Ärkeängeln Mikael via James McConnell, 19 augusti 2018

Ärkeängeln Mikael via James McConnell

19 augusti 2018

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael

Jag kommer i denna tid för att vara med er, dela med er, för att föra er framåt in till den nya förståelse som ni alla går emot. Många saker finns i ett flöde just nu. Många saker utanför er själva, men många saker skiftar och förändras inom er. Och allt detta är naturligt. Allt detta är del av den stora orkestreringen av den Stora Planen som pågår. Ni, som ni vet, som många av er nu vet, är alla en del av denna stora plan. Ni är alla del av att få denna stora plan att bli allt den kan bli. För utan er skulle det inte finnas någon plan – ingen implementation av denna plan.

Så låt nu er själva börja förstå och veta mer och mer om vem ni är, och då ni hamnar i konflikter och olika saker som kommer upp i era liv, vet att ni ska fortsätta använda urskillning, den del som finns inom er, för att veta vad som är rätt eller inte rätt för er – men som känns rätt. Och om den känns rätt, då är den vanligtvis det.

När ni tänker er att sprida ljuset, när ni tänker er att dela ljuset, så ska ni inte gå och tala till alla därute, för alla är inte redo att lyssna. Många har ännu inte vaknat upp, såsom ni gjort. Men de som precis börjat sin uppvaknandeprocess, de är mogna så ni kan ge dem en ny förståelse. Det är då ni når ut. Det är då ni delar ljuset som finns inom er. Och då ni delar ljuset som finns inom er, då går ni samman med ljuset som finns inom varandra. För många av er går genom en sammansmältningsprocess nu. Ni smälter samman med era Högre Själv. Ni smälter samman eller påbörjar den processen med era Tvillingsjälar, er Tvillingflamma. Allt det pågår just nu. Rör sig i processen av Uppstigning.

Uppstigning är precis det. Att uppstiga, att gå mot en högre ram av existens, en högre vibration av kärlek. För vid den högre vibrationen finns inget annat än kärlek. Allt av det gamla paradigmet, alla de gamla lägre känslorna, kommer att skingras mer och mer i processen, tills det slutligen inte finns något annat än ren kärlek, ovillkorlig kärlek till er själva och till var och en, och till varje livsform på planeten.

Ni är nu alla i den processen. Ni är alla i processen av att gå framåt, av att bli allt ni kan bli, allt det var menat att ni skulle vara. Allt det ni vet er själva vara. För djupt inom er har ni alla dessa minnen, vetskapen om vem ni är, och hur ni alla kommer tillbaka till denna förståelse.

Jag säger er nu, som Ärkeängeln Mikael, jag säger er nu att ha tillit. Ha tillit till er själva. Ha tillit till era medmänniskor. Ha tillit till alla livsformer omkring er. För alla livsformer är ni, och ni är alla livsformer. Vi är alla Ett med Universum.

Allting är precis som det ska vara i denna stund. Och i nästa stund, och stunden efter det, fortsätter ni röra er in genom nya förståelser, nya hågkomster, nya nivåer av medvetande. För det gamla medvetandet, de gamla sätten faller bort mycket snabbt nu, och ersätts av den nya högre nivån av medvetande som ni alla befinner er i.

Fortsätt nu att på alla sätt använda er urskillning. Det är ett mycket viktigt meddelande i denna tid. För saker kommer att hända vid olika tillfällen och ni kommer att undra om ni varit på rätt väg hela tiden. Ni kommer att undra om ni blivit missledda. Men om ni går djupt inom er själva kommer ni alltid att finna svaret. Fråga inom er och ni vet i sanning själva.

Må all min frid och kärlek vara med er då vi fortsätter denna resa tillsammans, utkämpande den goda striden, men, förstås, utkämpande den med ljus och kärlek. För i den slutliga analysen är det allt som betyder något.

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

“Believing is seeing!”

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...