Ärkeängeln Michael via Sharon Stewart, 3 maj 2020

Ärkeängeln Michael, 3 maj 2020 

Via Sharon Stewart

Jag är Ärkeängeln Michael och jag har ett meddelande till alla på planeten Jorden.

Ni undertrycker er gudfruktighet.

För de som lever i sitt dagliga liv, som aldrig ser bortom dagens slut, aldrig ser utanför sitt normala liv, det ni kallar normalt, och hela ert uppträdande och de nervösa aktiviteterna är ett verktyg för undertryckande. Ni inser naturligtvis inte det här, eftersom det är det ni har fått lära er. Det är sant. Ni stannar aldrig upp och ifrågasätter om det här är vad ni verkligen vill göra, vem ni verkligen vill vara, eller om detta faktiskt är det ni bestämde er för att vara i den här inkarnationen. Frågar ni någonsin er själva detta?

Att ifrågasätta livet är viktigare än att tro att ni har alla svaren. Det är inte ert jobb att tillhandahålla svaren, det är en uppgift för dem som har ordinerats som era guider, era healers och era himmelska sanningsframbringare. Ljusteamet som arbetar med er är där för att tala om för er vad ni behöver veta, vad ni de facto kom hit för att göra. Det är inte ert jobb, eller era myndigheters jobb att tala om för er. Ert liv har blivit kidnappat.

Det har, och förblir som ett beklagligt, utslitet tåg på ett sorgligt, utslitet spår som går runt i cirklar. De nya höghastighetstågen med sina silverfärgade kroppar rusar förbi er när ni går genom livet med så liten effekt och så låg fart.

Er värld är en helig plats. Ja, se den som sådan. Se den som helig. Det kan bli en utmaning om ni envisas med att titta på den med samma glasögon som ni har använt i hela ert liv. Släng dessa glasögon och hitta nya som visar er vad som verkligen händer i alla människors liv. Ni är alla heliga varelser, gudomliga varelser som kom till den här planeten för att lyfta upp henne till himlen igen. Men för att kunna göra detta, måste ni se er själva som kapabla att göra det. Och det är ni.

Jag säger att era liv är nertryckta, och det är de. När ni undertrycker er sanna verklighet ställer ni inga frågor, eftersom ni har förletts att tro att ni har alla svaren. Har ni det? Vet ni vad som finns bortom er sol? Har ni någonsin tittat? Har ni överhuvudtaget tänkt på det? Har ni någonsin ställt er frågan: ”Vem är jag egentligen? Varför är jag här? Vad är jag här för att göra?” Frågan kommer att leda er till er sanning.

Ser ni gudomlighet i allt liv omkring er? Ser ni lyckan hos en hund när den hälsar på er, lukten av havet när dess vågor bryter mot stranden, ser ni de frikostiga färgerna i vattenfallet som forsar nerför berget, ser ni skönheten i den stjärnupplysta himlen på natten när ni tittar? Det här är Gud. Det här är Skapelsen. Och ändå envisas ni med att inte se de många skapelserna i er själva och i andra omkring er! Ni ser dem som olika. Att människor är skapade olika; det är de inte. De är skaparna. Ni skapade denna underbara verklighet som ni kallar Moder Jord. Hon är av er, och ni är av Henne.

Se er själva som ett med himlen, Jorden och skyarna. Öppna ert hjärta och inse er gudomlighet. Förstå att ni befinner er i ett onaturligt system just nu, och det håller på att stängas ner. När det stängs kommer ni att känna er befriade, men bara om ni befriar er själva från det.

Och det innebär att ni måste sluta att trycka ner era känslor. Känslorna är ledstjärnan, nyckeln till er framtid. När de sjunger för er, följ deras sång. När de skriker åt er, stanna då och ta inte ett steg till. För de talar om för er vart ni ska gå, vad ni ska göra och hur ni ska skapa.

När ni trycker ner era känslor, trycker ni ner er gudomlighet, er kraft, er skönhet och ert välmående. Ni undertrycker era liv och förblir små.

Denna litenhet måste förändras och det måste ske nu. Så är det bestämt och det kommer att göras. Arbeta med Skaparen för att förändra den här världen till en värld som är värdig Hans kärlek för er. Öppna era hjärtan. Öppna era sinnen. Var tacksamma för förändring. Och så är det

www.sharonandivo.weebly.com

Youtube: SharonandIvoofVega

 

 

 

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...