Saul via John Smallman, 29 maj

 

SAUL

Ni är, har alltid varit och kommer alltid att vara ETT MED GUD!
29 maj 2015
Kanal: John Smallman

 

Tiden rinner ut! Tid är av illusionen, av drömmen eller mardrömmen, och drömmar i sig varar bara ett ögonblick. Ja, de verkar ofta ockupera långa och pågående tidsperioder då era förväntningar, oro, rädslor och förhoppningar fyller era sinnen med ”tänk om” -tankar som distraherar er från att leva i nuets ögonblick, den enda ”riktiga” tid som existerar . Nu- ögonblicket är eviga ögonblick, det ögonblick då ni skapades och som aldrig tar slut, sanningen är att det finns bara nu. All annan tid, även till synes mycket verklig, är overklig. Det är mycket svårt för er att förstå det då ni kämpar med oändligt utbud av frågeställningar och situationer som drömtillståndet ständigt för till er uppmärksamhet, vilket var hela syftet med konstruktionen av det. Det är verkligen mycket förvirrande för er på grund av de extrema och orimliga begränsningar som ni byggt själva och ställt på de mänskliga fordonen så att ni så övertygande som möjligt,kan uppleva tillståndet av separation från Gud, vår gudomliga Källa; eller även skenbar fullständig övergivelse av det kärleksfulla energifältet, där hela skapelsen har sin eviga tillvaro.

Ni är, har alltid varit och kommer alltid att vara Ett med Gud! Det finns inget annat, det finns ingen annanstans, det är bara Gud. Och Gud och Ni är OFANTLIGA. Då ni för närvarande är begränsade av era mänskliga kroppars begränsande natur, så är det fullständigt omöjligt för er att ens ha den minsta förståelse för vad det innebär. För er, verkar Universum där planeten Jorden ligger, ofattbart stort, med planeter, solsystem, galaxer, och även andra Universum åtskilda av ofattbara mängder tomrum. Det är häpnadsväckande, och ändå är det ingenting!

Som ni så ofta har fått höra; när Gud skapade er gav Han er allt som han hade. All kraft, alla kreativa idéer, all energi och all kärlek! Ni, precis som Han, är kärlek. Ni kan göra vad som helst som Han kan göra. I ett ögonblick av tanklöshet – det finns inget sådant tillstånd, men det är det enda sättet som Jag med ord kan ge er en aning om vad som hände – valde ni att skilja er från Honom för ”bevisa” för er själva att ni inte hade något behov av Honom. Men det som är Ett, kan inte delas i bitar, delas upp i mängder, lämnas på egen hand eller lämnas ensamma. Om separation från er Källa var möjlig – och det är den sannerligen inte – skulle handlingen av att separera sig själv utanför, förinta er. Er existens skulle upphöra omedelbart, som om ni aldrig hade existerat alls.

Gud skapar i Kärlek, alltid, och Kärlek är evig. Vad Han skapar tar aldrig slut, utan lever för evigt i evig glädje. Och när ni väljer att skapa, så existerar det ni skapar med samma gudomliga egenskaper, i ett tillstånd av evig glädje. När ni går inåt, till er inre fristad, den plats där lågan av gudomlig Kärlek – livskraften – brinner kontinuerligt, och om ni väljer att se igenom slöjan ni placerade där för att dölja Den, kommer ni då att ha en absolut häpnadsväckande upplevelse, en erfarenhet ni aldrig glömmer, och ni kommer att förstå innebörden av att vara Ett med Gud.

Alla på jorden vid detta ögonblick, valde att vara här för att bistå vid uppvaknandeprocessen. Förstå, genom att vara Ett med Gud, hade ni oändlig förmåga att konstruera en illusion som skenbart rymmer er och allt inom det, som ni är fysiskt medvetna om. Ni gav varje aspekt av er själva – miljarder och åter miljarder av er själva – fri vilja såsom Gud hade gett det till er. För att ert uppvaknande ska hända måste alla dessa miljarder, frivilligt gå med på det. Kollektivt, så har ni valt att vakna, och er uppgift på jorden är att dela och utvidga Kärlekens fält genom att ständigt visa Kärlek i handling. När ni är klara med denna uppgiften, kommer inte någon längre kunna undvika att se och uppleva Kärlek för vad Den verkligen och i evighet är, och då kommer alla att vakna.

Att vakna upp ur drömmen, att upplösa och skingra illusionen är mänsklighetens syfte. Att träda in i illusionen och uppleva livet utan Gud var bara en tillfällig idé som kollapsade så snart som det hände. Dock, valde ni att hålla fast vid den för den ganska vilda åktur den verkade ge, och som den fortsätter att ge så många av er i dag. Eftersom ni hade konstruerat den med ert briljanta sinne för att bli helt trovärdig, så övertygade den er om att den var riktig, och att de otaliga former som den presenterade sig för er, var en fantastisk arena där ni existerade, separerade från Gud, från himlen. En arena där ni, om ni levde enligt reglerna – och det finns så många regler! – en dag skulle återvända till Guds Närvaro.

Och naturligtvis är det Guds Vilja att ni kommer tillbaka, att ni vaknar, eftersom Hans eviga Vilja för er är oändlig och oavbruten glädje. Efter att tillfälligt ha ställt er vilja i strid mot gudomlig vilja, har ni nu valt att anpassas med Den och vakna till Hans kärleksfulla Närvaro, det vill säga att ännu en gång bli mer medvetna om er oskiljaktiga Enhet med Honom. Glädjen i det uppvaknandet är bortom beskrivning. Ord är ett alltför begränsande media att använda för att försöka skildra de underverk som väntar er vid ert oundvikliga och ofrånkomliga uppvaknande. Skalder har försökt, så har även konstnärer och musiker gjort med sina kreativa förmågor, men ingen har ens kommit i närheten av att lyckas med detta, även om många av deras försök har varit upplyftande och inspirerande för er.

För fram det ögonblicket, genom att dagligen gå inåt till er mest heliga fristad och upprepa intentionen av att mänskligheten ska vakna upp ur drömmen till det strålande Ljuset av Guds Närvaro. Det är er gudomliga uppgift, den uppgift ni villigt valde att ta på er, när ni tog det kärleksfulla beslutet att inkarnera på Jorden vid den här tiden. Ni har oändligt stöd från alla de andliga världarna i varje ögonblick, så när ni upplever tvivel, rädsla eller oro, kalla på oss och vi kommer att svara. Ni kommer att känna vår kärleksfulla närvaro om ni släpper dessa tvivel, rädsla och oro, om så bara för ett ögonblick, och lugnade av de erfarenheterna, kommer ni att finna styrkan och beslutsamheten att få Hem alla till Guds Närvaro.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

https://johnsmallman.wordpress.com

 

 

Du gillar kanske också...