Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 1:e mars 2017

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman, 1:e mars 2017

Ärkeängeln Mikael via Ronna Herman: Är ni en Stjärnfrövägvisare?

 

Älskade mästare, det är mycket viktigt för er att förstå att denna tid saknar motstycke, eftersom det finns många speciella distributörer nu. Det innebär en stor möjlighet för er som söker ljuset, att utnyttja ert Gudomliga arv, och era speciella gåvor och talanger.

Vid sällsynta tillfällen, och under övergångsperioden, från en stor Tid till en annan, så tillåter den Kosmiska Lagen att Varelserna i änglarikena och i den spirituella hierarkin, att passera genom slöjan och få kontakt med utvalda, väckta medlemmar av människosläktet. Ni måste uttrycka viljan och önskan av att interagera med dessa underbara, avancerade Varelser, för de kommer inte att inkräkta på er fria vilja.

När ni fokuserar er uppmärksamhet på en viss mästare, ängel eller Ljusvarelse, är de omedelbart medvetna om er, och kommer att svara. Ju mer intensiv, uppriktig och konstant er önskan är, desto mer av sin strålglans kommer de att ge er.

Era skyddsänglar, andliga guider och så småningom er HELIGA TREENIGHET, kommer att göra allt för att hjälpa er att få de högre frekvenserna av visdom, som är viktiga i dessa kaotiska tider med transformation. Dessa välvilliga varelser strävar efter att få er uppmärksamhet, genom att intensifiera Ljuset i era Heliga Hjärtan. Ni har väntat i århundraden på en inbjudan, för att medvetet kunna kommunicera med de uppstigna mästarna och änglarikena, och de har tålmodigt väntat på det också.

Att kommunicera med Ljusvarelserna är ett stort steg i utvecklingen för er som mänskliga Varelser, för det kommer snabbt att underlätta en ny medveten medvetenhet, och en kraftfull transformation inom er. Troligtvis kommer ni först att ansluta till, och lära er att interagera och kommunicera med era egna guider, och ibland kommer er läromästare att snabbt etablera en relation med er, särskilt om ni gjorde en överenskommelse om att arbeta med speciell Varelse, innan inkarnationen i detta livstid.

Många av er är på god väg att utveckla ert sjätte sinne – det intuitiva sinnet, där ni har en direktlinje till er Själs själv, och vissa Aspekter av era multipla högre Själv. Det är den inledande fasen för att skapa en direktlinje till hemmabasen, er HELIGA TREENIGHET, och så småningom med ert magnifika Guds-Själv. Leta inte efter Gud i himlen eller på någon ouppnåelig plats långt borta, för Essensen av Skaparen, en Gnista av Gudomligheten, bor i era Heliga Hjärtan.

Många av er blir medvetna om sina Gudomliga ursprung; Men ni har bara en liten hum om er stora potential, som bärare av det Kosmiska Ljuset. Det är mycket viktigt att ni blir anpassade till de ständigt ökande frekvenserna av Skaparljus, för det kommer att påskynda uppstigningens process, och hjälpa er att uppnå statusen som mästare av Självet, så att ni kan uppfylla ert löfte om att vara Ljus på Vägen, och Vägvisare.

Kom ihåg att ni endast kan få tillgång till de vibrationsnivåer, som är kompatibla med er Energisignatur. Det är därför det är så viktigt att ha gått igenom en rensnings-/reningsprocess, för att kunna uppnå ett mer balanserat och harmoniskt tillstånd av att vara, i era mentala och känslomässiga kroppar.

För länge, länge sedan, när ni, som senare skulle komma fram som Stjärnfrövägvisare för Uppstigningen av mänskligheten och Jorden, gick med på att ta på en särskild roll på planeten Jorden, någon gång i en avlägsen framtid. Denna grupp av modiga Själar skulle inkarnera i varje ras, hudfärg, kultur och tro, och de skulle spridas vida omkring på Jorden som förberedelse för ett förutbestämt kosmiskt drama: massuppstigningen av mänskligheten och Jorden, tillsammans med alla materiella manifestationer inom denna Del av Universum.

De av er som steg fram i förgrunden fick en särskild tilldelning, där mycket av de mindre obalanserna skulle rensas, så att er jordiska börda inte skulle bli alltför överväldigande. Allt som återstod skulle vara de stora läxorna ni behövde lösa, så att ni kunde återvända till en balanserad och harmonisk nivå av vibrationsfrekvenser, och därigenom lyfta er Energisignatur/Själssång, till Mitten av den Fjärde Dimensionen, och högre.

Många av er Stjärnfrön, är på god väg till Självbemästrande; Men, många i denna grupp av Vägvisare, sover fortfarande eller befinner sig i förnekelse. Var och en av er, har en viktig roll att spela i den accelererade evolutionära processen, som nu pågår. De genetiska kodningarna i denna grupp, bär de bästa egenskaperna av alla tidigare rotraser, tillsammans med speciella kodningar i minnescellerna, för den nya Gyllene Rotrasen i framtiden.

Det är sant, att det över tid har funnits stora obalanser hos Själarna i denna grupp, och många har inte lyssnat till påstötningarna från sina Andars Själv, och har glömt sina jordiska uppdrag. Men djupt inom era Heliga Hjärtans kärnor, kodades var och en av er med en Ljusmedvetandets Fröatom, som när den aktiverades, skulle hjälpa er att komma ihåg ert löfte av att vara våra jordiska företrädare – och ert uppdrag med att sträva med hela er Existens, för att bli skickliga medskapare av skönhet, fred, harmoni och överflöd, på det Jordiska planet.

Vi vill ge er lite grundläggande information, så att ni ska kunna placera det vi berättar för er, i rätt perspektiv. Det är viktigt att ni inte ser er själva som människor av bara en härstamning, för alla ni har upplevt livstider av alla de stora rotraserna. Det är viktigt att ni inte känner er för mer än de som kommer efter er, för ni har också varit icke-sökare och efterföljare, i många, många livstider.

Ni har haft svart, brun, vit, röd och gul hudfärg från andra rotraser, och ni har även inom ert DNA alla de olika attributen, egenskaperna och kvaliteterna från var och en av dessa raser. I denna livstid, valde ni att födas in i en viss familj, eller att bo i ett visst land av en mycket bestämd anledning.

På en universell nivå, efter att ni hade uttryckt ert individuella Gudsmedvetande och hade tillbringat eoner av tid i lyckligt samskapande, kallades ni och en liknande grupp Själar, som vi kallar ”Själarnas familjegrupper,” samman i en stor Pyramid av Ljus, i de högre rikena. Dessa Pyramider av Ljus skulle senare komma att kallas VÄRLDENS HJÄLPPYRAMIDER, (world server pyramids) och de finns utspridda på många undernivåer i de Femte och Sjätte Dimensionerna. Ni fick höra att det i en avlägsen framtid, skulle komma en större del av den Gudomliga Planen, som skulle nå klimax. Många specialiserade grupper skulle då föras samman, och skulle ha viktiga roller att spela i ”återföreningsprocessen.” DEN TIDEN ÄR NU!

De av er vi kärleksfullt kallar ”Gamla Själar” finns utspridda över hela världen. Det stämmer att det finns ett större antal av dessa gamla Själar på vissa platser och i vissa kulturer; men dessa förtrupper är utspridda runt om på Jorden, från den mest primitiva landsbygd, till de mest kosmopolitiska och utvecklade städerna. Dessa modiga Själar är inte de personer som styr i regeringen eller skapar rubriker. De lever på gårdar, eftersom de älskar naturen och djuren de tar hand om. De har triviala jobb inom alla områden, och strävar lugnt på, för att uppfylla sina åtaganden.

De känner stort ansvar, och de hjälper sitt land och dess folk, på många olika sätt. De kan bo i herrgårdar eller i ruckel, och finns i alla sociala nivåer, från den lägsta till den högsta. De kan vara medlemmar i organiserade religiösa grupper, och de kan vörda/tillbe, på sitt eget unika sätt. Många får viskningar från sina Högre Själv och har blivit mästare av sitt Själv. Många andra befinner sig på sin andliga väg, men tyvärr finns det väldigt många av dessa Stjärnfrövägvisare, som fortfarande är omedvetna om sin Gudomliga natur, och löftet de gav för så länge sedan.

De av er som finns i denna grupp, har koder i ert DNA med stora fördelar, förmågor och egenskaper från den Atlantiska rasen, som ledare/pionjärer/krigare. Det finns en djupt rotad önskan att använda era mentala förmågor, tillsammans med den Gudomliga Viljan och Kraften från vår Fader Gud, för att vara viktiga medskapare, på det fysiska planet av verkligheten. Dessutom innehar ni de största fördelarna, egenskaperna och förmågorna från vår Moder Gud, vilka ingjutits i dessa Själar, som kom till Jorden under Lemuriens Gyllene Tid – de milda, vårdande, intuitiva, inåtfokuserade egenskaperna, och har dessutom stora konstnärliga förmågor och en önskan om fred, stillhet och kontemplation.

Ni har fått vara med om ett rikt och förunderligt andligt arv, och i det förflutna, blev ni välsignade med att ha så många fantastiska Ljusvarelser mitt ibland er – mästare, vars läror har gett er underbara riktlinjer för att kunna leva ett rättskaffens liv. Men, det är dags att blanda det förflutna med framtiden, och mänskligheten upplever ett starkt behov av vägledning, inspiration och stöd från varandra.

Vi kommer att föreslå ett nytt sätt, och det är vår största förhoppning att några av er kommer att ta fanan och vara de framtida andliga mästarna, för den framväxande nya andligheten hos den självmedvetna mänskligheten. Vi ber er att börja komma samman för att studera, stödja och inspirera varandra. Vi ber er att ni ska dela med er av era kunskaper, era visdomar, era visioner och era erfarenheter till varandra. Vi är medvetna om, att en stor känsla av ensamhet finns bland världens folk – en känsla av isolering.

Det räcker inte med att att läsa de läror, som vi eller dessa mästare ger er, eller besöka vackra katedraler eller tempel, för att ära Gud. Det är en tid för återförening. Ni måste börja samlas för att dela med er av er kärlek, er visdom och inspiration. Det är en tid att studera tillsammans och stödja varandra. Vi ber er inte att bygga fler stora tempel, för det är inte där gudarna av framtiden kommer att finnas. Ni är medskaparna av framtiden – de Gudomliga Gnistorna av Skaparen – som nu ombeds att ta er rättmätiga plats i den stora marschen in i framtiden.

Älskade Ni, det är dags att släppa all skuld, skam och känslor av ovärdighet, som så många av er har haft, från en tid för mycket länge sedan. Ni måste heala smärtan från det förflutna, så att ni kan ta er rätta roll, i den underbara framtidsplanen som nu utvecklar sig så snabbt, på planeten Jorden.

Genom våra budskap, har vi gett er verktyg, visdom och insikt, för att släppa alla saker i ert liv som inte tjänar ert bästa, och det största goda. Vi ber er att ta till er, det vi om och om igen har sagt: ”Ni är värda all kärlek, skönhet, glädje, frid och överflöd i detta universum, för det är er GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT.” Ni måste lära er att älska och respektera er själva, och ni måste ha en djup känsla av Egenvärde, innan ni verkligen kan älska och respektera andra, för då kan andra ge tillbaka den kärleken och respekten, ni så väl förtjänar.

Vi ber er att titta på de kvaliteter, egenskaper, och attribut av ert Gudomliga Arv, som ni nu visar. Projicerar ni för mycket av den manliga Atlantiska energin, och fokuserar för mycket på att erhålla och skapa? Kom ihåg att vi har sagt att ni söker efter ett ”tillstånd av att vara” eller ”livskvalitet”. Ni kan få stor rikedom, och manifestera många fantastiska saker materiellt, men om ert hjärta är stängt, eller ni har ignorerat och inte utvecklat era Lemuriska/Gudinnans förmågor och egenskaper, så kommer ni att känna er ofullständiga, och ni kommer att uppleva stort missnöje..

Om ni samlas i grupper om två, tre, tio, hundra eller tusen, spelar ingen roll; men om ni samlas till förmån för alla, lovar vi er, att vi kommer vara där i full styrka, för att ge er, för att hjälpa er och utstråla kärleken från vår Fader/Moder Gud, så mycket som bara är möjligt.

Ert viktigaste mål just nu, är att återgå till det ursprungliga spektrumet av Ljus och skuggor, vibrationsmönstret som utgör er egen värld, i den Tre-/Fyrdimensionella verkligheten. På så sätt kommer er pendel av medvetandet inte att svänga så radikalt, från positiva till negativa frekvenser, och era mentala och emotionella tillstånd, kommer att bli stabiliserade och centrerade än en gång.

Detta är ett viktigt steg för att lära sig leva centrerat, i era Heliga Hjärtan och era Heliga Sinnen. När ni höjer ert vibrationsmönster, kommer de högre frekvenserna av Ljus att gradvis lösa upp de många membranen av Ljus, som begränsar ert högre medvetande. När detta inträffar, är ni på god väg till att kunna leva ett medvetet, Själs-inspirerat liv från en mästare av Själv.

Det kanske inte verkar så; men, vi försäkrar er att ni lever i den mest underbara av tider, älskade ni. Vi har funnits med er från det att ni först uttryckte er individuella medvetenhet i detta Universum. Vi kommer att finnas med er, när vi går framåt i den ljusa nya framtiden, och vi förenar oss med den mäktiga Elohim, som är den stora Formgivaren, som förbereder fullbordandet av den härliga nya Tiden. Jag sänder ut strålningen från vår Fader/Moder Gud, och vi omsluter er med en aura av Gudomlig Kärlek/Gudomligt Ljus. Vi är mycket nöjda med er.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Transmitted through Ronna/Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my Email and website address is included. It may bepublished in journals, magazines or public print with permission from: RonnaStar@earthlink.net

”Archangel Michael via Ronna Herman: Are You a Starseed Wayshower?” Channeled by Ronna Herman, March 1, 2017, at http://www.starquestmastery.com/

 

Du gillar kanske också...