Saul

Saul, 25 augusti 2014

Via: John Smallman

 

 

”Endast Kärleken är verklig. Det finns ingenting annat. Fokusera på den enda och odiskuterbara Sanningen och njut, ni kan faktiskt fröjda er över den känsla av frihet från oro eller rädsla, med vilken er tro påden eviga Sanning som fyller era hjärtan.”–Saul

De av er som fortsätter att tvivla på trovärdigheten i dessa kärleksfulla och inspirerande budskap från dem i de andliga rikena, var snälla och frisläpp dem, för ni vet att de är absolut trovärdiga. Drömmen som är illusionen har kommit till sitt slut. Dess sista ögonblick av ”liv”är dock väldigt besvärliga för er alla på grund av den smärta och det lidande som så många upplever och som många andra observerar med känslor av hjälplöshet.

Det finns de som skulle behålla illusionen för alltid, för den verkar ge dem enorm makt över andra. Dess antal är inte stort, men de verkar ha oövervinnerliga egon och under eoner av tid har de byggt upp en hierarkisk struktur och placerat sig själva pådess topp, från vilken de har försökt kontrollera, trycka ner och förgripa sig på mänskligheten. Den strukturen kollapsar nu och det finns ingenting som kan rädda den för dess tid har runnit ut. Mänskligheten rör sig framåt till en plats där individuell frihet och suveränitet är gudomligt försäkrade och där det inte finns plats för intriger från dessa med självgagnande agendor, som försöker upprätthålla kontrollen av ett galet och trasigt system som är totalt bortom reparation.

Om ni tittar tillbaka på er historia verkar det som att de som varit i maktpositioner –familjeöverhuvuden, klanledare, kyrkoledare, diktatorer, presidenter, kungligheter och chefer över multinationella företag –har varit våldsamt framgångsrika i sina egoistiska drivkrafter att vinna till varje pris, men den uppfattningen är illusorisk. Makt över andra, som det ser ut i er värld, är väldigt svår att upprätthålla, för andra försöker alltid vrida sig ur greppen på dem som håller fast dem. Varje ögonblick av deras liv tillbringas med att försvara det och den ständiga försvarsfrekvensen kostar dem allt –deras nära och kära, deras familjer, deras vänner, och deras dåligt informerade supporters –då de ger upp kärlek, lojalitet, ärlighet och personlig integritet i sina desperata försök att hålla fast vid något som är såtotalt flyktigt, faktiskt helt overkligt.

Till slut och oundvikligen kommer den där känslan av oövervinnerlighet förvandlas till aska och lämna dem fråntagna allt. De kommer också att vakna upp när de är redo och då kommer de att välkomnas Hem, precis som den slösaktige sonen i den bibliska liknelsen. Kom ihåg, ingen blir någonsin bortstött eller övergiven, allt som är nödvändigt för att vakna upp för någon som verkar vara förlorad, är att släppa sig själv fri från allt som inte är i linje med Kärlek. Det kan verkligen vara väldigt svårt, men möjligheten att göra det tas aldrig bort.

Bara Kärleken. är Verklig. Det finns ingenting annat. Fokusera på den enda och obestridliga Sanningen och njut, eller till och med, fröjda er i känslan av frihet från oro och rädsla, med vilken er tro på den eviga Sanningen fyller era Hjärtan.

Allt annat är rök eller dimridåer, ett system som har försökt att övertyga er att livet alltid är hotat, en kortlivad upplevelse som bara sker en enda gång som människa i en farlig miljö, från vilken det inte finns någon undanflykt förutom genom döden till en evig förgätenhet. När den tron invaderar er medvetenhet stärker det er känsla av separation och övergivenhet, och verkar lämna er utan något annat alternativ än att göra allt som står i er makt att roffa åt er allt som verkar värdefullt, oavsett vilka konsekvenser det blir eller att sjunka ner i depressionens mörker, ett tillstånd som ni kanske försöker lindra eller kämpa emot med hjälp av en massa kemiska substanser. Och det är förstås vad de som har makten har gjort i eoner, utan någon nytta. Illusionen är overklig och även de som försöker upprätthålla den är skräckslaget medvetna om att den håller påatt kollapsa oåterkalleligt trots alla deras försök att upprätthålla den.

För att söka efter värde och tillfredsställelse i illusionens utbud –rikedom, makt, erkännande, aktning –leder bara till djup besvikelse, för det ni verkligen söker är ett återvändande till Enheten med er Gudomliga Källa och det finns absolut ingenting som kan ersätta den eviga glädjen av det naturliga tillståndet. Och därför, den återkomsten är det enda vägen ut ur den skenbara separationen och känslan av ensamhet som ni upplever och i vilken ni känner er insnärjda. Mänskligheten har kollektivt insett detta även om det kanske inte har uttryckts på detta sätt och besluten och ansträngningarna hos såmånga som det har resulterat i, att ställa tillrätta de felen som plågat så många av er, är avsikten att återvända Hem, att än en gång bli mer medveten om att vara Ett med er Källa.

 

Gå inom er, till ert tysta rena inre helgedom och var med er inre vägledning, er intuition och fråga efter att känna den Kärlek som ni är evigt omfamnade av. Påminn er själva om att ni är gudomliga varelser, perfekt varelser, för det var så ni skapades. Allt som Gud, vår gudomliga Källa gör är i sitt själva väsen helt perfekt, utan fläckar eller brister av något slag. Och ha en målmedveten avsikt att öppna era hjärtan till att känna Guds kärleksfulla omfamning.

Era erfarenheter av motsatsen hör till illusionen och är overkliga. Men illusionen var verkligen väldigt intelligent konstruerat av er kollektiva avsikt och det är väldigt svårt för er att se dess overklighet. Ni är långt mycket mer än ni verkar vara när ni fokuserar er uppmärksamhet på era kroppar. Era kroppar är av illusionen och icke desto mindre verkar de väldigt verkliga när ni upplever smärta och njutning, lidande och lycka genom dem, i en intensitet som det är väldigt svårt att stå emot effektivt för att erkänna att de är enbart temporära fordon. Fordon som ni har valt att färdas i som inkarnerade varelser och visa resten av mänskligheten vägen Hem, genom att hålla det gudomliga Ljuset högt inom er, medan ni har för avsikt att visa kärlek i handling hela tiden.

Självklart trots era heliga intentioner, glömmer ni era syften nu och då och ni dras in i illusionens förvirring och kaos. När ni får en ”aha-upplevelse”, en plötslig insikt om att ni inte håller upp Ljuset som ni hade för avsikt, tillrättavisa inte eller döm er själva. Förlåt istället er själva för att ni sjunker in i illusionen, och därigenom temporärt förlora er riktning och er medvetenhet om er heliga väg Hem och tacka ”väckarklockan”med vilken insikten har nått er. Friska sedan upp era avsikter att hålla era Ljus högt, med visshet om att ni skickligt och ständigt har hjälp i denna gudomliga uppgift från dem i de andliga rikena, vilkas uppgifter är att vaka över er och vakta er i alla era dagar.

 

Kom ihåg, detta budskap är för att uppmuntra och inspirera er att släppa taget om era tvivel om trovärdigheten hos de många andliga budskap som för närvarande tas emot av såmånga av er trogna Ljushållare över hela planeten. Ögonblicket för mänsklighetens uppvaknande är väldigt nära och det är därför ni blir informerade om detta av såmånga kanaler och av det väsentliga behovet att behålla ert fokus och er tro påGuds eviga Kärlek för er. Kärlek är Allt och ni kommer att vakna upp i den storslagna strålglansen med vilken Den lyser för evigt genom Guds gudomliga skapelse.

 

Med så  väldigt mycket Kärlek, Saul.

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson –www.st-germain.se

Du gillar kanske också...