Master Kuthumi via Natalie Glasson, 22 juli, 2016

th1

Master Kuthumi

via Natalie Glasson

22 juli, 2016

Avsikter i Uppstigningen

del 2

En Gyllene Väg mot det Gudomliga

När en förståelse med gudomlig tajmning börjar blomstra inom er, och er förnöjsamhet att med lätthet kunna dela med er till andra fördjupas, börjar även vibrationer och upplevelser av frid uppstå inifrån er. Denna energi av frid kommer att påverka flera områden och aspekter inom er, samt i hög grad ge bränsle till er uppstigningsprocess och gyllene väg. Sålunda blir resultatet förändring, transformation och utveckling. Många själar är rädda eller motsätter sig förändring och ändå är detta deras högsta önskan. Det är viktigt att tillåta vibrationen av frid inom er få entusiasmera er och sammanslås med de förändringar och transformationer som ni upplever. Ord som transformation är kopplade till andliga insikter och upplevelser, men i och med att ni får uppleva er uppstigningsväg, är det inom er fysiska kropp, er fysiska verklighet och era jordiska omständigheter som ni får uppleva förändringar, olikheter och skiften. Det innebär ofta att det är förändringarna på det fysiska planet, som är de man mest känner rädsla och motstånd inför. Det är inte så mycket transformationerna inom er gudomliga varelse, utan den okända inverkan de kommer att få på er Jordiska varelse och verklighet, som leder till oro och skapar motstånd.

Lägg helt enkelt märke till den naturliga och ständigt närvarande vibrationen av frid inom er och låt den växa fram, för att möta alla rädslor eller de motstånd ni har gällande en förändring. Låt era rädslor blottas och lösas upp, tills ni upptäcker er själva på en plats av frid med förändringskursen, oberoende om den är känd eller okänd. Om ni märker att ni kan säga att ni håller med mina insikter om att ni är fullt bekväma med en förändring av alla slag, uppmuntrar jag, Master Kuthumi, er att tänka en gång till och ta er tid att utforska mer. Ofta är det som vi inom vår uppstigningsprocess har störst motstånd mot, också något som vi är blinda för.

’Jag känner att jag befinner mig i frid gällande en förändring’.

I och med att ni accepterar en förändring, kommer ni att få uppleva förnöjsamhet, när också er inre visdom, vägledning och intuition transformeras, förändras och växlar. Det är naturligt för er att inse att ni förändras, ju snabbare ni vibrerar och ju mer utvidgat ert medvetande och er medvetna uppmärksamhet blir, desto mer utvidgar sig ert själv-utforskande. Det är varför det är lämpligt att följa de senaste inre vägledningarna som ni har fått er tilldelade, genom er själva och andra. Även om ni befinner er i harmoni med och genljuder med en insikt, så är det er nuvarande förbindelse med er själv och insikterna som uppkommit i er nuvarande vibration, som är de viktigaste. Med detta menar jag, att om ni i det förflutna har vaknat upp med en dröm eller en önskan för er själv på Jorden, som genljuder med och som förstärker er andliga väg och inte har blivit manifesterad, kolla om den fortfarande är relevant. På detta sätt håller ni inte fast vid insikter från det förflutna som, även om de är positiva, kanske skulle kunna ha en negativ eller blockerande inverkan på ert nuvarande steg i uppstigningen. Det är också viktigt att inse huruvida ni använder förändringen som en källa till distraktion för att avleda ert fokus bort från er andliga väg eller inte. Med de många förändringar som uppstår inifrån er, är det viktigt att förbli centrerad och att acceptera endast det som för er framåt i harmoni och balans, samt genljuder med er innersta sannings-essens. Detta kan innebära att en större eftertanke och justering i linje med era insikter kan behövas, för att försäkra er om att er essens hålls centrerad inom allt det som ni är, gör och upplever.

’Jag tillåter min intuition vägleda mig, snarare än att förändringarna manifesterar sig i min verklighet’.

Uppstigningen är evig, men sättet på vilket ni stiger upp växlar och utvecklas, den förändrar ständigt den verklighet som ni får uppleva. Ert syfte och er avsikt vid denna tid är att utvidga er förståelse gällande uppstigningen, och att bli erbjudna en större känsla av trygghet och en grund för er uppstigningsväg, så väl som att fördjupa och förfina er uppstigningsupplevelse på Jorden. Ni kanske inte känner som om ni har vandrat på en värdefull och gudomlig gyllene väg, speciellt om ni i detta ögonblick söker en riktning där ni kan fokusera era andliga avsikter och få era önskningar att utvecklas. Men ni har vandrat längs en väg som endast kan beskrivas som gyllene, från och med er självaste skapelse som en fantastisk själ. Uppstigningen är etiketten för er gyllene väg med dess utveckling av er förståelse, som ni är på väg att utforska.

Allt på Jorden och inom er upplever avancerade stadier av energi, medvetande och förändringar gällande perspektiv. Det betyder att allting inom och omkring er dramatiskt förändras i och med varje andetag som ni tar. Aldrig tidigare har er andning varit så värdefull. Den har alltid gett bränsle till er fysiska kropp; nu skapar den en stabil näring för er sannings-essens. Ta ett djupt andetag in och andas ut med en stadig avsikt inom ert sinne, att er andning nu hjälper till i ett genomgående kosmiskt uppvaknande inombords, vilket ni länge har väntat på och som kommer att återinföra era andliga krafter. En förändring har länge fruktats av många på Jorden, ändå är den kärnan i uppstigningsprocessen. Det finns ett behov av att sluta fred med förändringskursen och att inse att ni inte ensamma behöver rida på vågorna av medvetandet som växer i allt snabbare takt.

’Jag inhalerar Skaparen, jag andas ut Skaparen, jag är Skaparen.’

Vi har nu trätt in i den energi-vibration som är Eran av Kärlek och Jordens förkroppsligande av Venus- energier; detta i sig är en storartad prestation för mänskligheten och alla på de inre planen. Det fokuserade, energimässiga hastigare tempot hos många på Jorden, har lett till att uppstigningen dramatiskt har ökat i takt. Det är ert fokus i tidigare livstider och i er nuvarande livstid som har resulterat i att uppstigningens nuvarande stadium har burit frukt. Er själ har väntat på att få bada i kärlek, så tillåt er själva att njuta av den kärlek som nu från Venus strömmar mot Jorden och som vaknar upp inifrån ert innersta. Låt varje ögonblick påminna er om kärleken i er varelse och betona kärlekens närvaro inom er. Låt kärlek bli ert fokus, inte för att den kommer att hjälpa er uppstigning, utan för att den är något som er själ har längtat efter att få uppleva och glädjas åt. Låt er själv uppleva er uppstigningsprocess som en rolig, glädjefylld, och förnöjsam upplevelse och i och med att ni gör det, kommer ni att få se tacksamhet stråla från er, er energi-vibration ökar i takt och er ljuskvot växer.

’Jag gläds över närvaron av Skaparens kärlek inombords och runtomkring mig.’

En annan avsikt som stöttar er uppstigningsväg är att vara nöjd i er upplevelse av er fasta materiella verklighet. Ibland kan ett uppvaknande och självförverkligande som en andlig varelse skapa en upplevelse av hur långsam, fast och materiell den Jordiska verkligheten kan vara. Er upplevelse av både Jordens långsammare vibrationer och de snabbare ljusvibrationerna inom de inre planen i er själ, kan leda till att ni avfärdar den Jordiska verkligheten. Övergången mellan en verklighet och en annan kan bli förvirrande och för mycket att få uppleva. Det är ert syfte att skapa en bro av ljus mellan er fysiska verklighet och er andliga tillvaro. Detta kommer att sätta igång en ytterligare transformation inombords, och underlätta er uppstigning och den kommer att skapa en förening som är nödvändig för uppstigningen, det är en sammanslagning av den Jordliga aspekten med jagets högsta vibrations-essens, som ni är villiga att uppfatta inom er. Varje ögonblick i er existens som människa är ni en andlig skapar- förbunden ljusvarelse och ett medvetande som bebor en fysisk kropp. Ofta tar den fysiska kroppen all huvudsaklig uppmärksamhet, tills bron mellan er fysiska och er andliga energi i er gestalt kan återbildas. Ett uppvaknat medvetande och en inspirerad förståelse av er själv sipprar in i ert sinne och er uppmärksamhet som en stegvis integration. Ni kommer att upptäcka att stunder av uppvaknande återkommer i många olika former och blir alltmer avancerade och förkroppsligade, alltigenom er hela gestalt och ert liv. När ni upptäcker och visualiserar bron av ljus mellan er fysiska verklighet och er andliga varelse och ni tillåter er själv att se bägge verkligheterna som en som är bortom separationen, skapar ni detta som en upplevelse. Upplevelsen framhävs dramatiskt av er fred med och er känsla av att i sanning vara tillfreds med er fysiska verklighet på Jorden. Inse att allting är Skaparens perfektion, även er fysiska verklighet och er andliga uppstigning. Er fysiska verklighet är extremt viktig i er uppstigningsprocess, eftersom den är er målarduk för ert uttryck, er erfarenhet och ert manifesterande av Skaparen.

’Jag upplever känslor av förnöjsamhet gällande mitt liv, den verklighet som jag lever är Skaparens perfektion.’

Vad ni är väljer som era avsikter för er uppstigning, och hur ni än uppmärksammar er uppstigning, vet att ni reser på en gyllene väg som en gyllene varelse, välsignad, älskad och stöttad i varje ögonblick. Er uppstigning är en glädjefylld resa inom ert jag och ert utforskande av Skaparen, som inom er kommer att väcka upp en uppfyllelse, vad ni än fokuserar på, vilken avsikt eller vilket syfte ni än har. Er andliga tillväxt flödar för evigt, när ni upptäcker frid och kärlek inombords, så att ni i överflöd kan omfatta Skaparens ljus, som oavbrutet höjer er ljusvibration. Det är era många upplevelser av att inombords göra upptäckter, åtföljda av förkroppsligandet av medvetande och förståelse, som beskriver, skapar och styr er uppstigningsprocess.

’Jag omfattar essensen i min uppstigning nu.’

Jag, Master Kuthumi, är närvarande för att stötta er på varje steg i er uppstigningsprocess. När er uppstigningsväg är otydlig, kalla på mig för att bringa klarhet, förståelse och en djupare förbindelse med er sannings-essens inom er.

I evig kärlek,

Master Kuthumi

 

More from Master Kuthumi

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. september 2, 2017

    […] Master Kuthumi via Natalie Glasson, 22 juli, 2016 […]