Ärkeängeln Michael via Natalie Glasson, 3 juni

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 3 juni 2016
via Natalie Glasson
Skaparens Perfektion

 

Det är med kärlek och änglavälsignelser som jag, Ärkeängeln Michael, kommer fram för att välkomna er. I djupet av mitt hjärta håller jag vibrationen av Skaparens Perfektion, som jag utstrålar rikligt över och genom er varelse. Vibrationen av Skaparens Perfektion finns inom alla varelser; det är en naturlig del av er essens, själ och sanning, och ändå är det något som vid denna tidpunkt aktiveras mer fullständigt och dras till er uppmärksamhet. Varelserna av Venus som fortsätter att dela sin energi av helig kärlek med er och Jorden under 2016, uppmuntrar kärlek att flöda genom många nivåer av ert väsen. Vid denna tidpunkt förankras deras kärlek in i nivåerna och vibrationerna av er själ eller gudomliga essens, vilket utlöser aktiveringen av Skaparens Perfektion inom er. När Perfektionens Vibration av Skaparen aktiveras, kan det skapa en rad nya förkroppsliganden av ljus och jag, samt gryningen av nya perspektiv.

Skaparens Perfektion är närvarande inom alla aspekter av Skaparens universum, med varierande grader av energi. Skaparens Perfektion kan vi känna igen som essensen, den sanna vibrationen och medvetandet hos Skaparen. Inom dess vibration finns enhet, fred, kärlek, vetande och i sanning allt som är Skaparen. Det är en kombination av vad vi föreställer oss att den högsta Skaparen eller Källan till Allt Som Är, kan vara. För att få kontakt med och uppleva Skaparens Perfektion, behöver man fokusera på, överlämna sig till och acceptera Skaparens Gudomliga Flöde. Det Gudomliga Flödet kan vi föreställa oss som en kontinuerlig ström av livsenergi som flödar genom oss, vägleder oss framåt, ger oss energi och väcker upp oss ytterligare. Det Gudomliga Flödet kan kännas som om det är en abstrakt energi som är separerad från oss, som uttryck och väsen av Skaparen, och ändå utvidgar sig Skaparens Gudomliga Flöde från varje varelse på Jorden och de inre planen.

Det är er acceptans av det Gudomliga Flödet, som leder er till igenkännande och erfarenhet av Skaparens Perfektion. Båda är samma energi och ändå, genom att känna igen olika aspekter av denna naturliga essens i er varelse, kommer ni att gå in i ett tillstånd av harmoni med Skaparens Perfektion. Således kommer ni kontinuerligt att kunna känna igen Skaparens Perfektion inom er själv och andra.

”Jag överlämnar mig till Skaparens Gudomliga Flöde.” Innebörden av detta är att ni slutar vara fäst vid att styra ert väsen, verklighet och andra. Ni släpper också taget om att vara fäst vid att ha rätt, känna er bättre än andra, att döma, argumentera, känslor av behov, rädsla, smärta och så vidare. När ni överlämnar att vara fäst vid detta, kan ni inse att det finns en ledstjärna inom er, ett vetande och ett heligt mål som kontinuerligt stödjer er i varje ögonblick. Det är inte att ni släpper allt ansvar för ert liv, handlingar, tankar och känslor. Mer att ni tar ansvar genom att inse att alla era erfarenheter, situationer, handlingar, vanor, perspektiv, dåtid, nutid och framtid föds ur er. Med denna insikt söker ni inom er och ansluter till er rena essens och placerar er uppmärksamhet på det Gudomliga Flödet, och därmed inser ni när hela er varelse är i harmoni med essensen inom er och ni flödar helt enkelt genom livet med lätthet och perfektion.

Processen med uppstigningen vid denna tidpunkt, är att harmonisera med den gudomliga essensen, vibrationen och frekvensen inombords för att kunna existera i Skaparens Gudomliga Flöde. Ett sätt att känna igen när en harmonisering sker, är att livet flyter lätt, det finns en djupare närvaro av kärlek; synkroniciteter manifesteras och ökad självinsikt utvecklar sig. Då kommer ni att veta att ni förenas med, anknyter till eller upplever Skaparens Perfektion.

Jag, Ärkeängeln Michael, identifierar Skaparens Perfektion som ett säte för ljuset inom min själ, som jag kan ansluta mig till eller dra mig tillbaka till för att fullt ut uppleva Skaparens Perfektion. Det är en vördnadsbjudande erfarenhet och helt enkelt mirakulös, besläktad med att observera all skönhet och sanning hos Skaparen samt inse alltings enhet. För att mer fullständigt inse och uppleva Skaparens Perfektion behöver ni släppa taget om era nuvarande perspektiv och föreställningar om Perfektion.

Ta en stund att föreställa er själv som perfektion. Ni kan föreställa er med vissa förmågor, utseende, materiella ting, upplysning och så vidare. Beakta de föreställningar ni har om vad perfektion är för er och hur ni projicerar era föreställningar på vad perfektion är på andra människor i ert liv, som får er att antingen placera dem på en piedestal eller döma dem för deras brist på prestationer. Tänk på att andras föreställningar och perspektiv på perfektion kan vara helt annorlunda än era. Detta tyder på att perfektion som känns igen av sinnet och mentala kroppen inte är perfektion alls, det är helt enkelt perspektiv födda ur tidigare erfarenheter och bedömningar. Med insikten om era egna föreställningar om perfektion kommer ni att inse behovet av att överlämna er till Skaparens Gudomliga Flöde och därmed släppa taget om att vara fäst vid era föreställningar om perfektion. Detta kan åstadkommas genom att helt enkelt känna igen och hålla avsikten att släppa eller befria energin, perspektivet eller övertygelsen. Ett annat perspektiv kopplat till perfektion, som vissa kan ha, är en oförmåga att ens begrunda perfektion. Om detta är fött ur rädsla så finns det ett behov av att sända healing till rädslan, särskilt om perfektion verkar ouppnåelig.

Perfektion är en naturlig aspekt av er varelse; det kan beskrivas som ett tillstånd av upplysning. Det kan inte riktigt förklaras i ord eller genom sinnet; det kan upplevas och kännas. Perfektion är inte ett sätt att agera på Jorden och inte heller är det att ha allt ni vill, det är ett tillstånd av anslutning och harmoni med Skaparen där sanningen uppenbaras för er. ”Jag är Skaparens Perfektion.” Detta symboliserar att ni är som en i enighet, harmoni och anslutning med Skaparen. Detta kommer att påverka hur ni existerar på Jorden, men det kanske inte är i linje med era övertygelser om perfektion. I sanning, era föreställningar om vad perfektion är och kan vara är begränsningar, er anslutning till Skaparens perfektion är gränslös och därför kommer ni att förkroppsliga och uppleva en perfektion som är bortom er fantasi. Ett uttalande som ni kan höra att andra gör när de är i linje med Skaparens Perfektion kan vara: ”Det känns helt rätt.” Detta innebär att det finns en känsla av inre vetande inombords som berättigar dem. Orden rätt och riktigt tyder på att det bara finns en sann väg och ändå manifesteras Skaparens Perfektion som många ständigt expansiva vägar. Återigen finns det ett behov att kopplas loss, från orden rätt och korrekt. På så sätt kommer ni att inse att allt ni upplever och uppfattar är rätt / korrekt / lämpligt för endast er. Ni kan inte prägla era idéer på en annan, därför att det som ni och alla upplevelser inombords är lämpligt för den enskilde. Vilket betyder att alla har åtkomst till Skaparens Perfektion och har rätt att uttrycka detta helt och kreativt inifrån kärnan i deras väsen.

Med energin som flödar från Venus in i er varelse, vilket aktiverar Skaparens Perfektion inom er, är det här ett fantastiskt tillfälle att ta tid att fokusera på, utforska och bli bekant med detta heliga tillstånd. Ni kommer att finna att det är ett tillstånd av stor inspiration och healing. Att fokusera på förkroppsligandet av Skaparens Perfektion kommer också att tjäna er väl, uppmuntra er att stiga upp med en snabbare hastighet, som förkroppsligar större högsta ljus och medvetande. Det finns ett syfte med att aktivera och inse er inre perfektionsenergi född ur Skaparen; varje gång ni fokuserar på att uttrycka kärlek från er varelse kommer perfektionens vibration att flöda. När detta tas emot av andra kommer det att vara extremt helande eftersom det gör det möjligt för illusion och ego att stiga åt sidan, vilket inte bara tillåter den enskilde att uppleva kärlek, känna eller uppfatta deras sanna jag. Skaparens perfektionsenergi uttryckt med kärlek kommer att tillåta många att inse, känna och acceptera deras sanna jag. Det kan manifesteras som en vision, ljud, vibrationer eller känsla. Detta gör det möjligt för dem att göra kraftfulla skiften som flyttar dem till ett utrymme av medveten kännedom och minne av Skaparen. Föreställ er att varje person på Jorden tar emot kärlek och sedan bevittnar sitt sanna / högre / själsjag, kanske för första gången i detta liv. Det är verkligen magiskt, och ni har förmågan att underlätta dessa förändringar och helanden. Genom er egen utforskning av energin i Skaparens Perfektion inom er kommer er kännedom om ert sanna / högre / själsjag att expandera dramatiskt. Således kommer ni att känna er framburen av Skaparens Gudomliga Flöde och uppleva sanningen i varje ögonblick.

Framkalla mina energier, Ärkeängeln Michael, liksom varelserna av Venus. Tillåt er att först fokusera på att ta emot vår kärlek och närvaro med varje andetag ni andas in.

Anslut till kärleken inom er varelse tills ni känner eller uppfattar den helt.

Affirmera tills ni känner att affirmationen är sann i er erfarenhet, ”Jag överlämnar mig till Skaparens Gudomliga Flöde.”

Affirmera tills ni känner att affirmationen är sann eller känner det inom er varelse, ”Jag är Skaparens Perfektion.” Låt affirmationen guida er in i vibrationen och energin av Skaparens Perfektion inom er.

Njut av upplevelsen av att utforska Skaparens Perfektion inom er så länge ni vill.

Bekräfta sedan att varje gång ni sänder ut kärlek så sänder ni ut Skaparens Perfektion. Upplev detta under en stund.

Denna övning kan praktiseras så ofta ni vill och kommer att intensifieras med erfarenhet.

Med välsignelser av Skaparens Perfektion,

Ärkeängeln Michael

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...