Arkturierna via Daniel Scranton, 18 december, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

18 december, 2017

Ta emot Energiströmmarna

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få kontakt med er alla.

Vi har tagit de bästa bitarna som vi från våra källor kan få tag i och vi har fått höra en hel del om vad som på ett galaktiskt plan äger rum gällande skiftet. Vi har analyserat den data som vi har fått ta emot och det är uppenbart för oss att den framåtgående rörelsen, skiftets framsteg, vilar på planeten Jordens axlar, samt hos hennes invånare.

Det förekommer en hel del prat om konsekvenserna av skiftets tajmning, såsom det sker på planeten Jorden och denna information används till att avgöra hur mycket mer hjälp som det är lämpligt att ge er alla. Alla vi som ser på kan hjälpa till, utan att ingripa. Vi kan med all säkerhet inte utföra något för någon av er. En fråga återstår bland hjälparna inom galaxen – hur stor knuff ska vi ge er?

Och debatten fortgår gällande huruvida det är bättre för er att skifta förr eller senare. En sak är säker – det finns många, många intresserade parter inom ert skifte, många fler än vad ni ens är medvetna om. Medan vi gör allt vi kan för att hjälpa er, så är mängden stöd som ni får ta emot omåttligt. Till och med vi är omedvetna om omfattningen av den energi, kärlek och information som ni får er tillsända ögonblick för ögonblick.

Nåväl, den hjälp som ni får ta emot resulterar i strömmar av energi som dyker upp överallt runtomkring er. Ni omges naturligtvis av energi, men när energin har ett gemensamt syfte, slås den ihop med energi av samma slag och den strömmar precis som en flod, eller en ström med vatten. Nästa gång som ni finner er själva i ett meditativt tillstånd, be därför om att få känna kraften och styrkan i en av dessa strömmar. Låt er själva tas med på en resa. Låt er själva tas med till den femte dimensionen på en energiström som ni har tillkallat och som andra inom galaxen har försett er med.

Vi är det Arkturiska Rådet och det har glatt oss att vi har fått förena oss med er.”

 

The Arcturians via Daniel Scranton, December 18th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...