Ärkeängeln Mikael via Adele Ariani, 27 februari, 2018

Ärkeängeln Mikael

27 februari 2018

Klara, Färdiga, Gå!

Hälsningar

Jag är Ärkeängeln Mikael. Det är med stort nöje och ära jag är här idag, åter i kontakt med er alla.

Idag skulle jag fördjupat vilja förklara vad våra förväntningar är på alla som är en del av vår ”Markpersonal”. Var snälla och tänk på att ordet ”våra” också består av era Högre Själv, som är med oss idag för att sända detta meddelande till er.

Om ni läser detta, var så säkra på att ni definitivt är en del av teamet av briljanta och kraftfulla ljusarbetare; vår markpersonal som kommit från varje hörn i Universum för att besvara den Stora Kallelsen som genljudit överallt i de Högre Dimensionella sfärerna. Kallelsen handlade om att ”rekrytera” frivilliga för att hjälpa Gaia och Mänskligheten att växa in i nästa nivå av andlig utveckling och att gå in i den femte dimensionen.

Efter den Stora Kallelsen, hur många högt utvecklade Ljusvarelser tror ni svarade och steg fram frivilligt för att stå till tjänst? Antalet slutade på miljoner, mina kära. I den högre dimensionen handlar allas fokus om att stå i kärleksfull tjänst till Källan/det Gudomliga. Således var det ingen stor överraskning att miljoner själar steg fram och tog sin plats i kön; i väntan på sin tur för ett möte med Jordens Stora Råd.

Det som hände därnäst var anmärkningsvärt. Under väntetiden erbjöd många själar villigt sin plats i kön till mer erfarna själar stående bakom dem – själar med ett större Ljus och därmed en bättre möjlighet att framgångsrikt fullfölja de viktiga uppdrag de alla var intresserade av.

Varenda en av er blev valda att inkarnera här på Jorden i denna tid i det stora uppvaknandet, av en mycket viktig orsak. Ni blev anförtrodda ett betydelsefullt ansvar. Det är en stor ära att vara fysiskt förkroppsligad på Jorden just nu, och ännu mer så, att vara utvald som en del av vår ”Markpersonal”.

Kriterierna för valet av vår Markpersonal var enkla. Medlemmarna i Jordens Stora Råd bedömde alla varje intresserad själs dåvarande utvecklingsframsteg och valde bara dem som samlat på sig tillräckliga livserfarenheter i Universum; de själar som konsekvent visat upp enorm uthållighet, envishet, tapperhet och mod i sina många tidigare liv. Vi valde högt utvecklade ljusvarelser som uppnått Mästarskap, Upplysning och Uppstigning många gånger; de som lyckats anpassa de flesta av sina tidigare liv till sina Högsta Själv även i de mörkaste av omständigheter.

Ni, mina älskade vänner, är våra Frivilliga. Ni är vår Markpersonal. Ni är en del av samlingen av Uppstigna Mästare. Ni är förkroppsligandet av Gudomlig Kärlek. Ni är Ljuset i Världen. Ni är Gud, förkroppsligade i en mänsklig form. Ni är här för att leda och visa andra, genom det sätt på vilket ni lever era liv; med era egna lysande exempel, vägen tillbaka till deras egna Gudomliga, kraftfulla Högre Själv. Vägen tillbaka till den Guds-gnista som finns inom varje enskild levande varelse på Jorden. Som vår Markpersonal, som ledare i Uppstigningsprocessen, har ni blivit uppväckta tidigare än de flesta människor. Ni har alla uthärdat och gått genom så många upp- och nedgångar, så många prövningar och vedermödor, för att nå detta ögonblick i tiden där ni nu står. Ni Är Redo.

Tiden är inne NU, för er att ta upp ledarmanteln och påbörja arbetet ni kom hit för att göra!

De flesta av er har glädjefyllt börjat ert ljusarbete, dock finns det några av er som fortfarande släpar efter. För de av er som fortfarande är osäkra på vad ni ska göra, be om vår hjälp att gå framåt på den stora vägen av ljus. Tona in varje dag för att lyssna på vår vägledning, och använd era känslor för att navigera er väg till ett liv i högre vibration.

Här kommer en lista på våra tre stora förväntningar som alla ni, vår Markpersonal, borde sträva efter att uppfylla just nu:

  1. Vi är ivriga att etablera en djupare kontakt med er. Var snälla och uttala intentionen nu att öppna kommunikationslinjen mellan er och ert team av guider/änglar. Vi omger er hela tiden, i varje ögonblick; bemyndigande er och givande vårt stöd, vår vägledning och vårt beskydd, och vi längtar efter att ni ska kunna höra oss tydligare och så småningom lätt kunna konversera med oss.
  2. Vi skulle vilja att ni fullt ut åtar er att leva ett högt vibrationellt liv, varje enskild dag(var snälla och läs denna kanals meddelande från Sananda förra veckan för mer information).
  3. Viktigast i varje vaket ögonblick är att ni alltid agerar som om ni redan till fullo förkroppsligar ert Högsta Själv, och redan lever på den Nya Jorden. Kom ihåg sanningen om vem ni är. Ni är bron mellan de högre och de lägre dimensionerna. Ni är alla kraftfulla portaler till, och ankare för, den Nya Jorden. Ni har alla makten att kröka rymd-tidens kontinuum och ansluta den redan existerande, ”framtida”, Nya Jorden till det nuvarande ögonblicket, så att den kan materialiseras snabbare i er fysiska verklighet. Ni kommer att lära er hur detta görs lätt och kraftfullt i era dagliga meditationer, bara genom att använda kraften i era intentioner.

Några har redan gått längre än att bara uppfylla alla våra förväntningar. Och resultatet i deras personliga liv har varit förbluffande och mirakulöst.

För er övriga som nu slutligen är redo, ber vi att ni placerar er fulla tro, tillit och kärlek hos oss(hos Gud, ert Högre Själv och ert team av Änglar/Guider).

Och i gengäld lovar vi att det femtedimensionella liv som väntar er vid målsnöret, kommer att vara magnifikt och spektakulärt bortom allt ni någonsin kunnat föreställa er. Era liv kommer att fyllas och överflödas med så mycket passion, glädje, roligheter, uppfyllnad, frid och stillhet, kärlek och nåd, och överflöd i alla aspekter.

Så tveka nu inte att ta våra händer och hålla i hårt för det största, mest storslagna, äventyr denna livstid har att erbjuda er!

Låt oss nu börja vårt samverkande, mycket intrikata arbete med Gaias och alla hennes levande invånares Uppstigning. För detta är ert livs syfte; ert främsta uppdrag i den nuvarande inkarnationen. Framgång är till 100% garanterad. Hör ljudet från den Stora Kallelsen eka inom er, påminnande er att tiden är inne NU, och lägg hela ert livs fokus på denna stora sak.

Vi är med er varje steg på vägen, alltid.

Er Skyddande Ärkeängel

Mikael

 

Channeled by Adele Arini. Copyright 2018. If you re-post, please retain this article in its entirety, and provide the link below. Much love & gratitude.

https://www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...