Sananda via Ann Dahlberg, 3 mars, 2017

Sananda 

Fredag 3 mars 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag är väldigt tacksam idag för vad som nu pågår på Jorden. Det är en turbulent tid men det är en tid som föregår något som är mycket bra. Det gamla håller på att slås ut och det nya är på väg in med full kraft. Jag menar med detta att de gamla mönster och matriser som till idag har hållit uppe Jorden nu håller på att raseras och byggas upp av nya matriser. De nya energi mönster som växer fram på Jorden är av ett helt annat slag än de gamla. De har en högre vibrerande energi och en ljusare ton. Dessa två energier kan inte vibrera ihop så en måste ge sig iväg. I detta fall blir det den lägre energin som får ge sig för den högre.

Den högre energin har nu intaget Jorden och allt som är lägre tvingas nu upp till ytan för att ses och försvinna. Det här händer i den stora kroppen såväl som i den lilla kroppen. Alla negativa tankar upptäcks nu av användaren där de behöver ses, accepteras och därefter släppas. Allt är gammalt skräp som ni nu kan släppa, kära barn på Jorden. Ingenting av detta som sitter fast i kroppen av emotioner eller tankar behöver du längre. Släpp det gamla, gå in i ditt hjärta och finn ditt ”nu” där. Nuet som är fullt av den harmoni som du länge har saknat. Släpp in energin som omger Er nu och var inte rädda för det som kan komma upp av olika känslouttryck. Det är bara sådant som har fastnat och de är inte längre relevanta i ert liv. Se dem från din själ och de kan inte påverka dig längre. Förstå att de tillhör ett förflutet och att en ny början är på gång in i ditt liv. En början av helt andra känslouttryck som stilla glädje och harmoni. Ni har allt att vinna, kära barn på Jorden. Ni har en fantastisk möjlighet av att nu kunna höja er energi på ett lättare och smidigare sätt än vad som överhuvudtaget varit möjligt i er tidigare historia. Låt er inte slås ner av era känslor eller tankar, ni är mycket mer än så, ni är eteriska varelser med en själ som längtar efter att få återvända till ljuset. Till ljuset av sin födelse och den återförening som finns där. Vi kommer från olika ställen i Universum och har med oss olika upplevelser och erfarenheter tillbaka till våra ljusfamiljer. Det är många ute i Universum som väntar på att deras utsända själar ska komma hem och det är ett av skälen till att intresset för Jordens uppstigning är så stort. Det finns naturligtvis många fler skäl till detta men det tar jag inte upp idag.

Idag vill jag först och främst ge er mod att släppa in ljuset och hjälpa er att finna ert hjärta. Har ni väl funnit ert hjärta så behöver ni inte rädas något för det finns inget att vara rädd för. Det finns bara kärlek i ert hjärta och det finns bara kärlek som omger Er nu. Känn för varje andetag som ni tar in att det är kärlek som flödar in i er. Kärleken kan upplevas i varje andetag om ni tillåter den att göra det, sitt så en stund varje dag och ta in kärleken i ert liv. Låt det sedan bli en vana att andas in lite kärlek under hela dan. Ja, vart tog då rädslan vägen? Jo den bara försvann, den försvann med kärleken som ni kom ihåg att andas in varje dag. Glädjen och harmonin kommer då att alltmer ta över era kroppar och helt plötsligt kommer ni att befinna er i en helt annan verklighet. En verklighet av högre energi, kärlek och glädje.

Så andas nu med mig och känn kärleken från er Moder/Fader Gud i varje andetag ni tar. Känn glädjen och harmonin som uppfyller er kropp. Förstå att ni är älskade kära barn på Jorden, ni är så älskade att ni har möjlighet att få uppleva detta dagligen och stundligen om ni så önskar.

Gud vare med Er

Stor kärlek

Sananda

Du gillar kanske också...