Dikt via Per Beronius; Ordet, 26 oktober, 2017

Ämne: Ordet
Meddelande:
Kärleken, det kitt som binder allt till en enhet samman
kärleken förutan, inget liv, oumbärlig för livets fortbestånd
det behövs så lite, för att skapa så oändligt mycket
ett kärlekens ögonkast kan sätta
en lavin i rullning.
Var rädd om kärleken
se till att den får sitt, och minns i sammanhanget
det behövs så lite, för att skapa så mycket.
Kärleken söker inte sitt
den vill allt och alla väl, binder allt
till en enhet samman.
Var rädd om kärleken, den är så ömtålig
låt varje ord ur kärlek födas, ordet betyder så mycket
inte i första hand vad som sägs, men hur det sägs.
Kärlekens ord är så finstämt vibrerande
på en ljusets oktav, omöjliga att missförstå.
var rädd om ordet, låt det framtona av kärlek.
Vad var det som hände när ordet blev till
måhända något att minnas i en meditationens still stund.
Ordet, ljuset. kärleken, skönheten, sanningen
orden, som till en enhet låter sig bindas samman.
Vad mer behövs, för att människan skall återfinns sig själv
så som det av Moder/Fader Gud i begynnelsen
var tänkt och menat.
*  *  *
Ord från ovan satta på pränt av Per Beronius.
_____________________________________________
När, till en punkt vi har kommit, där tillvaron i ett slag sig
förändrat, när marken rycks undan och katastrofen ett
faktum är, när till denna punkt vi kommit och tillvaron
känns så svår, ja närmst outhärdligt svår, att vi vill den fly
kom då ihåg, vi kan aldrig fly, ty vi kan aldrig från oss
själva fly, se istället katastrofen ifrån motsatt håll, se den
som en gåva av Universum dig given, ty den ett högre
syfte har, och upplev utan motstånd alla de känslor som
genom dig passerar, rädsla, vrede, sorg, tag i kärlek emot
dem alla, ty de kommer i kärlek för att dig genom öknen
leda, och när du med dessa känslor är klar, när de dig
lämnat, tacka dem då för att de till dig kom, för att dig
hjälpa i detta jättekliv mot landet det förlovade.
Denna dikt hämtad från boken
Spårljus, Del 2, Människan
Utgiven 2004
_____________________________________________

Du gillar kanske också...