Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 24 mars 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 24 mars 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 24 mars 2018

Tecken på huvudkorrigeringen dyker upp med att Dow faller under 1000 poäng under två dagar.

Allt i tid före den 26: e när det ”gyllene alternativet” till Petrodollarn startar.

En annan aktuell händelse var godkännandet av omnibus (budget) utgiftsräkningen (guldstandard?).

Alla nyliga händelser pekar på ett ”nytt finansiellt system” som leder till en global valutaåterställning (GCR).

RV-frisläppningen är för närvarande i vilket ögonblick som helst basis, från och med den    17: e.

Några inaktiva 800- nummer har i förebyggande syfte getts till några få utvalda.

Inlösningscenter i USA är redo att starta.

Banker, inte lika redo.

Vissa banker säger att de inte är redo, andra banker har sista minuten avtal.

Många bankirer har arresterats som resultat.

RV-inväxlingarna/inlösen måste ske samtidigt över hela världen.

Alla måste gå eller ingen alls.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...