Ärkeängeln Michael via Susan Leland, 12 juli

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 12 juli 2016
via Susan Leland

Jag Ger Er Excalibur för att Ni ska Veta Sanningen om de Ljus Ni Är!
Telefonkonferens Ashtar På Väg

Jag är Ärkeängeln Michael och jag kommer med goda nyheter. Och nyheten är Ni! För ni alla är Ljusvarelser med egna befogenheter. Och i Ljusrikena är ni röster som hörs genom varje del av det ni kallar Himmelriket, eller jag borde säga, Rikena eftersom det finns många dimensioner och nivåer av dessa Ljusriken. Jag kommer för att förenas med er för att ni, mest Älskade, är villiga att ta in er själva i ett upplyftande av öppna Hjärtan – och ja, Sinnen – för att låta Ljuset komma in, så att vi verkligen kan förenas och dela vår Kärlek med varandra!

Och det är den stora nyheten. Och om ni inte har gjort detta känt över hela totaliteten av era Varelser, är detta den största Sanningen. Ni kanske har hört det från en annan Lärare: ”Den största gåvan av alla är Kärleken. Tja ni, Mina Älskade, är Kärlek, Kärlekens Ljus, gjorda endast av det!!!

Ja, ni kan ha släppt in en del tredje-dimensionellt mörker från tid till annan under era livstider, men ni har transmuterat det till Ljus längs vägen. Ni har lärt era läxor. Ni har betalat era skulder, så att säga, och en del av det har varit obehagligt, särskilt i detta liv, eftersom detta är den sista livstiden för att göra detta!!!

Det är allt! Ni är uppstigande! Ni behöver inte komma tillbaka till 3D-täta kroppar längre. Åh, ni kan om ni väljer det – jag kan inte rekommendera det. För när ni kommer in i ert Hem, er rymd, ert Hems plats, är det så sällhetsfyllt, är det så glädjefyllt! Förenas med mig nu och känn det ännu mer i era Varelser. Ni har ett helt Ljussällskap som strålar er med den Kärleken – ta in den! Öppna för att ta emot och ta in den och vet och känn ännu mer, Sanningen om Vem Ni Verkligen Är.

Och om den Sanningen verkar lite svårfångad även i detta ögonblick av vår samhörighet, här, ta Excalibur och svinga den och låt dess blåa Ljus, dess vågor av Sanning skölja över er och genom er, för att försäkra er om sanningen i det jag talar om. Och Sanningen är att ni är trygg – även om ni kanske fortfarande har vissa program som vill säga något annat – ni är trygg! Stäng av dem! Svinga Excalibur igen. Det kommer att hjälpa er!

Påminn, påminn universum att ni är här för att uttrycka er från ert Högre-Dimensionella Perspektiv. Och om det finns några mörka rester eller rester av program dolda för er ännu, svinga Excalibur för att upptäcka dem och transformationellt förvandla dem till ännu mer KärleksLjus inom era Varelser! Svinga Excalibur för att bygga en energisköld av Kärlek som helt omger er, för att låta hela Universum få veta att mörka program, mörka varelser inte ens behöver fundera på att komma in i ert utrymme, i era energifält, eftersom ni är av Ljuset!

Och precis som Ljusrikena är ni i er själva, var och en av er, en värld av KärleksLjus där endast Kärlek kan existera, ingenting som har lägre mörkervibration! Här är den största nyheten för er alla – oavsett vad som händer i Världen, så är ni Varelser av KärleksLjus!!! Ni har varit på era vägar, de flesta av er, under en lång tid i detta liv och under långa tider i era andra livstider.

Men ni har nått en punkt där ni kan vara i er Hem-rymd när ni så väljer. Och ju mer ni väljer det, desto mer blir det en vana! Det är – för er som tycker mycket om den elektronik som finns – det är ett sätt att radera gamla program och uppgradera er så att endast de nya programmen av Ljus och Kärlek och Fred och Glädje – och skapelser från Ljus och Kärlek och Fred och Glädje och uttryck från samma ställen – bara de får laddas ner i era Varelser, eftersom det är Sanningen om varför ni är här!!!

Resten av nyheterna är att ni kom för att uppleva detta. Ni kom att visa vägen! Ni kom för att hjälpa andra, genom att stråla er Kärlek, era Ljus och sedan – genom att lära ut först och främst, igen genom ert strålande – öppna, öppna portaler genom mörkret, det tätaste av mörker, lysa Ljuset för andra, så att de också kan komma upp i dessa Riken där endast Kärleken existerar, så att de också kan radera de gamla mörka programmen och ladda ner endast de Hög-Dimensionella, Hög-Vibrations-program som alla är baserade på Kärlek och allt som växer ur Kärlek!

Detta är anledningen till att ni alla kom, utan undantag! Oavsett vad ni har upplevt, oavsett vad ni har åstadkommit i era liv, det här är er Sanning, mina älskade Bröder och Systrar av KärleksLjus! Detta är er Sanning och det är Ädel Sanning!

Nu kan ni vara säker på att de som ville hålla kvar er i mörkret, som fortsätter att kasta ut dessa mörka program på er – ja, det är deras hopp, deras mål att ni ska ge dem möjlighet att laddas ner igen även om ni har tagit bort dem. Vi kan försäkra er om att vi neutraliserar – demonterar och neutraliserar dessa program! Och dessutom tar vi bort kraften från dem som kör programmen, som i sin tur blir programmerade och så vidare och så vidare, tillbaka till själva källan för allt mörker. Varför? Eftersom ni har bestämt att era livsstilar ska ändras!!!

Vattumannens Tidsålder* är ett annat namn för den Gyllene Tidsåldern. Och den är här och väntar på att ni ska kliva in. Ja det finns några, vad man skulle kalla jordiska angelägenheter, som fortfarande ska komma. Återigen försäkrar jag er, att jag och alla som kommer – de som ibland kallas Fraktion Tre**, om ni så vill, och hela Ashtar-Kommandot och alla Uppstigna Mästare och Lärare och ja, helheten av Änglavärldarna och Moder Gaias Kungariken – vi är alla här, alla här för att bemyndiga det som kommer – Ljusets fullständiga transformerande omvandlingar, för hela Planeten Jorden, nedan, på och över!!! Och ja, det finns fortfarande vissa tredje-dimensionella angelägenheter att ta hand om – det är där ni kommer in, Mina Älskade, men inte för att bo i dem.

Var medveten om dem, och var det med ett medkännande, observationellt Perspektiv av Hög-Dimensionellt KärleksLjus. På så sätt, genom att inte låta dem fästas vid er, ge ni oss så mycket mer bemyndigande. Genom att dela era KärleksLjus med oss, bemyndigar och ger ni kraft åt oss så mycket mer, så att vi kan tjäna er! Vi är era partners i Service!!! Och det, Mina Älskade, är Sanningen om er Värld och vad som händer i er Värld.

Så nu vet ni Sanningen om er och Sanningen om Världen. Och allt finns i Kärlekens Ljus. Och allt har skapats som ni och jag har skapats, ur Kärlekens Ljus, självaste KärleksLjuset av vår Skapare, som delade med sig till oss ​​alla! Och ni är så speciella, de mest Älskade, eftersom ni kom för att göra ert Uppdrag i tätheten av de mänskliga kropparna, på uppdrag av hela Mänskligheten – för att avsluta era läxor, för att göra era rensningar, era helanden och era beslut, för att leda hela Världen in i de Högre Rikena, som är er destination!

Så var glad! Stå med oss ​​och använd Excalibur, närhelst ni är inspirerade att göra det. Det är min gåva till er alla! Och framför allt, öppna era Hjärtan för att ta emot vår Kärlek såsom vi tar emot er!!! Vi är oändligt och ändlöst tacksamma, Mina Älskade, och mer än så, vi Älskar er bortom alla uttryck! Tack från våra Hjärtan till era. Och Namaste!

* Ärkeängeln Michael valde att introduceras av ”Vattumannens Tidsålder” https://www.youtube.com/watch?v=kjxSCAalsBE
** Fraktionerna 1,2,3 Definitioner: http://www.ashtarontheroad.com/definitions-factions-1-2-3.html
Fraktion 3 Lista:
http://www.ashtarontheroad.com/ramas-contacts-faction-3.html

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...