT KUNNA EXISTERA I DET NYA SAMHÄLLET SOM KOMMER.

DNA-UPPGRADERINGAR OCH LJUSKODER

ÄNDRINGARNA PÅ DEN FYSISKA NIVÅN OMFATTAR TOTAL OMKODNING AV VÅRT DNA. SOLENS ERUPTIONER HAR INVERKAN PÅ LIVET PÅ JORDEN. FAKTUM ÄR, ATT DESSA ERUPTIONER ÄNDRAR DNA-SIGNATUREN HOS ALLT LEVANDE HÄR. DE JONISERADE PARTIKLARNA SOM EXPLODERAR PÅ DENNA PLANET, UTVECKLAR VARJE ART TILL EN HÖGRE FORM AV SIG SJÄLVA.

SOLERUPTIONER OCH UTBROTT AV SOLSTORMAR HÄNDER NÄSTAN DAGLIGEN OCH DENNA GAMMASTRÅLNING GÅR IN I VÅR PLANETS ATMOSFÄR OCH NÅR VARJE LEVANDE VARELSE, OCH PENETRERAR SIG NED TILL CELLULÄR NIVÅ, VILKET SKRIVER OM HELA GENOMET HOS ARTEN.

JUST NU, ÄR DET INTE BARA SOLSTORMAR SOM KOMMER IN, UTAN OCKSÅ MÄNGDER AV NY ENERGI AV OLIKA URSPRUNG: KOMETER, STJÄRNSYSTEM, PLANETER OCH MASSIVA GAMMASTRÅLNINGSUTBROTT, SOM STÄNDIGT PÅVERKAR JORDEN FRÅN UNIVERSUMS KÄRNA.

DETTA HAR HÄNT TIDIGARE I SVUNNA TIDER, MEN EFTERSOM KROPPARNA OCH SINNENA HOS MÄNNISKORNA HAR VARIT AV MYCKET TÄT DENSITET, OCH STÄNGDA PÅ GRUND AV VILANDE DNA, HAR INGET AV DETTA HAFT PÅVERKAN PÅ MÄNNISKOSLÄKTET.

DEN HÄR GÅNGEN ÄR MÅNGA JORDINNEVÅNARE ÖPPNA OCH REDO, ATT TA EMOT DESSA ENERGIER OCH LJUSKODER, OCH LÅTA DEM ARBETA GENOM DERAS KROPPAR OCH I HELA DERAS SYSTEM. DETTA HAR EN ENORM POTENTIAL FÖR ATT LYFTA MÄNSKLIGHETENS MEDVETANDE PÅ ETT MYCKET SNABBT SÄTT. VI MÅSTE FÖRNYA, OMKODA OCH SKRIVA OM EN MASSA GAMLA PROGRAM SOM SKREVS OCH INSTALLERADES I DEN MÄNSKLIGA KROPPEN OCH SINNET, OCH HAR BESTÅTT UNDER EONER.

VI VAKNAR NU UPP SOM EN PLANET OCH EN MÄNSKLIG RAS. STANNA UPP EN STUND OCH TÄNK PÅ INNEBÖRDEN OCH UNDREN AV DETTA FAKTUM! UPPSTÅR DET INTE ETT BARNS FASCINATION ENOM ER, NÄR NI TÄNKER PÅ DE OÄNDLIGA NYA MÖJLIGHETERNA?

NYA VÄRLDENS RENGÖRING PÅ ALLA NIVÅER

VI NÄMNDE TIDIGARE ATT DE MER AVANCERADE VARELSERNA SOM ÄR HÄR, GUIDERNA FÖR NYA JORDENS FÖRSTA VÅGS UPPSTIGNINGSVARELSER, SOM KALLATS HIT, KOMMER ATT HANTERA DE VARELSER SOM INTE ÄR RIKTIGT REDO ÄNNU, OCH SOM INTE KAN BEBO DEN NYA JORDEN! VAD BESTÅR DEN PROCESSEN AV, SOM KOMMER ATT FÅ UPP DEM DIT DÄR VI BEFINNER OSS? SVARET ÄR LIDANDE OCH SMÄRTA!

NI KANSKE TYCKER ATT DET INTE LÅTER SÅ LOVANDE, MEN VI SÄGER, ”ERT EGET LIDANDE OCH SMÄRTA UNDER MÅNGA INKARNATIONER, TILL OCH MED I DENNA, VAR KATALYSATORN SOM VÄCKTE UPP ER!” VARJE MÄSTARE KOMMER ATT SÄGA ATT LIDANDE OCH SMÄRTA ÄR DET SOM FÅR ETT VÄSEN ATT VILJA SLUTFÖRA UPPSTIGNINGSPROCESSEN!

MÄSTAREN KOMMER OCKSÅ ATT BERÄTTA ATT SMÄRTAN OCH LIDANDET ENDAST ÄR TILLFÄLLIGT, TILLS NI NÅR ETT TILLSTÅND AV INRE HEALING DÅ NI ÖVERSKRIDIT ALLT! DEN TID DET TAR ATT KOMMA TILL DETTA ÖVERSKRIDANDE TILLSTÅND AV VARANDE, ÄR HELT UPP TILL ER.

VARELSER SOM INTE HAR UPPNÅTT DENNA ÖVERSKRIDANDE FAS I SIN SJÄLSEVOLUTION, GÅR IGENOM EN HEL DEL FYSISK OCH KÄNSLOMÄSSIG SMÄRTA NU, MEDAN ANDRA KÄNNER SIG OVANLIGT TRÖTTA. EFTERSOM MÄNSKLIGHETEN TAR ETT SÅ STORT STEG I SIN MEDVETANDEUTVECKLING, OCH I SINA FYSISKA KROPPAR, KAN DE MÅNGA GÅNGER UPPLEVA ATT DE UTMANAS OCH PRESSAS TILL YTTERSTA GRÄNEN.

DEN SISTA VÅGEN MED VARELSER SOM SKA STIGA , BÖRJAR NU ATT SKIFTA SINA 3- OCH 4-DIMENSIONELLA LIV TILL EN 5-DIMENSIONELL FREKVENS. JORDEN SJÄLV VIBRERAR NU I DEN 5:E DIMENSIONEN (FAST MYCKET SNABBARE) OCH MÅNGA MÄNNISKOR HAR REDAN UPPGRADERAT SIG TILL DENNA NIVÅ OCH TILL HÖGRE DIMENSIONER OCKSÅ, ELLER GÖR DET JUST NU. NYA KÄRLEKSENERGIER KOMMER OCKSÅ IN TILL JORDEN OCH EN NY POTENTIAL FÖR MÄNSKLIGHETEN HAR VAKNAT.

 

NYTT LJUS KOMMER IN TILL MATRISEN

DE NYA LJUSFREKVENSERNA SOM KOMMER IN BEHÖVER NYTT UTRYMME. DÄRFÖR GÖR VI EN DJUPRENSNING, FÖR ATT BLI AV MED ALLT GAMMALT, RESTRIKTIVT OCH KOMPAKT, SOM VI INTE LÄNGRE BEHÖVER.

DEN FYSISKA KROPPEN GÖR SIG AV MED GIFTER OCH GAMMAL PROGRAMMERING. DEN KÄNSLOMÄSSIGA KROPPEN LÄKER SÅR FRÅN FÖRR OCH NU OCH AVGIFTAS FRÅN OHÄLSOSAMMA KÄNSLOR SOM ILSKA, SORG OCH LEDSENHET. VÅRT SINNE UTMANAS ATT SLÄPPA GAMLA FÖRESTÄLLNINGAR OCH ATT ÖVERLÄMNA SIG TILL DET OKÄNDA.

VÅRT RÅD ÄR, IFRÅGASÄTT ALLT, OCH TITTA MYCKET DJUPARE IN I DET, FÖR ATT FÖRSTÅ VARFÖR NI TROR SOM NI GÖR. OM UPPFATTNINGEN KOMMER INIFRÅN MATRISEN, ÄR DEN FÖRVRÄNGD OCH HAR INTE ANPASSAT SIG TILL 5D-NIVÅN AV SANNING! VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ HÄR, ÄR ATT DET INTE FINNS FINNS NÅGON ABSOLUT SANNING, MEN EN OÄNDLIG, MER AVANCERAD OCH AV HÖGRE NIVÅ, UTAN SLUT! JU HÖGRE EN SANNING VIBRERAR, DESTO SANNARE ÄR DEN! SANNINGEN ÄR SUBJEKTIV OCH ÄR I DIREKT PROPORTION TILL DEN TOTALA FREKVENSNIVÅN DEN SVARAR TILL.

DET FINNS MYCKET LITE INFORMATION (LJUS) I DEN MÖRKA 3D-MATRISEN, OCH DETTA ÄR ALL INFORMATION EN VARELSES VIBRATION I 3D KUNDE FÅ TILLGÅNG TILL. MYCKET SÖKANDE EFTER KUNSKAP OCH HASTIGHETSGRADEN NÄR DEN INTEGRERADES (ACCEPTERADES) ÄR ORSAKEN TILL ATT DE INRE VIBRATIONERNA ÖKAR PROPORTIONELLT.

EFTERSOM VI LYFTS UPP NÄR VI FLYTTAR UPPÅT PÅ VIBRATIONSSKALAN, ÄR VI SKYLDIGA ATT LÄMNA ALLT FÖRÅLDRAT, KOMPAKT, OCH DET SOM INTE LÄNGRE TJÄNAR VÅR SJÄL, BAKOM OSS, SÅ ATT VI KAN TA OSS IGENOM SLÖJAN, TILL ETT NYTT SÄTT ATT VARA. JU FORTARE DENNA PROCESS SKER, DESTO MER SANNOLIKT KÄNNER VI AV SYMTOM FYSISKT. KÄNN INGEN ÅNGEST FÖR DETTA EFTERSOM DET ÄR MYCKET VANLIGT, OCH GÅR ÖVER.

NÄR NY LJUSINFORMATION INTEGRERAS I KROPPEN, VAKNAR VARELSEN MED KÄNSLOR AV LÄTTNAD OCH KÄNNER SIG SOM EN NY SKAPELSE! UNDER DNA-LJUSINFORMATIONENS INTEGRERINGSPERIODER, UPPLEVER MÅNGA UPPSTIGNINGSSYMTOM AV ILLAMÅENDE, HUVUDVÄRK, INFLUENSALIKNANDE SYMTOM, DIMMIGA OCH BORTKOPPLADE, SVÅRT ATT SOVA, BIHÅLEPROBLEM OCH ANNAN VÄRK ELLER SMÄRTA. IBLAND KAN VI OCKSÅ KÄNNA SYMTOM SOM HÄRRÖR FRÅN ETT ANNAT LIV, SOM VI NU HEALAR. DET ÄR ALLTID EN HJÄLP ATT VETA, ATT DET VI KÄNNER, DET HEALAR VI.

DE STORA VARELSERNA FRÅN STJÄRNORNA BERÄTTAR ATT DENNA NYA LJUSINFORMATION ENDAST KODAS I VÅRT DNA NÄR VARELSEN ÄR I ETT VILOLÄGE AV DELTA. UNDER DESSA TIDER, KAN NI KÄNNA ER MYCKET TRÖTTA OCH UTMATTADE, OCH DÅ ÄR DET STARKT REKOMMENDERAT ATT ATT BARA SOVA, EFTERSOM VI UNDER VÅR SÖMN KAN BEARBETA. VI INTEGRERAR PÅ ETT MYCKET SNABBARE OCH ENKLARE SÄTT I DELTAVILOLÄGET ÄN I DAGSMEDVETENHETEN EFTERSOM INGET EGO ELLER RÄDSLA HINDRAR OSS. DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR INRE HEALING OCH RENSNING AV ENERGIBLOCKERINGAR FRÅN GAMLA KÄNSLOMÄSSIGA TRAUMAN.

NÄR VI VAKNAR PÅ MORGONEN OCH FORTFARANDE KÄNNER OSS TRÖTTA; DET KAN VARA ETT TECKEN PÅ ATT VI HAR UTFÖRT MYCKET TRANSFORMATIONER UNDER NATTEN. I ÄNGLARNAS GEMENSKAP, HAR VI ETT UTTRYCK EFTER ATT VI INTEGRERAT LJUSINFORMATION UNDER DELTASÖMNEN. VI SÄGER: ”JAG UTFÖRDE EN HEL DEL ARBETE I NATT!”(”I WAS DID A LOT OF WORK LAST NIGHT”)

MED DET MENAR VI KANSKE ATT VI GJORDE FLERA HUNDRA, KANSKE TUSENTALS KOMPLICERADE SAKER SAMTIDIGT (MULTI TASKING PÅ MÅNGA PLAN), ÄVEN RESOR TILL FLERA STÄLLEN OCH VI HEALADE ANDRA VARELSER, UNDER TIDEN SOM VI UTFÖRDE VÅRT EGET INRE ARBETE!

DET SÄGS ATT DET SKULLE TA MÅNGA ÅR UNDER EN VAKENPERIOD ATT UTFÖRA SAMMA MÄNGD UPPSTIGNINGSARBETE, SOM NI FÅR UNDER 8 TIMMARS DELTASÖMN. DELTAMEDVETANDET FINNS EN NIVÅ OVANFÖR DEN DÖDA MÄNNISKOKROPPEN OCH MÅNGA MÄSTARE OCH MUNKAR KAN UPPNÅ DETTA TILLSTÅND UNDER SINA MEDITATONER, OCH SAKTA NER SIN ANDNING OCH SINA HJÄRTSLAG TILL ETT LÄGE SOM PÅMINNER OM KROPPSLIG DÖD.

DET SOM ÄR INTRESSANT I DETTA ÄR, ATT OAVSETT HUR LÄNGE MUNKEN ÄR I DETTA TILLSTÅND AV VARANDE, SÅ PÅVERKAS DE INTE AV YTTRE FAKTORER, INGENTING I KROPPEN FÖRÄNDRAS OCH DE KAN TA SIG TILLBAKA TILL VAKET TILLSTÅND NÄR SOM HELST GENOM VILJAN.

VÅRA RÅD FÖR UPPSTIGNINGSSYMTOMEN ÄR: TA DET LUGNT UNDER DESSA TIDER OCH TA HAND OM ER, MED ÖM KÄRLEK SOM EN MOR SKULLE HA FÖR SINA HELIGA BARN! ANDAS LÅNGSAMT OCH DJUPT FLERA GÅNGER OM DAGEN, FÖRANKRA/JORDA KROPPEN MED HJÄLP AV KRISTALLER OCH GÅ BARFOTA PÅ GAIA!

ANVÄND BARA ENERGIRIKA LIVSMEDEL OCH NATURLIGA ÖRTER, SLAPPNA AV OCH SLÄPP TAGET FULLSTÄNDIGT, OCH TILLÅT OCH ACCEPTERA ALLT. SE DET SOM DET ÄR OCH VET ATT NI OCH ERA KROPPAR ÄR PERFEKTA OCH BRA! BLI INTE RÄDDA GENOM ATT TRO ATT NÅGOT ÄR FEL, OCH RUSA IVÄG TILL AKUTEN BARA FÖR ATT FÅ VETA ATT NI HAR FÅTT EN PANIKATTACK, NÄR SEDAN ALLA PROVER VISAR ATT DET INTE ÄR NÅGOT KROPPSLIGT FEL! DET ÄR OCKSÅ SLÖSERI MED TID OCH FALSKA 3D-PENGAR!

JU MER MAN SLAPPNAR AV OCH LITAR HELT PÅ UPPSTIGNINGSPROCESSEN, DESTO LÄTTARE NAVIGERAS MAN IGENOM DEN, OCH DESTO SNABBARE KOMMER MAN ATT ÖVERSKRIDA DE LÄGRE SAKERNA!

NÄR ÄNGLAR OCH DEN MÄNSKLIGA RASEN BOR TILLSAMMANS PÅ JORDEN, SLÄPPER Vi ALL GAMMAL DENSITET OCH RESTRIKTION. VI KOMMER ALDRIG ATT GÅ TILLBAKA TILL DE BEGRÄNSANDE ÖVERTYGELSERNA OCH LIV VI EN GÅNG HADE. NU KOMMER VI I LINJE MED VÅRA HÖGRE ASPEKTER (DET GUDOMLIGA TILLSTÅNDET). MED ÄRLIGA AVSIKTER OCH INRE DICIPLIN ARBETAR VI OSS FRAM TILL VÅR EGEN GYLLENE TID OCH EN NY VÄRLD FYLLD MED GLÄDJE, FRED, KÄRLEK OCH FRIHET.

OM NI GER ER UPPSTIGNING HÖGSTA PRIORITET, OCH JOBBAR PÅ DEN MED HELA ERT VÄSEN, OCH JU MER NI ÖVERLÄMNAR ER TILL DEN, SLAPPNAR AV OCH TILLÅTER DEN ATT FULLT UT OMFAMNA ER, SÅ FÖRSÄKRAR VI ATT NI KOMMER ATT TA ETT STORT SPRÅNG FRÅN ETT HOPPLÖST, DESPERAT, OCH FRUKTANSVÄRT LIV, TILL ETT FANTASTISKT NYTT LIV, DÄR VARJE ÖGONBLICK ÄR FYLLT AV MIRAKEL OCH MAGI!

FOLK KOMMER ATT TITTA PÅ ER, OCH UNDRA VAD DET KOMMER SIG ATT NI ÄR SÅ MAGNIFIKA PÅ ALLA SÄTT, OCH DE KOMMER ATT UNDRA VILKEN ER HEMLIGHET ÄR! OM DE ÄR REDO OCH VILL (DE FLESTA ÄR DET INTE ÄNNU) DÅ KAN NI HELT ENKELT BERÄTTA FÖR DEM OM ALLT SOM VI HAR BERÄTTAT!

LYCKA TILL PÅ ER OTROLIGA SJÄLSRESA, ÄRKEÄNGELN MICHAEL

 

KONTAKTA OSS PÅ MICAHGUARDIAN@GMAIL.COM OCH VI VISAR HUR NI KAN HANTERA
JORDENS FÖRÄNDRINGAR PÅ ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT PÅ KORT TID OM NI ÄR REDO OCH VILL!

Med tillstånd av https://www.projectfreedomearth.com/archangel-michael-final-phase-human-ascension/

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...