Teamet via Peggy Black, 19 juli

Teamet

”Teamet” via Peggy Black: Koder för Ljusaktivering

Vi är här, tacksamma och med djup respekt för att ni fortsätter att förankra medvetenheten av ljus i denna dimension och tidsram. Vi är också här för att erbjuda vårt stöd, och ömt uppmuntra och påminna er om att ni är kraftfulla omvandlare av misskvalificerad energi. Ni kan enkelt kalla er själva koder för ljusaktivering.

Som en multidimensionell varelse av ljusfrekvenser och medvetenhet, har ni den fysiska kroppen som behövs, för att samverka med de täta frekvenserna av materia och denna verklighet. Vi har observerat att den fysiska upplevelsen, ofta blir hela ert fokus.

Vi är medvetna om att det behövs ett visst mått av fokus för att underhålla och driva er fysiska form och existens. Vi fortsätter att påminna er om att ni är rent medvetet ljus, vilket finns inuti kroppen, så att säga.

Det är dags för er att minnas er själva som detta rena medvetna ljus, och börja förstå hur ljuset påverkar verkligheten av era erfarenheter. Ni blir medvetna om att era kroppar bara är ett medel, för att förankra dessa gudomliga ljuskoder, i matrisen och det kollektiva medvetandet.

De begränsade mönster och trossystem som är så utbredda på planeten, tas bort. Medvetandet manipuleras genom rädsla, hat, fördomar, våld och all misskvalificerad energi och känslor. Dessa täta frekvenser och livsförminskande energier, kan vara smittsamma och överförbara.

Ni ser det kaos och våld som förekommer runt om i världen. När detta kaos observeras, aktiveras en viss osäkerhet i ert eget välbefinnande, och hos era nära och kära. När våld används, onda gärningar utförs eller elaka ord sägs, triggar det och berör den känsligaste delen av er empati.

Den första reaktionen är att ge igen, att döma och fördöma. Fast detta tillför bara energi, till just det som triggade igång dina känslor, och synen på vad som inträffat.

Vi kullkastar inte er reaktion eller er medkänsla för de fruktansvärda handlingarna som sker. Vi vet att ni är omtänksamma, kärleksfulla, medvetna varelser av ljus.

De flesta som är förkroppsligade just nu, använder sina gudomliga kreativa förmågor, upp och ned och baklänges. De fokuserar och riktar energin mot just de handlingar och händelser de vill förändra. Kom ihåg att energin som fokuseras till kvantfältet, energifältet på denna planet, är det som kommer att manifesteras.

Så när rädsla, hat och fördomar har uppstått, kommer det att trigga igång samma frekvenser eller känslor hos andra. Därför fortsätter den misskvalificerade energin och händelserna att expandera och sprida sig. Att rikta energi till något, förstärker den energetiska kraften.

Dessa misskvalificerade energier och handlingar har funnits på planeten under eoner av tid. Fast nu med all ny teknologi, uppstår terrorhändelserna och aktionerna omedelbart. Det kollektiva fokuset blir ett av skräck, rädsla, djup sorg, ilska, raseri och förtryck.

 

Alla dessa emotionella frekvenser anses som misskvalificerade; det är känslor som håller mänskligheten inlåst i ett dilemma med begränsade uttryck av sin gudomliga kreativa förmåga.

Ni är vakna och medvetna om vilka ni är som multidimensionella varelser. Ni börjar förstå att ni verkligen bär koder av ljus, som kan och kommer att förskjuta dysfunktion och missbruk av känslomässiga frekvenser. Ni är här på den här planeten för att omvandla den misskvalificerade energin som ni stöter på eller observerar.

Alla är i vibrationskommunikation med det kollektiva medvetandet och energifrekvenserna för denna planet Jorden. Ni har verkligen inkarnerat för att utföra detta arbete och erbjuda dessa upplyftande ljuskoder till alla ni möter.

Kom ihåg att ljuset är information, ljuset välsignar mörkret med gåvan av luminerad förståelse. Ni är bärare av ljus. Ni är varelser av ljus.

Börja med att rikta fokus till någon tragisk händelse, misskvalificerad energi eller händelse, som om ni är strålar av medvetet ljus, som erbjuder kärlek, medkänsla, förlåtelse, medvetenhet och uppvaknande. Beströ dessa händelser med ljust medvetande. Omringa individerna, handlingarna, med ljus, läkande ljus.

Läs era tidningar, titta på TV och använda er medvetenhet som de skapare ni är, som bärare av ljuskoderna, och föreställ er en verklighet som är livsuppehållande. Förankra era ljuskroppar i detta elektromagnetiska och jordmagnetiska energifält på Jorden.

Inse att ni kan fokusera och skicka ljusfrekvenser in i matrisen och det kollektiva medvetandet. Ni är omåttligt kraftfulla. Börja med att äga den insikten. Ni är inte i händerna på allt som sker, ni är här för att omvandla de saker som triggar era känslor. Ni är här för att hjälpa till vid födelsen av ljusmedvetandet hos mänskligheten.

Varje människa bär koder av ljus, från de multidimensionella varelser av gudomligt medvetande som de är. De flesta människor tar sitt första och sista andetag omedvetna om dessa ljuskoder de bär inom sig. Vanligtvis när någon förkroppsligas in i denna dimension, matchar de empatiska frekvenserna den täta misskvalificerade energin och känslorna.

Men när ni är medvetna om att ni bär denna frekvens och dessa koder av ljus, kan ni, och kommer att överföra denna medvetenhet till andra. Ni kommer att börja aktivera triggers och stimulera individuella uppvaknanden hos andra.

Kom ihåg, allt som existerar är frekvens eller vibration. Så för att skifta eller transformera något som behöver förändras, så måste ni ändra den frekvensen eller vibrationen.

Gå samman med andra likasinnade och börja skicka en fokuserad stråle, för att omvandla med ljusmedvetenhet och informationskoder, till alla kollektiva missuppfattningar, begränsade övertygelser och misskvalificerade handlingar eller energi.

Bjud in till det oändliga samarbetet med ickefysiska gudomliga varelser av ljus och kärlek. Börja verkligen att samarbeta med dessa varelser av ljus. Vi kan bara stödja och hjälpa till, när ni i denna miljö av den fria viljan och i er fysiska form, inviterar någon.

Vi uppmuntrar er att fortsätta att erbjuda er upplyftande, omvandlingsvision som kommer att resultera i födelsen av en ny verklighet. Vi uppmuntrar er att känna igen och äga er egen kraft, för att erbjuda och ge ut denna dimension av era egna ljuskoder. Det är er vilja och avsikt som bär dessa elektrometriska ljusfrekvenser, som utlöser koder av ljus i andra.

Vi är hedrade av att ni lyssnar till vårt budskap. Vi bekräftar än en gång ert mod och engagemang för detta arbete och hjälp. Vi är alltid tillgängliga för att stödja er vid er inbjudan. Vet att ni är sedda och uppskattade med vår djupaste tacksamhet. Teamet.


Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

©2016 Peggy Black All Rights Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

“The ‘Team’: Codes of Light Activator,” Channeled by Peggy Black, July 18, 2016,

at www.morningmessages.com

 

Du gillar kanske också...