Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 augusti 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 16 augusti 2021

 

Är Du en Förändringsskapare, en Ljusarbetare?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi firar varje liten seger som ni har som ett mänskligt kollektiv. Varje gång ni gör framsteg i er andliga utveckling som en grupp, kan vi känna det, och vi märker den positiva inverkan era framsteg har på hela universum. Om ni trodde att ni inte påverkade tillräckligt, eller att ni inte bidrog tillräckligt till ert samhälle eller till universum, ska ni veta detta. Ni ska veta att varje gång ni mediterar gör ni skillnad. Varje gång ni gör en vänlighet, gör ni skillnad. Varje gång ni medvetet höjer er vibration gör ni skillnad, och alla de gånger som ni har gjort skillnad läggs ihop.

Tillsammans skapar ni en hel del rörelse i mänsklighetens kollektiva medvetande. Rörelsen beror på frekvensen av er totala vibration som ett kollektiv, och den går bara uppåt och höjs. Kom ihåg det när ni ser er omkring och tror att himlen faller. Den faller faktiskt inte, och när ni ger efter för den tanken sänker ni bara er vibration tillfälligt, men ni är fortfarande på en uppåtgående spiral och ni kommer alltid att vara på en uppåtgående spiral eftersom det inte finns någon annanstans att gå. Det är dags att släppa skuld och skam, och omfamna er själva där ni är med en hel massa självkärlek.

Älska er själva bara för att ni finns där och finns i den densitet som ni gör. Älska er själva för att ni är villiga att gå in i en kaotisk miljö samtidigt som ni väljer att vara en av förändringsskaparna, en av ljusarbetarna. Ni har kommit så långt som ett kollektiv, och ni kommer att fortsätta att göra det, oavsett om ni halkar till här och där i ert personliga liv. Ni är inte menade att vara perfekta, och varje gång ni halkar omkull har ni en ännu större önskan att göra bättre, att bli bättre, att hjälpa mer.

Och vi vill berätta att även era avsikter att vara till tjänst och att utvecklas gör skillnad. Ni lägger till det i det gigantiska kollektivet av tankeformer med något som är kraftfullt och väl menande, något som kan och kommer att påverka andra att också vilja göra mer och vara mer. Ni är förändringsskapare, vägvisare, ljusarbetare och mycket mer för mänskligheten just nu, och vi vill försäkra er om att allt ni gör, tänker och säger har en inverkan och att ni fortsätter att röra er i rätt riktning.

Ni fortsätter att blomma ut i ert Högre Jag med mycket liten ansträngning. Det handlar inte om vad ni gör eller hur mycket ni gör. Det handlar om att bara behålla ert förnuft och ta tid att gå inom, bearbeta era känslor. Det handlar om att stanna där på Jorden, även när ni känner en stark önskan att ofta vilja komma hem. Genom att stanna där skapar ni ett energinät som löper över hela planeten och hjälper så många. Underskatta aldrig er själva för vi gör inte det, och vi gör inte det för att vi kan känna de framsteg ni gör i varje ögonblick varje dag där på jorden.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...