ÄÄ MIKAEL via Ronna Herman, 31 januari 2016

ÄrkängelM

ÄÄ MIKAEL

Integrerad Kunskap blir till Visdom

31 januari 2016
Kanal: Ronna Herman

 

Kära mästare, i dagsläget kanske ni undrar varför vi inte förmedlar så mycket ny information till er, utan mer eller mindre upprepar visdomsläror från det förflutna. Vi har sagt till er – genom många av Ljusets budbärare som har ägnat en stor del av sin tid och energi på att föra fram visdomlärorna om er Uppstigning i medvetandet – vi har nu gett er de stora, viktiga lärdomarna för just denna omgången av Uppstigningsprocessen . Vi fokuserar på tidigare lärdomar-förfinar och uppgraderar dem, av en anledning. Repetition är en av de bästa sätten att hjälpa er att integrera och behålla lärdomarna av högre frekvens i framtiden.

Vi förstår att det är spännande och kittlande att ständigt få nya, radikala och sensationella uppgifter; Men vi ber er ”Har ni integrerat och förkovrat er i alla lärdomar som har fått? Har ni åstadkommit alla de mål som är nödvändiga för att vara kompetenta för och enkelt få tillgång till och kunna leva i en femdimensionell miljö?

Ett begränsat antal avancerade Själar har uppnått detta mål; Men de flesta av er är fortfarande i olika stadier av att slutföra de sista, avgörande Passage-riterna som behövs för att uppnå inträde till det femte riket av Guds-medvetande. Tålamod och en vilja att låta processen utvecklas i sin egen tid är vad som behövs under detta kritiska skede av högre medvetandes integration. Oavsett om ni är i en intensiv period av tester eller tillväxt, eller om ni är i en ”noll zon” eller en tid av ”fristad och kontemplation,” Det är oerhört viktigt att ni låter er Själ / ert Högre Jag att dirigera tempot och timingen av de slutliga stegen i processen.

Initiering är ett stort försök av energi med hjälp av Viljan. Det är en gradvis förståelse för den högre Vägen av medvetande och en integration av kosmisk visdom. Ni består av energienheter i olika frekvenser. Det är viktigt att ni strävar efter att kontrollera er känslomässiga natur, och bli selektiv i de energikrafter som ni drar till er och integrerar. Det energifält där ni bor och rör er i skapar er verklighet i den materiella världen.

Då ni och jorden återgår till balans i den stilla punkten av fulländad harmoni, kommer polaritetsmedvetande inte längre kunna dansa och spinna mellan Ljuset och skuggorna. Det kommer inte att finnas något behov av konflikter, separation eller något som kommer att hindra er från att fullända er mästarexamen och skapa det som kommer att ge fred, välstånd och stor glädje för alla. Det förs helt klart in i ert medvetande att Ljuset blir mer framträdande i vissa människor och områden såsom skuggan / negativitet blir mer uttalad och kaotiskt på andra områden. Detta beror på att en separation sker, både inom var och en av er och alla omkring er. Ni måste välja vilken väg ni kommer att följa: den uppåtgående spiralvägen av -Upplysning eller den nedåtgående spiralen av fortsatt kaos och begränsning. Vårt uppdrag är att hjälpa er att göra de högsta valen. Är ni redo att manifestera, och beredda att leva i den magiska och majestätiska femte Dimensionella miljö som väntar er?

Mina modiga, det är verkligen en kosmisk dans ni är mitt upp i, och det vi strävar efter att göra är att hjälpa er hitta den harmoniska takten och rytmen vilket gör att ni kan valsa, glida och surfa på krönen av den Nya Tidens vågor av förändring och att förändra topparna eller dalarna däremellan. Har vi inte sagt många gånger tidigare, att detta stora drama ni är mitt i, handlar inte om ljus / mörker, gott / ont, negativ / positiv, höger / fel, för det finns många nyanser, tolkningar och nivåer av sanning inom varje av dessa begrepp? Det ni söker är medelväg eller balans, vilket innebär att föra samman alla Aspekter av ert Varande i harmoni, med varandra: den fysiska kroppen, emotionella kroppen, mentala kroppen och eteriska kroppen, så att de genljuder kompatibelt, och att de kompletterar och stärker varandra.

Många av er upplever framkanten av en kreativ existens då ni snabbt går igenom den kvarvarande snedvridningen av er gamla verklighet till ett tydligare liv och perspektiv. Men er emotionella och mentala medvetenhet är fortfarande i konflikt och slåss mot konflikten av gamla och nya tankeformer / övertygelser som virvlar omkring er. Symboliskt; i ena handen ni håller er rättvist förtjänade högre vibrationsmedvetenhet och visdom då ni testar och validerar era nyligen utökade sinnen, och ni upplever de många, små och stora mirakulösa manifestationer som sker i ert vardagliga liv. Men i den andra handen försöker ni fortfarande jonglera den virvlande massan av förvrängda tankeformer som förekommer i vad vi kallar mänsklighetens gemensamma medvetande, som är mitt uppe i de återstående resterna av den gamla Tre / Fyr-dimensionella verkligheten som vidmakthåller rädsla, brist, separation och djupt rotade behov av att kontrollera och dominera andra.

Först åstadkom ni detta i vad som kan ses som ett övergripande sätt, där ni återintegrerade alla energiska aspekter av er själva som ni har skapat i ert kraft / aurafält. Ni fokuserar inåt på varje chakra / sinne center och genom ert upplysta uppsåt så programmerar ni gradvis vart och ett av dessa centra och ersätter därmed gamla icke-kraftskapande vibrationer med nya Huvudminnesceller av Skapare- medvetenhet. När ni gör det, strålar den förfinade energin från varje centrum utåt och omdefinierar / harmoniserar de attribut och egenskaper som hänför sig till det specifika energicentrat. Som vi har lärt tidigare, att då ni för dessa energicentra i harmoni, en i taget, aktiverar / öppnar ni så småningom de sju Sigillen för Högre Medvetande, vilket antänder Ljuspelaren i ryggraden, vilket gör att ni kan få tillgång till de mer förfinade vertikala nivåerna av medvetande som kallas er Översjäl / ert Högre Jag, och så småningom, er Heliga Triad.

Ert Högre mentala Jag är den kräsna högre intelligens som övervakar och reglerar Ljustillförseln och Andens gåvor som är tilldelade till er enligt er nivå av andligt medvetande och era nuvarande behov. Särskilda dispenser övervakas också och fördelas av ert Heliga Mentala Jag (er andliga Triad av Gudomlig Vilja / Kärlek / Intelligens), som är mellanhanden mellan er och er Guds Frö Atom (JAG ÄR Närvaro).

Meditation hjälper till att disciplinera det lägre sinnet och egot så att ni medvetet kan tona in funderingar av ert högre sinne. Det krävs tålamod och disciplin för att stoppa sinnets prat som är normen för de som är avstängda från sitt högre medvetande. Vi uppmuntrar er att träna aktiv och passiv meditation.

Ett dekret eller bekräftelse är en bön med kraft. Det bör vara en kortfattad, positiv bekräftelse uttryckt med tillförsikt och en försäkran om att det kommer att manifesteras i lämplig form vid lämplig tidpunkt. Om affirmationen skickas ut med kärleksfull avsikt för det högsta bästa, så anpassar ni er vilja med den av ert Högre Jag, och den universella lagen kommer att försäkra att era medskapares tankar och ambitioner kommer att kombineras med de likasinnade. Således kommer de att öka i styrka och makt. Tyst meditation lyssnar efter ett svar från ert Högre Jag, er skyddsängel eller er Heliga Triad.

De av er som är djupt i mitt i denna transformerande process just nu upplever många motstridiga tankemönster, men ni lär er att delta som observatör i processen och se era dagliga drama från livet från en mästares högre utsiktspunkt . Ni upplever färre och mindre dramatiska dalar, och då ni behandlar dessa obalanserade energier, går ni tillbaka till ert kraftcentra mycket snabbare. Men det är en kritisk tidpunkt för att testa er förmåga av att hävda vad som är er högsta sanning och att upprätthålla balansen då förändringsvågorna kommer likt ebb och flod.

När ni blir vana vid att observera er värld från ett mer upphöjd perspektiv, kommer ni att kunna se de energimässigt sannolika framtida tidslinjerna, som de omkring er skapar med sina positiva / negativa tankeformer och handlingar. Ni kommer intuitivt att se vad som ligger framför dem om de fortsätter på sin nuvarande kurs – kanske inte de speciella detaljerna-men upplyftande eller stressiga resultaten av sina handlingar. Precis som vi inte kan lägga oss i eller lösa era problem för er, kommer ni inte att kunna medla för dem omkring er. Det ni kan göra, är att inte fastna i deras negativa dramer, och ni kan tjäna bäst genom att vara ett orubbligt exempel och stå fast i kraften i era hjärtans center, varje ögonblick, oavsett vad som händer i världen omkring er.

Ni måste lära er att fokusera på er inre värld eller Själens fristad . Själen, den fysiska kroppen, och i synnerhet sinnet, har sina egna rytmiska cykler och agendor. Själens önskan är inriktad på att bli Upplyst. Sinnet är inriktat på att uppnå och behålla information. Den fysiska kroppen är inriktad på att uppleva via sinnena. Mänskligheten upplever ständigt cykler av tillväxt, stagnation och förfall, vilket banar väg för en ny cykel av tillväxt och expansion. Mästaren vänder sig inåt och strävar efter en ökad livskvalitet, medan icke uppvaknade Själar söker sig utåt för stimulans och tillfredsställelse via njutbara, fysiska känslor och materiella ägodelar. Kärlek, som ett externt fokus, det yttre för er, kommer alltid att få en känsla av sårbarhet, och behöver alltid en ständig validering av någon eller något. Kärlek, som ett internt fokus som projiceras utåt, är ett konstant flöde av självförtroende, självacceptans, och strävar alltid efter att integrera och projicera mer av denna lycksalig känsla av enhet och harmoni med all Skapelse.

Det är en spännande tid att vara i det fysiska kärlet, och ändå kämpar ert fysiska kärl att hålla jämna steg med de ständigt ökande frekvenser som ni har tillgängliga och integrerar, ögonblick-för-ögonblick och dag-för-dag. Många av er som inte har drabbats av förkylning, influensa eller magproblem under många år , upplever nu dessa försvagande symptom, och några av er frågar: ”Vad gör jag för fel?” Ni är inte gör något fel, mina modiga vänner-det är vad ni gör rätt, som orsakar dessa obekväma anfall av kroppslig nöd. Detta är ett bra exempel på gamla begränsande tankeformer: ni ser något av dessa symtom eller någon sjukdom som dåligt eller ohälsosamt, och att ni straffas eller gjorde något fel för att detta ska hända er. Naturligtvis vet vi inte detta av egen del, men vi ser och känner er ångest, och vi erkänner att dessa händelser är inte trevliga för den fysiska kroppen.

Vi vill ge er en annan aspekt av sanning att fundera på. Återigen, många av er som är djupt nedsänkta i omvandlings- / Uppstignings- processen upplever dessa obehagliga symptom som ett sätt att snabbt förvandla de gamla negativa energierna i era fysiska kärl. Man kan kalla det en transmutation eller eldsdop, ett uppeldande / släppande av gamla frekvensmönster för att tillåta högre, mer förfinade kristallina celler av medvetande att infiltreras och ta herravälde inom er. Alla virus är inte dåliga, och inte är alla obehagliga symptom ni upplever, det heller. Se dem som ett medel att nå målet och att de tjänar ett högre syfte.

Ingen är immun mot dessa djupt genomträngande energimönster. Oavsett var en person står på stegen till Uppstigningen, så kommer var och en att uppleva effekterna av de uppåtgående spiralfrekvenserna av Ljus. Som ni kan se, har många i världen gått djupare in i separation och rädsla och bekräftar stelt att deras sätt / sanning är det enda rätta / godtagbara sätt. Och där kommer en av de största testerna för er som hävdar harmoni och en fredlig samexistens för alla som er verklighet. Dessa saker, kommer också att gå över, kära ni.

Vi ber er att vårda er själva, att som aldrig förr , uppmärksamma era fysiska kärl och de signaler eller meddelanden som era kloka kropps -Elementaler projicerar till er. Hur kommer ni att njuta av den vackra världen av kärlek, glädje och överflöd som ni skapar om ert dyrbara fysiska kärl inte är levande och hälsosamt?

När ni väl uppnår status som Själs-fyllda Andliga / människor, kommer era intellektuella förmågor, er effektivitet och praktiska förmåga att hjälpa er att göra häpnadsväckande framsteg. Ni har verktygen och inre talanger för att uppnå vad ni önskar i detta liv och bortom, kära ni. Kom ihåg, när ni har anpassats med ert nuvarande högsta öde för den största nyttan för alla, kommer ni att få tillgång till och stråla ut Skapar-Partiklar av Kärlek / Ljus / Liv i världen. Vi är här för att hjälpa er på alla möjliga sätt för att uppnå andlig upplysning, och vi utstrålar till er en stråle av evig kärlek.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...