Ärkeängeln Mikael via Linda Dillon, 3 april 2020

Ärkeängeln Mikael via Linda Dillon, 3 april 2020

Ärkeängel Mikael ~ Tidvattnet har vänt – Del 1 / 2

Nya Jorden är inte en plats för uteslutning. Det är en plats för integration och inneslutning där alla missgärningar, alla missöden, all lidande, all sorg är helad – och där alla välkomnas in i skapandet och samskapandet av en värld av kärlek.
På begäran av Ärkeängeln Mikael, delar Andrew kärleksfullt denna vackra kanaliserade pärla från hans personliga läsning med Linda Dillon.
Ärkeängel Mikael ~ Tidvattnet har vänt (del 1 / 2)
Hälsningar, jag är Mikael. … Välkommen till dig, gamle vän, nya vän. Välkommen till detta Råd och till denna Cirkel av Enhet.
Och javisst, jag kommer som alltid som bror, som allierad, som vän, men jag kommer också som Ärkeängel av Fred, Krigare av Kärlek – och det är oerhört viktigt, i alla frågor stora och små, att känslan av frid, känslan av lugn, känslan av centrering och balans inte bara upprätthållas, inte bara förankras, men utvidgas och delas över hela planeten.
Detta är en tid av dödens drama. Det betyder inte, inte heller har det någonsin tänkts att vara, att detta är slutet – på något sätt form eller kropp – men det är inte heller slutet på vad man kan tänka sig som personliga eller globala eller planetariska eller universella utmaningar. Men ”utmaningar”, när vi använder det ordet betyder det tillväxt, expansion; det innebär förankringen och levandegörelsen, engagemanget, in i en högre dimensionell verklighet och i en mer flytande interdimensionell verklighet.
Drama är en vibration som i själva verket fryser och försöker tjudra folk i de lägre vibrationerna av den gamla tredje, och det skulle vara – i ert ordval, i termer av er vetenskap – som att kastas ut i yttre rymden och helt enkelt försöka tjudra er själva på luft. Det fungerar inte på det sättet i praktiken.
Planen för denna Uppstigning, som har planerats för eoner och eoner av den Gudomliga Modern, handlar om att vara bunden av val, genom fri vilja, genom gudomlig myndighet, på planeten, i form, i gemenskap, i hjärtats enhet, av hjärtats intelligens, av hjärtats röst, av hjärtats intuition och i aktiviteterna av gemenskapens enhet.
När vi talar om gemenskapen, som ni nyligen har upplevt, talar vi inte om en hierarki. Vi verkar inte inom en hierarki. Det gamla paradigmet för mänskliga hierarkier, där vissa är privilegierade och vissa inte är det, är en misstolkning av unika individuella roller; det är ett förnekande av den högsta myndigheten i var och en av alla.
Så när vi talar om enighet talar vi inte om ”några med, vissa utanför, vissa skyldiga, några privilegierade”. Det här är viktigt. Alla är lika förlåtna. Alla ges lika möjlighet direkt från Den Endes Hjärta att återfödas – och att återfödas i balans, ovan-nedan, inom-utom, av olika kroppar och chakran och energisystem.
Nova Earth (Nya Jorden) är inte en plats för uteslutning. Det är en plats för integration där alla missgärningar, alla missöden, all sorg, all sorg är helad – och där alla välkomnas in i skapandet och samskapandet av en värld av kärlek.
Det finns inte en varelse… Tja, det finns ett par faktiskt … men det finns inga varelser på planeten som inte har styrkan att uppfylla detta uppdrag. Och det finns ingen varelse på denna planet som inte har gjort felsteg, eller missriktat sin gudomliga auktoritet och mission vid någon tidpunkt, oavsett om det är 10.000 år sedan eller igår.
Därför gör de som har varit, ska jag säga, engagerade i flagranta, kränkande beteenden alltid det, ja, av egoistiska egenintressen och brist på sann vision. Men de gör också så att kollektivet kan samlas på en nivå av klarhet – inte av svartsjuka eller avund eller straff eller skuld – där Gaia’s gemenskaper kan komma samman och säga: ”Detta är inte vad vi väljer. Det är inte så här vår gemenskap fungerar”, och då omsluter ni dem till en ny värld av att vara.
Nu finns det många på er planet – inte bara de som, ska vi säga, har tagit ”natursköna omvägar”, utan de som helt enkelt är trötta, de vars kontrakt har slutförts – det finns många som kommer Hem, som reser en annan bana och väljer att arbeta, att bevittna, att delta i denna pånyttfödelse av Nova Gaia från denna sida.
Är detta en reaktion från Gaia att göra sig av med dem som skadar henne? Svaret är i själva verket ”nej”. Ger det henne lättnad att se några som har förevigat missgärningar, att få dem att lämna planeten? Tja, svaret är i själva verket är blandat eftersom, medan det finns den fysiska frigivningen av någon som inte helt hamrar på dig hela tiden – och låt mig vara mycket tydlig, onda gärningar skadar Gaia – det är inte bara de som förorenar eller skapar klimatförändringar, etc.; det är de som beter sig svagt och fattigt.
Är hon, Gaia, glad när folk går? Svaret är ”ja” och ”nej” eftersom, för dem som lämnar för att komma Hem och har redan varit i ljuset, hon är glad för dem; och för dem som inte har fått genombrottet att uppnå denna nivå av förståelse, det finns ett inslag av ledsamhet, av sorg, av förlorade möjligheter. Gaia har varit utomordentligt tålmodig – som bara en Ärkeängel kan vara! – eftersom hon är fullt medveten om sin roll i denna utveckling.
Så var mycket noggrann, min bror, [bröder och systrar] att se till att dörren till delaktighet hålls öppen. Ja, dåligt uppförande – och det är milt uttryckt – måste få ett slut. Se, det är redan på gång, men det måste finnas individuell, kollektiv, global, och säkerligen universell, ständig utrymme för förlåtelse.
Nu vet du det här. Som helig läkare, om någon kommer till dig fylld med sjukdom eller skada, efter att de har kraschat sin bil och de har brutna ben, säger du inte, ”Jag kommer inte att behandla dig eftersom du var full!” Naturligtvis inte! Du läker dem, du hjälper dem i den akuta och brådskande situationen, och sedan tar du itu med de bakomliggande orsakerna.
Beroendet av dåligt beteende på denna planet, som vanligtvis maskeras av massiva egon, orsaken är inte helt och hållet därför att människor känner sig överlägsna. Det beror i själva verket på att de känner sig underlägsna; de känner att de brister i självkänsla och självkärlek, och därför är oförmögna att älska någon annan eller bara spelar på kärlekens område.
Så tidvattnet har vänt och, ja, det har sköljts upp på stranden av Moderns Gaia många som behöver resa. Men du säger inte helt enkelt åt dem att gå tillbaka i havet och drunkna; först hjälper du dem och sedan låter du dem läka. Är detta svårt för många? Naturligtvis är det!
Men det är också därför så många av er som tidigare har varit engagerade i de Intergalaktiska Krigen är här på Gaia vid denna tid – eftersom ni känner till förödelsen, förstörelsen, hatet som orsakade och resulterade från dessa krig, och ni vet hur lång tid det tog för krigssåren att läka. Men dessa erfarenheter har blivit lärdomar, och därför finns det en kollektiv drivkraft att inte upprepa denna nivå av grymhet och dömande, av att straffa dem.
Det finns bara en planet som heter Jorden – Ärkeängeln Gaia – och det är Sanningen.

Kanaliseras av
Linda Dillon ©2020 Council of
Love, Inc. https://counciloflove.com/
Materialet är Skyddat av lagen om upphovsrätt. Vi inbjuder dig att dela på villkor att den används i sin helhet, att ingen ändring görs, att det är gratis, och att upphovsrätts meddelandet, kanaliserarens namn, webbplats länk, och detta uttalande publiceras. [Fullständiga upphovsrättsvillkor på https://counciloflove.com/copyright-notice/]

Översättning: Mats

Archangel Michael via Linda Dillon, April 3d, 2020

Du gillar kanske också...