Ärkeängel Michael via Victoria Cochrane, 16 november

ÄrkängelM

Ärkeängel Michael via Victoria Cochrane, 16 november

’Tro’ är dagens meddelande. Kära Ni, för tro är det som driver perception och handling. Vad ni tror är vad ni skapar och det som kommer bli er verklighet.

Livet på Jorden består av många dimensioner av medvetande. Den lägsta dimensionen är den Tredje, där mänskligt medvetande grundas i ego, materialism, girighet och att tjäna sig själv. Inom denna dimension finns många nivåer av vibration och det är möjligt att ha en högre nivå av medvetande inom den Tredje Dimensionen. Men, människorna som fortsätter att vara i den Tredje Dimensionen vi denna tid av Uppstigningen är kvar i drama, fattigdom, girighet, korruption, hat, krig, våld i hemmet och djup depression. Om de inte kan börja höja sitt medvetande ur de låga vibrationerna, kan de hamna i situationer som är  förskräckliga. Detta pga trossystemet med brist eller att man är ett offer, kommer med mycket bagage från det förflutna. Om man ska stiga upp till de högre dimensionerna av medvetande måste man släppa och förlåta det förflutna. Låga nivåer av medvetande tenderar att göra att personen väljer att inte ta ansvar för sina handlingar som bidragit till relationsproblemen. Att lägga skuld på och förlöjliga den andra parten är mycket enklare än att möta sin egen sanning. Men, detta sätt att tänka är baserat på en falsk sanning som har formats genom uppfostran, erfarenheter och interaktioner med andra, med inblandning av indoktrinering från kultur och samhälle.

Det finns många nivåer av sanning, Kära Ni, som formar trossystem, och många av dessa trossystem är religiösa till sin natur. Även om religion är menat att föra er närmare Guds ljus och kärlek, lär de flesta religioner ut separation, dömande och fördömande av dem som inte delar samma trosuppfattningar. Många våldshandlingar och terrorism utförs i Guds namn eller Allah, när Gud, Skaparen, inte föreskriver sådana handlingar. Faktum är, Gud kräver ingen religion alls och Gud är inte separerad från er. Allt i Universum är en och varje människa är en med Gud och med varandra. Gud är den högsta sanningen av alla och hans ljus frikänner er från alla synder ni kan ha gjort.

Gud håller inget dömande eller fördömande för hans kärlek är ovillkorlig. Hans kärlek är den högsta nivån av medvetande som låter alla människor känna medkänsla, tolerans och acceptans av sina medmänniskor. Att släppa gamla trossystem kommer att tillåta er att släppa det förgångna och höja er medvetandenivå till den Fjärde Dimensionen. När ni gör detta kommer ni märka att ni skapar en verklighet som är full av möjligheter.

Det kan vara så, Kära Ni. Allt ni behöver göra är att tro!

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

https://victoriacochrane44.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...