Ärkeängeln Michael via Susan Leland, 26 maj

Ärkeängeln Mikael
”Jag Erbjuder er Excalibur för att Lysa Fram Er sanning!”
Ashtar On The Road Telefonkonferens 26 maj, 2015

”Hälsningar till er alla som har samlats här! Jag är Mikael – Ärkeängeln, innehavaren av Svärdet Excalibur, Sanningens Svärd. Jag kommer med det till er, till denna Samling och till alla som är närvarande här. Och jag bjuder in er att använda det!!! Jag delar det fritt med mig och det är upp till er att avgöra vilken som är er Sanning!!! För när ni inte med säkerhet vet vad som är er Sanning, är det mycket svårt för er att fatta beslut. Och det är det som var och en av er måste göra!
”Ni har redan beslutat er för att vara här. Ni har redan beslutat er för att vara Ljusarbetare, som ni kallar dem – för att hålla KärleksLjuset, att ännu mer föra in det, att göra er kraftfulla och i och med att ni gör det, att göra så även för hela Planeten och bortom den. Ni är magnifika, vi är hedrade bortom alla ord för att få vara här med er!
”Vi inser att ni alla har haft utmaningar på era vandringar, och i sanning håller på att få bukt med de sista just nu! Och om ni har några som helst tvivel om vilken väg ni skall ta, vad ni skall göra eller vad något verkligen handlar om, så skulle jag vilja erbjuda Excalibur till er. Ni behöver helt enkelt ta det och svinga det och låta det Blå Sannings Ljuset lysa på det som ni vill se klarare.
”Nå, det finns en del av er som alltid ser klart – den del av er som Ashtar talade om*, den del av er som redan är väl etablerade i inte bara en, utan flera av de Högre Dimensionerna! När ni svingar Excalibur, är det ett sätt att förflytta ert perspektiv till den Högre Dimensionaliteten. När ni kallar på Sanningen, var kan ni då finna Sanningen? Nåväl, den kan återfinnas i era Hjärtan och, ja, ibland kan den ses med era fysiska sinnen, med er hjärna. Men om ni inte är säkra på exakt vilken er Sanning är, så är det mycket klokt att kalla på den del av er som ser allt, vet allt och redan har väglett er – kanske i form av det som ni kan kalla en dold partner, men ändå en partner! Därför är det dags för er att öppna upp er! Det finns många fördelar med att etablera era förbindelser, eller band av Gemenskap, med den delen av er och att helt enkelt känna till att en av de mycket viktiga anledningarna till detta är er Sanning!!!
”Nåväl, era Sanningar är i allmänhet – vi kan säga att det finns allmänna Sanningar, som era Uttalanden uppger, `självklara´. Dessa känner ni er anknutna till, och ni är i Gemenskap med dem – eller på samma våglängd med andra som ser Sanningen om det som har skett på Planeten Jorden och som ser Sanningen att endast det Verkliga Sättet Att Leva som ni alla förtjänar, är ett som är fridfullt, kärleksfullt och så vidare. Ni vet att det finns de som inte håller med ens med dessa grundprinciper. Allteftersom ni blir mer detaljerade i era frågor och ert sätt att se på olika situationer, vet ni att er Sanning kan vara helt olika jämfört med er grannes Sanning.
”Jag vill påminna er om en bild som Ashtar har tyckt mycket om att förmedla och den är, att ni tänker er en elefant – elefanten är ett mycket stort djur. Och ert perspektiv är helt olika om ni sitter högt uppe på elefantens rygg än om ni står på marken, bakom elefantens ben, eller framför elefantens framben och ser upp på elefantens snabel och mun! Det är nu en enkel bild och en rätt rolig en.
”Jag har ingen önskan, Älskade Ni, att dröja mig kvar vid mörkret som kommer att avslöjas då Sanningen för ut allt detta. Det finns där. Och vad annat finns det för er att göra än att lysa Medkänslans Ljus på det, att förlåta alla involverade och att vara tacksamma att det kommer ut, för detta kommer att visa Sanningen för många, många fler! Och samförståndet finns redan där när man läser av medvetandet – enigheten kommer alltmer in i 3D-medvetandet om att dessa förändringar måste ske!!!
”Så vad handlar vårt gemensamma uppdrag om? Det är, som ni kan se, att känna till era egna Sanningar så att ni i ert inre förblir sanna i er kraft! Ingen ber er att vara martyrer!!! Denna gång behöver ni inte göra det – ni har gjort det, allihop. Det finns ingen i denna Samling som inte har levat – och i vissa fall gett sig av – som en martyr, en Sanningens martyr, en martyr som förkunnade Sanningen även om den inte var populär. Många, många miljoner varelser, inklusive ni själva, har berövats sina liv – livet i sina levande kroppar – eller så har de uthärdat frukansvärd smärta för att de stod upp och uttryckte Sanningen. Det är inte det som händer nu!!! Detta är inte er roll. Ni är inte här för att bli martyrer eller offer för grymhet eller kontroll som är baserad på rädsla. Det är att känna till er egen Sanning och att lysa fram med den ur era Hjärtan. Om ni får chansen att stiga fram på ett podium och berätta om er Sanning, är det upp till er och ert eget omdöme, ert eget Hjärta och er egen Högre själv- visdom att avgöra ifall ni skall acceptera den inbjudan.
”Ni fick lyssna till henne som talade om sin motvilliga acceptans när hon blev inbjuden.** Sanningen i det är att hon i en del inom sig visste att det var hennes kontrakt och hennes Högre Jag vägledde henne skickligt till att acceptera inbjudan att tala, och att tala om Sanningen om Ashtar, St.Germain, Sananda och mig, Ärkeängeln Mikael samt alla de andra. Och det är också hennes Sanning. Det är upp till var och en av er som lyssnar, att för er själva bedöma Sanningen i det som jag säger! Och om någon av er ser det på ett annorlunda sätt är det absolut perfekt och gudomligt för er!
”Jag inbjuder er att helt enkelt göra en bedömning, att se ur det Högre Dimensionella perspektivet – att se på och lyssna till allting från det perspektivet – och om det inte genljuder med er är det helt och hållet enligt gudomligt påbud. Men jag säger detta – i denna Samling är vi på samma våglängd! Vi är Hjärtan som kommer samman i Enhet, i Kärlek. Vi är här för att få ny energi, för att stärka oss själva och varandra med Sanningarna om vår egen Gudomlighet och om vårt Uppdrag, som är gudomligt och heligt. Och så fortsätter det, det strålar fram Sanningarna som vi känner av.
”Om ni har ett annat sätt att uttrycka det än den som sitter bredvid er i cirkeln, är det verkligen underbart – det finns många sätt att uttrycka Sanningen, många sätt att uppleva den! Och i och med att ni gör det stärker ni helt enkelt andra som inte är närvarande här. Jag kommer att sträcka mig så långt att jag säger att ni stärker hela Planeten Jorden – och vi har mycket mer att göra inom det området, medan vi fortfarande är samlade här!!!
”Sanningen framkallar verkligen Frihet – Hög Sanning, så Hög att den är av Ljuset och den utvidgar sig ännu mer till Ljuset!!! Den krymper inte, den springer inte och gömmer sig. Den utvidgar sig och den är kraftfull! Och det är detta som mer och mer kommer fram på Planeten Jorden. När detta sker och efter att ni har gått in i Den Gyllene Tidsåldern, kommer ni att förflytta er bortom den. Ja, ni kommer att se kristallstäderna, kanske resa på ett rymdskepp, få en kopierare (replicator), röra er från en plats där ni inte behöver något som kallas dollars eller någon annan valuta för ni kommer att kunna manifestera och skapa allt ni vill utan dem, och så vidare! Och allt detta är Sanningar!!!
”Det här är Sanningar som redan existerar – förmågor som redan har skapats, de finns redan inom er. Det är helt enkelt så att de fortfarande måste lysa fram för att Världen skall få syn på dem, uppleva dem, använda dem och främst av allt att vara Glädjefylld med dem! Så ni, Älskade Ni, är Ledarna!!! Varje gång ni tar fram och svänger med Excalibur, kan ni vara försäkrade om att dess energi når ut bortom er som en individ, så att det når samtliga levande varelser på Planeten Jorden – under, på och ovanför – och bortanför!
”Därför tackar vi er för att ni kom hit, för att ni delade denna Samling av Kärlek, denna Samling som lyser så klart av Sanningen – Sanningen i era egna Hjärtan, Sanningen i KärleksLjuset av vilket vi alla är gjorda och Sanningen om våra egna Gudomliga Själv. Jag tackar er, Älskade Familj, för denna möjlighet att få vara i sådan närhet med er! Jag svämmar över av Kärlek för er och jag inbjuder er att bara ta en ögonblicks paus för att ta in detta KärleksLjus, det blå Ljuset av Sanning, Ljuset av Mig till era Hjärtan ännu mer, ännu mer. Låt det lysa i hela era varelser och låt Universum veta att vi har förenats i Sanningens Ljus, i Kärlekens Ljus!!! Så är det. Namaste!”
*utskriften av Ashtars meddelande kommer att publiceras nästa vecka.
**Susan talade i början om hur Ashtar On The Road började: https://www.freeconferencecallhd.com/playback/n=RYHyA/j5v9T
http://www.ashtarontheroad.com/archangel-michael-shine-your-truth.html
Transcription by Marta
Given through Susan Leland, May 26,2015
www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.
Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...