Dikt via Per Beronius; Projektion, December 18th, 2017

Ämne: Projektion
Meddelande:
Mötet med egot
hur kunde vi något, det minsta skapa
med tanken, bakom draperiet gömt.
Vad kunde vi något, det minsta gestalta
tanken förutan, svaret kristallklart tydligt givet
platt inget.
Vad göra, när vi missat poängen
glömt bort, att hålla tanken i styr, om inte
börja om på nytt, i en meditationens stilla stund.
Vad än oss händer
är det vi själva, som ligger bakom.
Så lätt, så enkelt
när vi i fallgropen hamnat
i vårt inre, rejält det gör ont
den inre smärtan, på någon annan
eller något annat, projicera ut, ett inte
något helt ovanligt fenomen.
Inte enkelt, att människa vara
men vi må påminna oss, det var vi själva
som fattade beslutet.
Lämna in vår ansökan, om tillträde till Jorden
detta Universums Universitet
så lätt att förglömma.
Det är vi själva, som ligger bakom
när prövningar möter.
Så vem är det, på vägen vi möter
om inte oss själva.
Spegel, du på väggen där
berätta, tala om, vem är det i sanning
som i spegeln mig möter.
*  *  *
Av Per Beronius, från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
_____________________________________________
Vad betyder väl ära och berömmelse materiella rikedomar
och andra världsliga ting mot sinnets ro, de korta ögonblick
då sinnet i absolut jämvikt sig befinner, då vågskålarnas
visare pekar på noll, den absoluta sinnesrons välsignelse
ögonblick av Guds nåd oss givna, de korta ögonblick
då vi får glänta på Himlens port.
Denna dikt hämtad ur boken
Röster från Andromeda
Utgiven 2006.
_____________________________________________

Du gillar kanske också...