Sananda via John Smallman, 1 november

Jesus Sananda

Sananda via John Smallman

1 november 2015

 

Varken separation från eller ett liv utan Gud är ens avlägset möjligt

Mänsklighetens resa mot ett kollektivt uppvaknande går framåt perfekt, precis som gudomligt planerat. Tsunamin av Kärlek är oemotståndlig, okuvlig och ytterst enträgen. Den hörs, känns, omfamnas och välkomnas av miljoner hjärtan över hela världen. Media kanske förefaller bli allt mer hesa då de fortsätter att sätta skräck i människor med historier om olyckor och katastrofer, men i sanning förändrar Kärlekstsunamin allting då fler och fler av er välkomnar den i era hjärtan och dagligen försöker att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som kommer upp. Ni kan bara förändra er själva, som ni så väl vet, och då så många av er gör just det varje dag blir effekterna mirakulösa. Kärlekens kraft är oändlig, men eftersom ni har fri vilja kan ni vägra att engagera er i den. I eoner har ni förnekat den, engagerat er i den, förnekat den, och engagerat er i den oräkneliga gånger, och slutligen, i nuvarande tid, har ni kollektivt valt att engagera er i den fullt ut då ni släpper tvivlen och rädslorna som funnits inom er. Nu finns det ingen återvändo, brytpunkten då det fortfarande var möjligt är för länge sedan passerad, bara mänsklighetens länge sökta uppvaknande är nu möjligt för det är den enda möjligheten. Allt annat, varje annan möjlighet är ytterst illusorisk! Och ni släpper ert grepp om illusionen för ni har insett att ni inte behöver den, att den inte tjänar er.

Kärlek ÄR Allt Som Existerar. Gud är Fältet av Kärlek, fältet av gudomlig energi i vilket allt som Han skapar har sin eviga existens, utan avbrott. Det finns inget annanstans, och det finns absolut inget behov av något annanstans för ingen behöver eller kan någonsin behöva något som Han inte redan tillhandahållit. Separation, illusionen, var ett försök att leva utan Gud, och varken separation från eller ett liv utan Gud är ens avlägset möjligt. Så allt som krävs av mänskligheten, av alla Guds barn, är att de vaknar upp från drömmen, eller mardrömmen, som uppenbarligen orsakat så mycket lidande, och uppvaknandet är oundvikligt.

Ert varande, er natur, det ni är, är Kärlek som är oupplösligt och evigt ansluten till er Källa. Den sanningen enkom är allt ni behöver veta, minnas, och fokusera på. Att göra det för bara glädje med sig. Ni skapades för att uppleva evig glädje, och sant är att det är den enda tillgängliga upplevelsen. Upplevelser skilda från det är overkliga, illusoriska, och försvinner bort, upplösta utan ett spår när ni vaknar upp.

Innan ni till fullo vaknar upp till det tillståndet hamnar ni ett mycket förbluffande tillstånd av frid, lycka och välmående, där ni känner er helt trygga, totalt ohotade och omgivna av oräkneliga kära som ni med förtjusning åter bekantar er med. Det kommer att bli ett firande av LIVET, av varandet, av existensen, som ni nu inte kan föreställa er, därför att det kommer att vara obegränsat, i motsats till ert nuvarande tillstånd som är allvarligt begränsat av ert val att vara separerade.

Inom illusionen är allting temporärt, momentant, på inget sätt är det hållbart. Varje nöje ni upplever där försvinner bort ganska fort, och ni längtar efter mer. Lidande försvinner också ganska fort, men, på grund av de val ni gjort, kan det, när det är intensivt, förefalla utan ände. Så då trånar ni, allihop trånar ni verkligen efter att återvända till Gud och glädjen att vara Ett med Honom, för illusionen, förutom att vara overklig, är en så ytterst otillfredsställande miljö för ett barn av Gud att bebo.

Det Gud erbjuder er i varje ögonblick går inte att meningsfullt tala om, dess mening måste levas fullt medvetet och konstant. Illusionen gömmer det tillståndet för er och ger er istället något helt otillräckligt. Detta faktum är användbart för det förhindrar all känsla av bestående tillfredsställelse i allt ni gör. Ofta kan ni föreställa er en händelse, en bedrift, ett möte eller till och med en gåva som skulle tillfredsställa all er djupaste längtan, men när det sker ger den er aldrig den glädje ni hoppades på, den fattas alltid, och då söker ni alltid efter mer.

Mer är vad Gud erbjuder er. Ofattbart mycket mer. Mycket som kommer att ge er den yttersta och kompletta tillfredsställelsen i all evighet. Djupt inom er vet ni detta, så ni fortsätter att leta, söker, efter magin eller miraklet som får era drömmar att bli verklighet. Nåväl, detta konstanta sökande har fört er till denna punkt i er uppvaknandeprocess, den punkt från vilken bara rörelse framåt är möjlig.

När ni valde separation gav er Fader, i Sin oändliga Kärlek och visdom, er möjligheten att återvända Hem, en obrytbar anslutning till Honom, ett svagt minne som aldrig kunde förloras, men bara tillfälligt gömd bakom den tunna slöja som är illusionen. Och det minnet innebar att ni aldrig kunde känna tillfredsställelse så länge ni förblev sovande och drömde om illusionen.

Ni har alltid sökt efter mer än illusionen kunde ge er, krävt mer än illusionen klarat av, men på grund av förvirring, för drömmar är i sin sanna natur förvirrande, har ni tillbringat eoner med att försöka tillfredsställa era önskningar med de lockelser och förtrollningar som illusionen verkade erbjuda er – ställning, makt, rikedom, utmärkelser – men alla har de svikit er, kapitalt. Och det är denna konstanta otillfredsställelse eller detta misslyckande att uppnå vad era hjärtan önskade som slutligen fått er att vända er inåt.

Denna vändning inåt är verkligen en triumf för det har visat er att allt ni söker, allt vad ni någonsin kan önska er bara kan hittas inom er. Ja, många av er tvivlar starkt på detta, men utanför er själva finns inget hopp för det är illusionen. Verkligheten finns inom er.  Det krävs uthållighet och spänst från er sida för att avlägsna slöjan som döljer den för er, men ni har alla haft stunder då ni anat den, och nu kommer ni inte att upphöra med ert sökande förrän ni kommer Hem.

Därför är er ankomst ert gudomliga öde, den kan fördröjas men inte undvikas, så gläds åt att veta att er frälsning, ert återvändande hem till ovillkorlig Kärlek och acceptans är ett gudomligt löfte som kommer att äras, för Guds löften äras alltid. Släpp alla kvarvarande tankar på tvivel och rädsla som försöker övertala er att stå emot Kärlek, som försöker intala er att Kärlek i denna galna värld inte kan fungera. Sådana idéer är galenskap, bara Kärlek fungerar, och det vet ni!

Er kärleksfulla broder, Jesus

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...