Sananda via John Smallman, 3 maj 2020

Sananda via John Smallman, 3 maj 2020

Allow yourselves to forgive – yourselves, and all others.

3 maj 2020 av John Smallman

Jesus Audio Blogfor Sunday May 3rd

Alla är En, för det finns bara En. Den är Källan, Modern/Fadern/Gud, Kärleken, som är evigt närvarande i alla väsens hjärtan, eftersom Den är livskraften, Medvetandet, medvetet om sig själv som individ i varje perfekt och vackert uttryck av sig själv. Men i form som människa är det fritt att antingen acceptera de gränser som en mänsklig form sätter på Den, eller att erkänna Sig själv som Ett med Källan. Oftast accepterar Den formens begränsningar, och över eonerna har dessa begränsningar distraherat den från att välja att känna Sig själv som det som Den verkligen är. Icke desto mindre, vägen till minnet av Dess sanna och eviga natur som Kärlek etablerades i det ögonblick Den först gick in i form, så att Den aldrig skulle gå helt förlorad, oförmögen att hitta sin väg Hem.

Mänskligheten har nu gått vackert framåt för att avtäcka eller upptäcka den vägen, och som en följd av detta har ett enormt antal, som till synes – och endast till synes – gått förlorade i form, separerade från Gud, inom sig själva upplevt kunskapen om att det finns mycket mer till livet, mycket mer till livet än vad de upplever i form. De har gjort det irreversibla kollektiva valet och beslutet att återvända Hem, för att vakna. Denna uppvaknandeprocess är det som mänskligheten nu upplever som otaliga trosuppfattningar, och de resulterande attityder och beteenden som de engagerat sig i uppstår i deras medvetenhet och ses för vad de är – orubbliga och ogiltiga. Detta är oroande och störande eftersom det verkar tyda på att de har slösat bort sina liv med att följa falska gudar och profeter som har lett dem vilse – och orsakat dem intensiv smärta och lidande – samtidigt som de har uppmuntrat dem att döma, fördöma och förstöra andra som har annorlunda trossystem.

Eftersom alla är En, är det uppenbart att försöka leva så här är helt galet, och ändå är det vad majoriteten har gjort, livstid efter livstid. Att bli medveten om detta är verkligen chockerande och mycket skuld uppstår som orsakar ytterligare smärta och lidande.

Men Kärleken, Alltet, er sanna och eviga natur, är evigt och fullständigt villkorslös i sin kärleksfulla acceptans av var och en av er oberoende av de otaliga brott som det verkar som ni har begått. I själva verket har ni aldrig begått ens ett brott, eller någonsin gjort någonting för att göra Gud missnöjd eller skada någon annan, i och med att ni varit permanent och evigt i enhet med och i Närvaron av Moder/Fader/Gud, och aldrig, ens för ett ögonblick, separerat från det tillståndet, för att ni har gjort eller varit något som inte är i fullständig anpassning till Kärlek är omöjligt.

Formens värld är illusorisk, en drömvärld genom att den existerar i tid, är begränsad av tiden och kommer att upplösas fullständigt i tiden. Tiden är av illusionen, och när ni vaknar, som ni mycket snart är planerade att göra, kommer tid och illusion att ha upplösts eller sönderdelats i intet – den egoistiska overkligheten – från vilken de uppstod, vilket inte lämnar det minsta spår, för eftersom de var overkliga, fanns de aldrig.

Allt ni behöver göra för att vakna är att släppa ert vansinniga och skräckslagna grepp om det onödiga och förlåta er själva och alla andra utan några undantag för de uppenbara brott, lidanden och den smärta som det verkar som du eller någon annan har begått i detta overkliga tillstånd. Att döma och fördöma varandra har blivit endemiskt i det orealistiska tillstånd som livet i mänsklig form tillhandahåller. Släpp allt! Ni är alla, utan undantag, Kärlek inkarnerad, Kärlek förvirrad, och nu, Kärlek som vaknar upp och återvänder till det gudomliga Hemmet som det i sanning aldrig har separerats från, ens inte för det kortaste ögonblick.

Gå inåt dagligen, till dina heliga inre helgedomar, i vetskap om – som du gör på djupet av din varelse – att du är oskiljaktigt Ett med Källan. Därför är ni alla perfekta varelser av Ljus, av Kärlek och av oändlig Skönhet och Visdom, och har alltid varit så. Tillåt er själva att förlåta – er själva och alla andra. När ni verkligen släpper ert grepp om skuld, skam och klander, om förbittring, bitterhet och hat, kommer det att vara som om en enorm tyngd eller börda har tagits bort eller lyfts från er, och ni kommer att känna er tyngdlösa, fria att röra er, lätt, kärleksfullt och mycket medkännande bland era familjer, vänner och alla andra som ni väljer att interagera med på något sätt – personligen eller via de olika medier som finns tillgängliga för er på grund av modern teknik.

Ni är alla Guds välsignade och älskade barn vilken skapade er i kärlek för att vara i evig glädje. Ni har sovit och drömt om rädslofyllda overkliga saker och ni ska snart vakna. Ja, ett fåtal kanske väljer att inte vakna just nu, och de befinner sig i en miljö som helt passar det valet och där de känner sig bekväma. Även de kommer att vakna, för utan ens en av er skulle Gud vara ofullständig, och det är helt omöjligt för Gud att vara ofullständig. Kom ihåg att ni aldrig, inte ens för ett ögonblick, har separerats från Källan, och det gäller även de som väljer att försena sitt uppvaknande.

Gläd dig över att veta – även om du ännu inte kan känna det – att du ska vakna upp till oändlig glädje och leva dessa kvarvarande dagar i världen men inte av den, eftersom din avsikt att bara vara kärleksfull ger dig en känsla av fred och lycka som flyter genom dig och in i alla som du interagerar med, som ger dem alla en energibekräftelse att allt är bra, att det inte finns något att frukta.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...