Ärkeängeln Michael via Ronna Vezane, 2 oktober 2019

Ärkeängeln Michael, 2 oktober 2019

Via Ronna Vezane

Nya Strålar av Individualiserade Uttryck

Kära mästare, det är dags att frigöra, förvandla eller uppgradera många av de gamla, begränsade tankeformer och strukturer som ni har accepterat som er personliga verklighet. Om ni vill, tillbringa lite tid i meditation och kontemplation och granska de strukturer som ni har skapat i era tre- och fyrdimensionella verkligheter som inkluderar mentala, känslomässiga, fysiska och eteriska, såväl som en del andliga restriktioner. Ni kommer snabbt att komma fram till slutsatsen att det är dags att släppa många av de band som binder er, så att ni snabbt och graciöst kan förflytta er till de högre planens expanderande och stärkande världar av medvetande.

Många av er känner det som om ni är på den sista sträckan av en lång och svår resa, och er energi och entusiasm håller på att ta slut. Ni börjar bli mer och mer missnöjda med glamouren i er världsliga existens, och de saker som brukade intressera er verkar på något sätt bleka och tråkiga.

Det beror på att ni skiftar in och ut mellan två oerhört olika verkligheter eller flera dimensioner på en gång, och era fyra lägre kroppsliga system (fysiska, mentala, känslomässiga och eteriska) försöker anpassa sig till och komma ikapp ert Högre Jag. Det här har förorsakat mycket stress och många påfrestningar på er fysiska kropp.

Ett stort antal av er har eller förbereder sig för att ta ett jättekliv in i ett femdimensionellt medvetande, varigenom er gamla värld – ert fysiska tillstånd – faller bort mycket snabbare än ni kan integrera de förfinade energierna/vibrationerna och begreppen av ert nya, högfrekventa liv. När ni blir medvetna om vad som håller på att ske, kommer ni inte att vara så stressade och förvirrade längre.

Var snälla och tro oss när vi säger att det kommer att bli lättare efter hand!

En av våra högsta önskningar är att hjälpa er i processen, så att er övergång kan göras med lätthet och elegans. Under de senaste åren har mycket av den information och de meditationer och övningar som vi har gett er, handlat om att omvandla gamla negativa energimönster. Denna process är nödvändig för att bana väg för att infiltrera och anpassa de förfinade cellerna av Skapande Ljus – den högre frekvensen och de kraftfulla nya Strålarna av Individualiserade Uttryck från den Högste Skaparen.

När ni går in i Världens Ljuspyramid, som innehåller en holografisk kopia av världen, andas då in Ljuset från Skaparen och andas ut Helig, villkorslös kärlek. Den här underbara energin filtreras sedan eller späs ut, så att den kan tas emot av alla som är redo och villiga att öppna sina hjärtcentra, och därigenom påbörja processen för omvandling till en Galaktisk Andlig/människa.

När ni går in i er personliga Pyramid, eller bygger en Pyramid för ett specifikt projekt eller uppgift, öppnar ni vägen för full kraft, variation och spektrum av de nya Strålarna av Uttryck att strömma in i ert Ljustempel, vilket kommer att hjälpa er i era strävanden. Ni öppnar upp er personliga port till överflöd när ni skapar en helig plats för Orubbliga Partiklar av Skapande Ljus att förenas med er i den kreativa processen. Kom ihåg att vi många gånger har sagt att ni är mästare på samskapande – ni har bara glömt det. Kom också ihåg att överflöd kommer i en mängd olika former.

Den oändliga andningsprocessen är ett annat sätt att få tillgång till nya energier av skapande. När ni väcker upp Uppstigningschakrat, som finns högst upp på ryggraden och vid basen av hjärnan, börjar ni med processen att öppna porten till Galaktiskt Medvetande. Denna stora punkt är en viktig del av den allmänna mänskliga utvecklingsprocessen.

Hela mänskligheten var programmerade för denna händelse, och förr eller senare kommer det att ske i varje enskild själ på Jorden. När ni andas Oändlighetens Andetag och ser den gå ner i Jorden och ut i etern, hjälper ni också till att göra denna fantastiska gåva tillgänglig för den Första, Andra, Tredje och Fjärde dimensionen och varje Aspekt av Gudsmedvetandet däri.

Mina Kära, vi erbjuder er ytterligare ett sätt att få tillgång till er fulla Gudomliga potential för denna omgång av Evolutionen – integrationen av alla era återstående SJÄLSFRAGMENT på flera nivåer i den fjärde dimensionen – dessa aspekter av er själva som har väntat i eoner på att återförenas med er. Vi kan visa er vägen, men ni måste själva ta steget och gå igenom processen. Vi lovar er att det kommer att vara värt besväret. Vi sträcker ut våra händer i kamratskap när vi blandar vår essens mer er. Vi skickar er Strålar av frid och glädje, men mest av allt, sänder vi er vår kärlek.

JAG ÄR Ärkeängeln Michael.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...