Matthew via Suzy Ward, 2 april 2020

 

Matthew via Suzy Ward, 2 april 2020

 

2 april 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Älskade bröder och systrar, ta ett djupt andetag. Andas långsamt ut och låt era hjärtan kännas lättare. Föreställ er nu att Jorden lyser med ett gyllene vitt ljus, ”se” sedan människor i alla åldrar och hudfärger, som glatt kramar varandra med djuren i mitten.

Ni har just skickat ut ett överflöd av helande energi till er värld. Vi tackar er och vi älskar er!

Nu rapporterar media om koronaviruset och uppdaterar kontinuerligt statistik över alla fall och dödsfall genom sjukdomen från Covid-19. Varje död är en personlig tragedi för drabbade familjer och vänner, men sorgen skulle varit lika djup om deras älskade personer hade dött av någon annan orsak. Varje dag hävdar många andra orsaker till att deras kära avled, men många sörjer nu sina förluster.

Medkänsla och empati finns inneboende i de höga vibrationerna på denna station, och sorg är inte ovanligt hos Jordens folk. Men aldrig förr har det varit hjärtknipande intervjuer med familjer vars kära dött, eller inte kunnat säga adjö på grund av isolering .

Aldrig tidigare har media sänt filmer från medicinska team i skyddsutrustning, som outtröttligt arbetar för att rädda liv. Aldrig tidigare har världen hört prognoser om sjukdomar och antalet döda från smittsjukdomsspecialister eller analytiker, vilka spekulerar om en global ekonomisk kollaps.

När detta upprepas är det med avsikt att framkalla rädsla, och denna faktainformation sprids över hela världen.

Det som inte publiceras, eftersom det bara är känt av ett fåtal, är att avsikten med coronaviruset var att minska världens befolkning med miljarder. Det kommer inte att hända, eftersom familjerna, [galaktikerna] minskade det laboratorietillverkade virusets potens i största möjliga utsträckning.

Låt oss nu berätta om något annat som inte är så känt, om hur själskontrakten passar in i detta. De äldres dödsfall är i överensstämmelse med deras kontrakts val av livslängd, och orsaken till den fysiska kroppens upphörande

Kontrakten har en viss flexibilitet när det gäller den exakta livslängden, såväl som den obotliga sjukdomen, och dessa själar uppfyllde bestämmelserna genom att drabbas av en sjukdom, och blev då särskilt sårbara på grund av tidigare hälsoproblem, som snart skulle blivit dödliga.

Några av de yngre människorna som har dukat under hade uppfyllt kontraktets avtal, medan andra ändrade sina avtal före födseln. I de senare fallen var det känt på själsnivå, att dessa personer mer effektivt skulle kunna hjälpa världen från Nirvana, där de kunde stråla ljus till planeten mer kraftfullt, än om de funnits i fysiska kroppar.

Det innebär inte på något sätt att ljuset som alstras på Jorden är svagt – det är starkare, mer intensivt än någonsin tidigare!

De personer som valde att ändra sina kontrakt, gjorde det eftersom det också var känt på själsnivå, att rädsla och depression allvarligt hade försvagat deras ljus. De satt fast i ångest angående nära och kära, som hade att göra med vissa motgångar, egen arbetslöshet före eller på grund av viruset, nuvarande eller hotande ekonomiska svårigheter, eller mycket upptagna av ”tänk om.” Inte bara påverkade detta tankesätt deras immunsystem negativt, utan mer genom att välja att lyfta upp livet från Jorden till andevärlden, så tog dessa själar stora kliv framåt i utveckling.

Yngre människor som inte lämnade jorden via ändrade kontrakt, kommer att njuta av alla positiva upplevelser i Nirvana i stället, om några av svårigheterna hade valts i syfte att uppnå en balanserad upplevelse – målet för varje själ i varje livstid – är att automatiskt få det den behöver. När koronaviruset fortsätter att spridas, kommer samma kontraktsbestämmelser eller utveckling av själen, att gälla alla de som går över på grund av sjukdomen.

Samma sak gäller för alla andra som valde en livstid på Jorden, oavsett längd, under denna enastående era i universum. Således finns det en annan faktor i jordens totala dödstal. Många själar har förkroppsligats under en kort tid eller under många år, för att fullborda upplevelsen och utvecklingen av den tredje densiteten. De flesta valde att leva under undermåliga förhållanden, som allvarligt påverkar kroppens förmåga att kunna motstå sjukdomar, och om det inte varit Covid-19, så skulle en annan sjukdom ha blivit livshotande.

Nu för att svara på era mest ställda frågor. Vi vet inte när viruset kommer att övervinnas. I Jordens verksamma energifält finns det otaliga strömningar med sjukdomsbihang – dessa kommer inte från enskilda individer, utan sammanfogas istället till täta kluster från områden över hela världen.

Just nu tappar några strömningar sin kraft; vissa tar långsamt fart; och många kommer snabbt. Det vi inte kan se i fältet, än mindre i linjär tid, är när alla dessa strömningar kommer att försvagas, i den utsträckning att de kommer att övervinnas av strömningar med de höga vibrationerna, där mikrober inte kan existera.

Nej, strålningen från 5G-enheter sprider inte sjukdomen – dess mycket smittsamma natur gör det. Men människor i områden där den tekniken används är mer utsatta, eftersom strålningen försvagar immunsystemet. Universella familjemedlemmar minskar i möjligaste mån, de skadliga effekterna av denna strålning.

Och nej, kära ni, andra civilisationer kan inte ingripa och stoppa spridningen av viruset. De har inte behörighet att ta ansvar för en situation ni själva hanterar, och förhållanden i er värld är inte säker för besättningen i er himmel att landa i, eller för de som bor ibland er och då avslöja sin identitet. De nationella ledare som känner till de utomjordiska, kommer inte offentligt att erkänna existensen av andra civilisationer.

Men om någon av era universella familjemedlemmar ombads att beskriva vad som händer på Jorden, så skulle det vara att ”människorna hjälper varandra.”

Ni ser detta i kuraget och det otroliga engagemanget från läkare och de som ger första hjälpen runt om i världen. Ledare i byar, regioner och länder, ger vägledning för att hålla invånarna så säkra som möjligt. Individuella handlingar av vänlighet, delande av resurser, stängning av företag och massorna som följer riktlinjerna av sunt förnuft med att stanna hemma, bromsar tidvattnet. Regeringar hjälper ekonomiskt de medborgare som utsätts för extrema svårigheter.

Ni ser improvisation och innovation komma fram. Fältsjukhus uppförs för att komplettera med sjuksalar; företag utökar de standardproduktionslinjer som behöver leverera till medicinsk personal och patienter; hemmasittande individer tillverkar masker och dräkter; länder med överskott ger till länder som saknar.

Det finns onlinestudier för elever vars skolor är stängda. Komiker uppträder från sina hem och konserter med musiker som uppträder från sina respektive hem, sänds på TV.

Människor, unga och gamla hittar unika sätt att uttrycka tacksamhet, till alla som tjänar i verksamheten: läkare, sjuksköterskor, annan sjukhuspersonal, medicinsk personal som gått i pension, polis och brandmän; lärare som utarbetar onlinekurser för sina elever; farmaceuter, nyhetsuppläsare, sophämtare, rörmokare, elektriker; jordbrukare, livsmedelsaffärer, livsmedelstillverkare, kockar, leverantörer av livsmedel; veterinärer, anställda och frivilliga på djurhem; nationella militära styrkor som hjälper på många sätt.

Vi kan ha missat några, men så många är tacksamma för de tjänster och den stabilitet som dessa individer tillhandahåller under dessa oroliga tider.

”Social distansering” ger möjlighet för föräldrar och barn att vara tillsammans samt tid för själviakttagelse, meditation, bön och uppskattning av det goda och sköna i er värld.

Det är så att ångest, sorg, förvirring och fingerpekning också är en del av dagens värld. Men långt mycket större är optimismen, hoppet, omsorgen och att hjälpa andra, med en enhetligt beslutsamhet om att fortsätta tills detta virus är bekämpat.

Liksom själva patogenen, så skiljer sig inte anden heller åt vad gäller nationella gränser, kön, ålder, nationalitet, religion, etnicitet, sexuell läggning, social eller ekonomisk status, utbildningsnivå, anställningsform, filosofi eller politisk ideologi.

Denna enhetliga ande, de otaliga handlingarna av vänlighet, mångfaldiga metoder för hjälp och uttryck för tacksamhet, är kärlek i handling. Detta är anledningen till att ljuset på jorden aldrig har varit starkare och varför efterdyningarna av denna pandemi kommer att leda till healing av samhällets djupa sår, orsakade av en hejdlös orättvisa, bedrägeri och splittring.

Många talar om ”när saker går tillbaka till det normala.” Det “normala” kommer inte tillbaka. Er värld är avsedd att bli, och kommer att bli, dramatiskt olik den tidigare och ojämförbart bättre. Det är inte lagar, pengar eller teknik som kommer att göra skillnaden, det är människors vilja och ljusarbetarna som har ökat tio miljoner om. Som min mor skulle säga, i oräkneliga antal.

Sociala, ekonomiska, religiösa, politiska och kulturella skillnader, kommer att ge plats för fredligt samarbete och ömsesidig respekt. Mörker i alla dess diaboliska former kommer att visa sig, och de som är ansvariga kommer att få stå till svars.

En förändring sker av det globala ekonomiska systemet – de datatransaktioner som låter de rikaste få kontrollera alla andra – ändras till ett system baserat på ädelmetaller och kommer att utföras så smidigt som möjligt, för att minska ytterligare störningar i handel och kommers. Illuminatis olagliga och omoraliskt samlade förmögenheter, kommer att hämtas och distribueras, för att få slut på den samvetslösa skillnaden mellan de som har och de som inte har.

Tillbakahållen teknik kommer fram och kommer ansvarsfullt att användas för energi, medicin, tillverkning, kommunikation, jordbruk, transport och miljöåterställning.

Farorna med vacciner och 5G-strålning kommer att exponeras; det förstnämnda kommer att elimineras och enheter som använder 5G, kommer att konstrueras om för att förhindra att de skadar er hälsa och planeten. Många miljoner kommer att anställas för att återuppbygga städer i ruiner och ersätta förfallen infrastruktur.

Det som var avsett till att förgöra folket har i stället resulterat i en enhetlig önskan att skapa en bättre värld. När ansträngningarna går framåt i ert tidsbegrepp, är ert uppdrag redan i denna livstid en triumf – den underbara värld som ni hjälper Jordens folk att manifestera, blomstrar i all oändlighet.

Älskade familj, vi hedrar och stödjer er med kraften av ovillkorlig kärlek.
__________________________

Kärlek och Frid

Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...