Ärkeängeln Michael via Victoria Cochrane, 28:e augusti 2017

Ärkeängeln Michael via Victoria Cochrane,

28:e augusti 2017

 

Rachael mådde bra tills hon plötsligt och oförklarligt ville begå massmord. Hon såg i huvudet hur hon skulle fylla sin bil med gödselmedel, tändare och dieselbränsle. Hatet hon kände konsumerade allt, och inte förrän efter ungefär två timmar, kom hon till sans och ut ur det, och undrade vad i hela Världen hon höll på med! Om Stella inte redan varit andligt medveten, och inte hade börjat tillämpa polarisering mot Norr varje morgon, så kunde slutet på denna historia blivit helt annorlunda.

Världen är omgiven av vågor av mänsklig medvetenhet, som minskar och ökar med negativitet och positivitet, eftersom varje tanke som varje människa i världen tänker, kommer ut i denna medvetenhet. Det omger planeten som en osynlig filt, och eftersom allt i Universum är Ett, är varje mänskligt sinne sammankopplat genom tankefrekvenser. Vibrationerna i folks tankar varierar mycket, beroende på om de är kopplade till det tredje, fjärde eller femte dimensionella medvetandet, och nivån av positivitet och negativitet som strömmar genom det kollektiva medvetandet, minskar och ökar beroende på hur mycket kärlek eller hat, som kommer från massans människor, i olika delar av världen. eraoflight.com

Rachaels historia är ett utmärkt exempel på hur ”terrorismen” utspelas i världen nu. Människor hakar av misstag på vågorna av hat, rädsla och extremism, när det kommer över dem som tidvattnet av ebb och flod runt om i världen, och förändrar radikalt deras vibrationer och mentala tillstånd på ett ögonblick. Om förändringen blir tillfällig eller permanent, beror på den dimension personen har varit i, och nivån på deras andliga medvetenhet. Människor som redan är påverkade av djup religiös tro, eller extremistiska åsikter, är mycket mer mottagliga för tankekontroll och kommer sannolikt att förbli kvar i denna verklighet. Den som har varit djupt nedsänkt i tredimensionella realiteter, och de drama som följer av det, kommer att vara mycket mer benägna att finna att de blir intensivt arga, och orealistiska i sina förväntningar på andra.

Det är nu välkänt bland Ljusarbetare och människor på vägen till Uppstigning, att det förekommer en enorm kamp på Astralplanet, mellan de mörka och ljusa styrkorna. De som har valt den mörka vägen, både i mänsklig och eterisk form, gör allt som finns i deras makt, för att manipulera massorna genom rädsla, och den senaste tidens ”terroristattacker” som nu plågar världen, är inga olyckor. Illuminati infekterar det mänskliga medvetandet med giftiga tankar, som är onda i sin intensitet och avsikt, och när någon oavsiktligt kommer i kontakt med dem, kommer de omedelbart att påverkas. Ironin är att trots samhällets skenbara sammanbrott på den fysiska nivån, så förlorar de mörka krafterna sin strid, eftersom massans uppvakning fortsätter stort och accelererar i omfattning. Det är därför deras försök till sabotage blir frekventare och mer desperata. Låt er inte luras av meddelandena från världens ledare – de gör det bara av egna intressen.

Huvudproblemet för många människor nu, är att de lever mellan dimensioner av energi som växlar, från mycket låga och mörka frekvenser till högre och mer kärleksfulla vibrationer. Detta kan uppstå genom våra dagliga umgängen med familjer, kunder, främlingar och media. Att upprätthålla en hög vibration mot tidvattnet av lägre frekvenser och skiftande verkligheter, är ett verkligt ”pågående arbete” för många, och en kamp som många misslyckas med.

Det finns steg som alla människor måste börja ta för att skydda sig från att bli offer för tankekontroll och intervention från Illuminati, och för att hjälpa dem att upprätthålla en högre frekvens, med mer stabilitet.

1. Det viktigaste är att avlägsna er själva emotionellt och mentalt från rädslan, och bara skicka kärlek till världen. Kärlek, är en vibration som ligger utom räckhåll för de som önskar världen illa, för sin egen själviska vinning, och är ett naturligt skydd för de som skickar den från hjärtat till det högsta goda.

2. Jorda och koppla er energi till den ljusa och ovillkorliga kärleken från Skaparen eller Källan varje morgon, och behåll intentionen av att ni är ogenomträngliga för ondskan.

3.Använd den Violetta Flamma av Transmutation, för att negera era egna negativa känslor, och skicka den också till det kollektiva medvetandet. eraoflight.com

4. Polarisera era fyra kroppar (den fysiska, mentala, emotionella och andliga) mot Norr varje morgon, genom att antingen stå i den nordligaste punkten av ert hus och ansluta er energi till den, eller ha intentionen att alla era kroppar polariseras mot Norr och känslan det ger;

  1. Håll intellektet/sinnet borta. Låt inte ert intellekt ta över era tankar. Om ni känner att ni inte mår bra, nere, eller har ett problem som oroar er, ta den kännedomen till ert heliga hjärta och känn eller upplev, hellre än att tänka ut svaret.

 

  1. Lägg in något i ert hem, som till exempel kristaller, smycken, glasföremål, prydnadssaker etc. för den högsta och bästa solfeggio-frekvensen, tänk på den eller använd ett solfeggio-anpassat klockspel. I ert sinnes öga ser ni färgerna förändras, och ni kommer också att känna ett skifte i frekvensen av energi.
  2. LITA PÅ att ni är skyddade hela tiden.

 

  1. Andas in adamantpartiklarna från skapelsen genom solljuset, eller genom intention i meditation.
  2. Titta inte på nyheterna eller läs tidningen! Det är bara en illusion och utformad för att vara skrämmande och sensationell.
  3. Jobba med er egenkärlek och ert självförtroende. Heala gamla sår och ta er förbi trauman. Möt och eliminera era rädslor. Ät god mat och drick mycket. Få tillräckligt med sömn. Ett hälsosamt sinne och en hälsosam kropp, är mycket starkare mot attacker på det undermedvetna.11. Var medvetna om de olika dimensionerna som ni lever och jobbar i. Ta er tid att ta er energi tillbaka till er kropp varje kväll, och att få alla era kroppar tillbaka till den högsta och bästa dimension, som är den rätta för er.

 

  1. Var uppmärksam på att varje tanke som skapas också går ut till det mänskliga kollektiva medvetandet. Ju positivare era tankar är desto positivare blir era upplevelser och påverkan på världen omkring er.
    De mörka krafterna vill få er att tro, att ni är oskyddade och sårbara för attacker. De matar ut en massa rädsla, ilska och hat för att utöva sin kontroll över världen. Ju fler människor som höjer sina vibrationer till ett högre tillstånd av medvetenhet, desto mindre inflytande kommer de att ha på det mänskliga kollektiva medvetandet. Vakna, kära ni och meditera, andas kärlek och skicka den till er själva, till mänskligheten och planeten. Rusta er med den ovillkorliga kärleken till Skaparen av Allt Som Är, och kunskapen om att Hans kärlek kommer att skydda er mot skada, föra världen ut ur dualiteten och tillbaka till den femte dimensionen. Tro det, för det är så.

 

Kärlek är allt som finns.

 

Jag är Ärkeängeln Michael

 

»Källa – Kanal: Victoria Cochrane

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...