Dikt via Per Beronius, Naturens lagar, 21 augusti, 2018

Ämne: Naturens lagar
Ännu en dag av oräkneliga, går mot sitt obevekliga slut
denna dag, liksom alla andra, helt unik
med sina toner, färger och former.
Och så det av Skaparen är menat
enfalden räcker inte till, mångfalden, en nödvändighet
för livets fortbestånd, och varför det.
Bara att se sig omkring
ingen dag någon annan det minsta lik, varje dag unik.
Naturen har sina egna regler
opåverkade av hur människan sig beter
här saknas förhandlingsutrymme.
Som ett exempel
må vi meditera, över regnbågens framtoning
med sitt spektrum av färger, från rött vid utgångspunkten
till violett, där den för det mänskliga ögat helt försvinner.
Så än en gång, naturen har sina egna lagar
som ej låter sig påverkas av människans beteende.
Bortkastad tid, med naturen förhandla
den lever sitt eget unika liv, har sina ofrånkomliga lagar
opåverkade av mänskligt beteende, hur än
människan sig vrider och vänder.
Här kommer vi alla människobarn till korta
blott att ödmjukt acceptera, naturens lagar
låter sig inte påverkas.
Naturen tar hand om sig själv
måhända för oss människobarn något att fundera över
i en meditationens stilla stund.
Ödmjukhet ett ofrånkomligt villkor
för det mänskliga livets fortbestånd.
*  *  *

Du gillar kanske också...