Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 3:e mars 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv –

3:e mars 2017

 

 

Tänk på, att det är det förenade medvetandet hos människorna, som åstadkommer de förändringar som kommer att lyfta er upp ur kaoset och osäkerheten, som har funnits under en lång, lång tid. Folket har vaknat upp till kraften de innehar, och böjer sig inte inte längre för diktaten från de mörka Varelserna. Under alltför lång tid, har Mänskligheten accepterat reglerna i deras agendor, som varit för egen vinning. Nu när folket vaknar upp till sin egen kraft och planerar sin egen framtid, åberopar de förändringar som kommer att bli framgångsrika. Det finns många själar av Ljus på Jorden, som väntar på sin chans att få komma i förgrunden, och visa vägen. Med påverkan och hjälpen från de i de högre rikena, kommer ni att säkerställa att händelserna går framåt. Tidpunkten beror väldigt mycket på andra förändringar, som är i färd att ske, den viktigaste är offentliggörandet av nya Republiken, som redan finns på plats. Det kommer att bli inledningen på många önskvärda förändringar, som så småningom kommer att leda till tillkännagivandet av NESARA. Det kommer att signalera en övergång till ett nytt sätt av styrning, och en fredlig tillvaro.

Så oavsett hur ni ser på händelserna på Jorden just nu, så förstå att rensningen är nödvändig, om ni ska kunna få er frihet. Det kommer att bli förluster längs vägen, men många av dem kommer att bero på att de behöver en sådan erfarenhet, för att fortsätta sin utveckling. Var säker på att sådana händelser är en nödvändig del för vissa själars liv, och förstå att ingenting av vikt händer av en slump, utan allt är noggrant planerat. Vissa kommer att tycka att det är ofattbart, men ni bör ha i åtanke, att alla själar som kommer till Jorden har en livsplan, som de har kommit överens om tidigare. Ändå tvivlar några på att det är så, men förstå att när ni planerade ert liv, var det från en plats, där ni till fullo förstod nödvändigheten av sådana upplevelser. Det handlar om andlig utveckling, och er önskan att slutföra er jordiska erfarenhet, så fort som möjligt. Som ni redan har informerats om, är ni aldrig ensamma då ni får era nödvändiga erfarenheter, eftersom alla själar har Guider. De är hjälpsamma, och ser till att ni uppfyller er livsplan, men inte på ett sådant sätt att det inkräktar på er fria vilja.

Inse att viktiga beslut, som när ni väljer er partner, är uppenbarligen en del av er livsplan. Om ni skulle ha startat en annan relation, som inte är tänkt att vara permanent, så kommer den bara att pågå ett tag, och så småningom möter ni den själ som tanken var att ni skulle leva med. Det låter kanske osannolikt, men var säker på att ni kan ledas till rätt tillfälle, genom era Guider, och ni kommer inte att förstå hur mycket ni har påverkats. Det gäller även för livshotande situationer, eftersom ni kommer att undgå döden, om er livsplan är att fortsätta leva. Så var säker på att era Guider, som vet om er livsplan, kommer att se till att ni håller er till den. Det finns vissa undantag, men de är sällsynta, och då sker det inte på ett naturligt sätt.

Det är aldrig för sent att vända sig till Ljuset, och så snart en själ fattar ett sådant beslut, larmas deras Guider. De är i själva verket med er även om ni inte godkänt det, och kommer alltid att hjälpa er, då det är möjligt. När allt kommer omkring, har ni fortfarande en livsplan, och det är så viktigt att ni lever enligt den. Ni bör inte missa tillfället att utvecklas, för om ni gör det, behöver ni komma tillbaka igen. När ni vet att en livsplan finns, är det bra att acceptera allt som kommer i er väg, eftersom det helt klart har en mening, och det finns något ni behöver lära er. Om ni har invalidiserats, är det ingen tvekan om att det är svårt att tro att ni gick med på det, men ingenting som handlar så mycket om kvaliteten i ert liv, händer av en tillfällighet..

Ni har ett talesätt, “mitt öde ligger i Guds händer”, (“but for the grace of God go I”) vilket innebär att ni har erkänt själens egna tillkortakommanden. Det är då ni har fått förlåtelse, och inte nödvändigtvis förtjänat en straff, som bestämts av ert eget rättssystem. Det är ett exempel på att Guds kärlek är lika för alla själar, och något ni också bör sträva efter, om ni vill höja era vibrationer. Det är svårt att tillämpa universell kärlek, på en nivå där sådan förståelse saknas, och där Mänskliga lagar straffar missgärningar. Det innebär inte att säga, att det som är fel inte behöver göras bra, utan att förlåtelse, är mycket mer fördelaktigt för alla. Själar svarar an på kärlek och vänlighet, men bestraffning, även om det verkar nödvändigt, kan göra mer skada än nytta. Det är ett svårt ämne att bli eniga om, eftersom ni måste kunna skydda människorna från dem, som har totalt förakt för någon annans välbefinnande. Men när ni börjar förstå vad ni strävar efter, hjälper det att ni exakt vet, vad ert mål är.

Runt om i världen sker så många förändringar, och de som har överskridit sina befogenheter, tas bort. Folket vaknar nu snabbt till sanningen, och hur de har manipulerats och misshandlats av de som har valt att härska över andra. Helt klart är, att inte alla är skyldiga, och de som har tjänat folket och är erkända för sin ärlighet och tjänst för dessa, kommer att placeras där kärleken till människorna fritt kan uttryckas. Er nya Republik, som kommer så småningom, kommer att bli ett sådant exempel. Ert öde är att bli fria från förtrycket och hot om krig, så att alla kan leva i fullkomlig fred och lycka. Dagarna av fattigdom och brist kommer att försvinna, och alla kommer att ha precis det de behöver, för att leva ett bekvämt och tryggt liv. Det kommer att ta tid innan alla förändringar kommer, men det är viktigt att ni vet om, vad framtiden har för er alla..

För väldigt länge sedan, fanns en period som liknar den ni är på väg in i, och för många kan det finnas ett undermedvetet minne och något välbekant över det som manifesteras. När ni börjar förstå att allt rör sig i cykler, och Tiderna kommer och går regelbundet, men det är till stor del upp till er, hur framtiden blir. Nu har ni tagit er bortom punkten av återvändo, och denna cykel tar er till det förlovade landet. Det har ni förtjänat genom er beslutsamhet att stiga upp, och inte ge efter för de mörka Varelserna. För vissa kan det låta osannolikt, men ha i åtanke att det bara behövs en liten andel av dessa själar av Ljus, för att ta cykeln framåt. Det har varit en anmärkningsvärd prestation, med tanke på i till vilken grad, de mörka Varelserna hade uppnått kontrollen över er.

Naturligtvis, finns det alltid Högre Varelser som övervakar era framsteg, och när Gud påbjuder att det är dags för Ljuset att öka, då vidtas åtgärder i enlighet med det. Men fortfarande beror det på er individer, som är inkarnerade på Jorden, att ni stigit vid tillfället. Ni har gjort det så fantastiskt bra, att alla själar av Ljus fått möjlighet att stiga upp ur de lägre vibrationerna. Uppenbarligen finns det fortfarande mycket arbete att göra, för att den Nya Tiden ska kunna börja, men starten har gjorts, och nu finns det ingen återvändo. Så håll era huvuden högt, och förstå att mycket fortfarande händer bakom kulisserna, men händelserna kommer hur som helst, mer till offentligheten.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Website: Tree of the Golden Light

You may also like...