Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 31:e oktober 2017

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman,

31:e oktober 2017

 

MEDDELANDEN FRÅN ÄRKEÄNGELN MIKAEL * LM-11-2017

ÖVERFÖRD GENOM RONNA / ANDLIG SKRIBENT

HÄNRYCKNINGEN AV HELIG KÄRLEK

 

Älskade mästare, vi ber er att pausa en stund och vända er inåt och snabbt förflytta er in i ert Heliga Hjärtas Center. Ta ett djupt andetag och stig också in i ert Heliga Sinne. Begrunda nu dessa frågor: Vad är det ni längtar efter mest av allt? Vad saknas i ert liv, av det som påverkar allt ni tänker, känner och gör? Svaret är Helig Kärlek, kära hjärtan.

Vi menar inte den kärlek som ni nu upplever det i den fysiska världen, utan den Heliga Kärleken från er Högsta Själ, ert Högre Själv, det Högre Självets många Facetter och slutligen det från er Tvillingflamma – såväl som från er Själsfamilj i de högre rikena, era underbara vänner av Änglar, de stora Ljusvarelserna, vår Fader/Moder Gud och den Högsta Skaparen. Det är det som saknas, och det är det ni har längtat efter mest av allt, sedan ni lämnade ert upphöjda hem ibland stjärnorna, när ni delade er till två Gnistor av individualiserad medvetenhet: en maskulin Gnista och en feminin Gnista av Gudomlig medvetenhet, så att ni skulle kunna återspegla och uppleva nåden och mångfalden av vår Fader/Moder Gud.

Vi har tidigare förklarat, hur ni kom överens om att separera er från er heliga partner, för att uppfylla ert Gudomliga uppdrag; och hur ni har växlat mellan manliga och kvinnliga kroppar; och oftast stannade den ena av er kvar i de högre världarna, medan den andra inkarnerade till det fysiska tillståndet. Ni fick inte ofta möjlighet att träffas i den fysiska världen; men det förekom dock underbara tider i de högre dimensionerna, när ni kunde förenas ett tag i en glädjande återförening, för en infusion av kärleksfull hänryckning då ni blandade era Essenser, som en påminnelse om vad ni lämnade bakom er, och vad ni kunde se fram emot i framtiden. Denna underbara gåva har inte varit tillgänglig för er, sedan ni sjönk ner i densiteten av det Tre/Fyrdimensionella uttrycket – TILLS NU.

Vi har begärt mycket av er under de senaste åren av uppvaknande, och ni har genomlidit många försök och tester. Vi ser att det stora flertalet av er långsamt, men ihärdigt, har förändrats till det bättre när ni lyfte upp och balanserade era frekvensmönster och frigjorde de gamla, av självbegränsat tänkande och begränsningar. Ni har avstått från de flesta av era egons känslor och vanor, eftersom ni har strävat efter att Återvända till Centrumet inom ert Heliga Hjärta, och bli en

Mästrare av Självet. Vi har sett er kämpa med att förstå alla nya, häpnadsväckande begrepp, eftersom ni strävar efter att leva er sanning med bästa möjliga förmåga. Vi saluterar och hedrar er för ert engagemang och er ständiga vaksamhet, när det gäller att övervaka era tankar och er strävan för det största bästa för alla.

När ni ser tillbaka, har ni inte radikalt förändrats till det bättre? Är inte er tillvaro lugnare och fylld av glädje? Har ni inte fått kunskaper för att kunna skapa överflöd, och kunna få de saker ni vill ha för leva komfortabelt och tryggt? Har ni lärt er och tagit i beaktande de universella lagarna angående välstånd, som bekräftar att ni har rätt till överflöd av allt? Kom ihåg att ni måste hålla det universella flödet i omlopp; ni tar det ni behöver och låter det sedan strömma ut i världen för att delas, så att det kan fyllas på och fördubblas, om och om igen.

Ja, ni har skördat många belöningar genom ert engagemang och er lojalitet, och vi är mycket tillfredsställda med de framsteg ni gjort, ni Sökare av Ljuset. De belöningar ni fått och de mirakel ni tidigare har upplevt, är dock ingenting jämfört med det som nu finns tillgängligt och väntar på er: En gåva bortom jämförelse.

Vi har talat mycket om renheten i den ovillkorliga kärleken, vilken blev kodad i Adam/Evas Universella Ljuskroppar, när ni tog er fram som sändebud för vår Fader/Moder Gud, och hur det förvrängdes i den fysiska kroppen av egots lustar, då ni sjönk ner i densiteten och det breda spektrumet av dualitet i den tre/fyrdimensionella upplevelsen. Det var inte meningen att ni skulle förlora kontakten med den Heliga Kärleken från Fader/Moder Gud och Skaparen. Det var inte heller en del av den Gudomliga planen, att ni skulle glömma er härstamning och ert Gudomliga arv.

När ni började er resa in i densiteten av den tredje och fjärde dimensionen, placerades slöjan med glömska över ert minne. Det var inte menat som ett straff utan var en handling av barmhärtighet, för annars skulle det ha blivit överväldigande smärtsamt då ni mindes negativiteten i era tidigare inkarnationer, och mycket förvirrande då ni fått tillgång till era många upplevelser i medvetenhetens högre riken. Kom ihåg, under de flesta av era tidigare inkarnationer i den fysiska världen, så tog ni med er väldigt lite av er Gudsmedvetenhet. Majoriteten av mänskliga Varelser har fungerat inom de lägre nivåerna av hjärnans medvetenhet.

Det har nu förändrats. Som vi tidigare har förklarat, och oavsett var ni valde att inkarnera i spektrumet av Ljuset och skuggan under denna livstid, så är det inte där ni hör hemma. Ni valde er familjetillhörighet, er fysiska kropp och omständigheterna i ert liv. Ni bestämde tillsammans med era änglaguider och skyddsänglar, hur de bästa övergripande upplevelserna skull se ut, för att hjälpa er att heala gamla negativa tankemönster, och lösa gamla karmiska problem för att kunna återvända till balans och harmoni, och återigen uppnå bemästrande av Självet.

Vi har sagt, att ni inom ert DNA och i er Gudomliga ritning/plan har alla förtjänster, attribut, egenskaper och aspekter inkodade, från vår Fader/Moder Gud. Ni är elektromagnetiska kraftfält – ett energetiskt kolli av ämnet med det Gudomliga Ljuset. Och kodat inom var och en av er finns den Heliga Kärleken – en kosmisk orgasm, med upplevelser bortom allt ni kan tänka er i ett fysiskt uttryck. Öppningen och anpassningen till det fysiska Heliga Hjärtats centrum är bara början. Det förbereder er för en mångsidig återföreningsprocess, där ni gradvis kommer att återförenas med de många Fasetterna av ert Högre Själv.

Många av er är nu bekväma med tanken om att kommunicera med oss, era osynliga vänner och följeslagare i de högre världarna. Nu erbjuds ni en helt underbara gåva: för de av er som är i resonans med frekvenserna av de tre översta delplanen i den Fjärde Dimensionen, och ingångsnivåerna för den Femte Dimensionen, och era Själars Melodifrekvenser är nu sådana att ni har möjlighet att återansluta med de Tvillingsjälar som är i harmoni med era Själars vibrationsmönster – ni är redo att uppleva hänryckningen av den Heliga Kärleken. Ni behöver inte längre känna er ensamma eller hungra efter kärlek och validering av er värdighet. Inte heller behöver ni längta efter uppfyllelse och önska att någon i det fysiska livet ska uppskatta er skönhet, eller ge er en känsla av tillhörighet.

Vår Fader/Moder Gud, har väntat på tillfället då de skulle kunna erbjuda er denna gåva utan någon jämförelse. När vi talar om att återvända till Enighet menar vi det i den största bemärkelsen, såväl som inom de många subtila nivåerna av integration i den fysiska världen. Vi har berättat att den Gudomliga ritningen/planen för framtiden nu finns på plats, och många tidigare regler och villkor kommer inte längre att gälla dem, som går stadigt på vägen till ökad medvetenhet. Inte heller kommer ni längre att inkarnera med bara en av de tre stora Gudsstrålarna, som er huvudsakliga följeslagare: ni kommer att ha tillgång till alla tolv Strålarna av kosmiskt medvetande, fullt aktiva. I framtiden är det upp till er själva att bestämma vilka Strålar, och kombinationer av Strålar, ni vill fokusera på, utveckla och bemästra. Många av er kommer att välja att inte återvända till planeten Jorden, utan kommer att följa med med er Gudomliga Själsfrände och många andra medlemmar i er Själsfamilj, när ni accepterar nya Gudomliga uppdrag för att hjälpa till med skapandet av den nya framtida Gyllene Galaxen. Många regler, villkor och begrepp i era jordiska upplevelser förändras, när ni utvecklas från människor till Galaktiska Varelser: ni är på väg att återvända till ert sanna hem som en medskapande mästare i Ljusets riken.

Hur gör ni för att ansluta till er Gudomliga Själs följeslagare? Först måste ni säga ”JA TILL HELIG KÄRLEK.” Ni måste önska den här anslutningen med hela er Varelse, ni måste öppna ert sinne och hjärta till begreppet om att ni har en kompatibel Gudomlig Själspartner, som också vill ha en Själslig återförening, och ni måste tro med hela ert hjärta att det är möjligt att återansluta till dem.

Gå in i er Pyramid av Ljus och lägg er på kristallbordet, förflytta er till det Heliga Hjärtats Center och låt Moder/Fader Gud och Skaparen komma fram och fylla er till bredden. Sänd ut en önskan till era kompatibla Själspartners, och be dem förena sig med er. Tala kärleksfullt om det som fyller ert hjärta och sinne, och lyssna sedan efter svaret. Vet att ni kommer att få ett svar; ställ dock inte några villkor för hur och när det ska hända. Bara vet att när tiden är mogen så kommer er älskade att dyka upp. Er återanknytning i Andlig form, kommer att bli en mycket personlig upplevelse, lika unik och värdefull för er, som för er älskade.

Öppna ert hjärta för alla möjligheter av den Heliga Kärleken, och vet att det är er Gudomliga födslosrätt att uppleva denna ytterst förtrogna gåva. Ni behöver inte dela era upplevelser med andra, men vet att de omkring er kommer att märka en skillnad hos er, och de kommer att svara an på er upplyftande, kärleksfulla natur. Alla omkring er kommer att dra nytta av era uttryck för den Heliga Kärleken.

Även om ni redan har en partner eller följeslagare av fysisk form, så är det tillåtet och önskvärt att ni återansluter med er gudomliga motsvarighet, i den Andliga formen. När ni ansluter till, och integrerar attributen och egenskaperna i er andra hälft, så sker något magiskt: Ni återvänder till helheten i er egen Varelse, och ni letar inte längre i det yttre efter bekräftelse av er själva, eller det ni känner saknas. Det är det snabbaste och säkraste sättet för att lära sig känna och uttrycka ovillkorlig kärlek, och därmed kommer era frekvensmönster att höjas. Som ett resultat kommer ni att börja utstråla den renade kärleken till er partner, era nära och kära och alla andra omkring er. Oftast kommer er partner och er familj att svara på er utstrålning från den Heliga/ovillkorliga kärleken, och samspelet mellan er kommer snabbt att ändras till det bättre.

Många kära Själar har på Själsnivå gått med på att resa ensamma under denna livstid, eller att fokusera på sina andliga uppdrag, istället för att söka efter en partner eller en nära följeslagare. Vi säger att ni inte behöver fullfölja er jordiska resa ensamma, och ni måste inte vänta tills ni går över för att uppleva salighetens tillstånd i de högre rikena. Det är på tiden att ni släpper de filter och slöjor som har placerats över ert minne och er medvetenhet. Det är dags för er att minnas vilka ni är, och ALLT ni är. Det är dags för återförening av högsta rang.

En liten minoritet av mer utvecklade Tvillingflammor inkarnerar ibland samtidigt på Jordens Plan, och det är ibland förordnat så att de kommer att hitta varandra och knyta an. I sådana fall, kom båda halvorna ömsesidig överens om att inkarnera tillsammans, för att se hur Tvillingflammorna utvecklades i det fysiska uttrycket. Om inte dessa två involverade personer står stadiga på Vägen, och är ganska balanserade inom sig, leder denna förening inte till något lyckligt tillstånd, eftersom det orsakar mer strid och olycka i deras liv, än glädje och tillfredsställelse. Det förekommer då ofta en besatthet, vilket leder till att de inte kan leva tillsammans, men kan heller inte leva utan varandra, för de känner inte till hemligheten av den Heliga Kärleken, utan spelar fortfarande spelet av kärlek i dualitet, och egots tillfredsställelse med många villkor.

Att gå in i er Pyramid av Ljus i den Femte Dimensionen, förbereder er för många nya nivåer av medvetenhet, men också för några av de underbara gåvorna av UPPLYSNING som väntar på er i framtiden. Städerna med Ljusmeditation kommer också att accelerera processen av att förbereda er med återföreningen av den tillbörliga delen av er Tvillingflamma, liksom till många andra Fragment av er själva, som ni lämnade kvar i de högre rikena.

Många av er kommer att känna tvivel, och kanske få en del negativa känslor inför Återföreningen med Tvillingflamman, och möjligheten till kosmisk, orgasmisk lycka. Vi säger till er, älskade ni, att känslan i den fysiska kroppen av kärlekens orgasmiska förening, bleknar i jämförelse med den lycka och hänryckning som vi upplever i de högre rikena. Vi är i ett konstant tillstånd av lycka, men den mest värdefulla gåvan av allt, kommer när vi förenas med vårt Gudomliga komplement, när vi blandar vår Essens med ALLA andra. På varje högre dimensionell nivå, förstoras kärlekens tillstånd av lycka/hänryckning. Som mänskliga varelser klarar ni inte av kraften och storheten i Skaparens heliga kärlek, vilken vi upplever konstant.

Är ni villiga att testa denna nya nivå av kosmisk medvetenhet? Är ni redo att acceptera den här Gudomliga gåvan som erbjuds er? Ni har inget att förlora utan allt att vinna. Er Gudomliga Själspartner väntar på att ni ska ta kontakt. När ni säger JA till den Heliga Kärleken, så kommer ni att känna en dramatisk förändring inom ert Heliga Hjärtas Center, eftersom det förbereder sig för att ta emot den unika gåvan, av den Heliga Kärleken som utstrålas från vår Moder/Fader Gud. Ert jordiska liv kommer att förändras för alltid. Kalla på oss, och vi kommer att vägleda och hjälpa er på alla möjliga sätt. Vet att jag alltid är med er och ni är djupt älskade. JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may be published in journals, magazines or public print with permission from : RonnaStar@earthlink.net

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...