Ärkeängeln Michael

Mikael och Råden

25 augusti 2014 Kanal: Ron Head

 

Idag skulle vi vilja tala om ett ämne som vi inte har pratat om i det här forumet tidigare. Vi hoppas att många av er kommer att känna er hjälpta av det vi kommer att dela med er.

Vi vet att det finns ett stort antal av de som anser sig vara ljusarbetare och stjärnfrön, som anser sig själva som ensamma, avstängda och separerade från kontakt via konversation och kamratskap med andra likasinnade. Låt oss tala om detta på ett sätt som kan hjälpa er att ändra denna uppfattning och råda bot på situationen.

Vi vill klargöra att i åtminstone de flesta fall, är detta en uppfattning, och inte nödvändigtvis korrekt. Och även om det vore riktigt, så är det enkelt att rättas till av ljusarbetare. Dels för att ljusarbetare har förmågan att göra det, och dels för att tiden är mogen och energin finns runtomkring  er alla och gör det möjligt att bli medvetna om varandra.

Låt oss först tala om er uppfattning av isolering. Det är högst troligt bara en uppfattning. Var snälla att förstå det. Och nu till orsaken varför dessa uppfattningar varierar stort, men ändå är väldigt lika varandra. Vi måste tyvärr informera er om att ni skyddar er själva från, vad ni förväntar er vara, ett  mindre vänligt  accepterande av era åsikter från dem runtomkring er. Och det är möjligt att ni också upplever lite av det. Men vi vill ställa er ett par frågor.

Frånsett ett par få isolerade områden i världen, är ni medvetna om att ni inte kommer att attackeras eller dödas för era åsikter? Ni håller fast rädslor som ni burit i många tidigare upplevelser. De gällde då, men tjänar er inget nu.

Inser ni inte, med tanke på hur många ni är nu, och spridda runt om planeten, att sannolikheten att ni verkligen är ensamma där ni är, är väldigt fjärran? Ni är fortfarande på ett sätt en minoritet, ja, men det finns högst troligen andra nära er som också skyddar sig själva, precis som ni. Och de känner sig ensamma också.

Och till sist. Tror ni inte att genom att vägra att gömma er själva mer, så attraherar ni varandra, och att känslan av frihet ni upplever kommer att vara värd alla sneda blickar från andra, och att kraften hos förenade sinnen och hjärtan kommer att bli enorm?

Ni vet så klart att detta är sant. Ni behövde bara en påminnelse. Låt oss berätta idag att det är dags nu. Ni är behövda. Och ni kommer att bli uppskattade nu. Stå upp, stå stadigt, och vara sanna mot er själva. Ni kanske ska sluta att vara ljusarbetare. Bli ljuskrigare.

Vi är med er. Alltid och på alla sätt, är vi med er. Kärlek till er idag.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...