Ärkeängeln Mikael via Susan Leland, 28 mars 2017

Ärkeängeln Mikael via Susan Leland

28 mars 2017

Excalibur berättar för Er om Er Gudomliga Sanning!!!                                                                   (Excalibur är det mytiska svärdet i Arthurlegenden)

Ashtar On The Road Teleconference

Hälsningar, ni högt värderade och ärade och älskade här i denna sammankomst! Jag är Ärkeängeln Mikael och jag kommer med en hälsning till er – en musikalisk hälsning* för att lyfta er ännu högre till Sfärerna av Ljus varifrån ni alla kommit och där ni, verkligen, fortfarande har en närvaro. Och det är för att ge er en känsla av ett Hem där allt är Kärlek och där mild Frid råder – såväl som ett spännande Bemyndigande!

Ja, allt detta kan bli ert då ni låter er själva växa upp. Ni har hört talas om bemyndigande, om transformation och om att gå framåt på era Vägar. Och ert slutgiltiga mål är naturligtvis att komma till den plats som ni kanske kallar ”Himlen”, men med era älskade kroppar med er! Det spelar ingen roll vad ni gör i denna stund, ni har alla detta på era tidslinjer för de liv ni lever nu – denna Uppstigning. Och förstås, om ni ändrar det har ni, som ni vet, samma destination, vare sig ni tar med era kroppar eller inte. Men det är för att bemästra denna transformationsprocess som ni är här och i och med det delar ni dessa Kärleksenergier med Världen, och andra kan göra er sällskap!

Och jag ger er ett verktyg, om ni inte redan använder det – jag presenterar Excalibur för er nu, i denna stund. Ta det till era Hjärtan att ni alltid ska tala Sanning inte bara om Vilka Ni Är – Gudomliga Varelser av Kärleksljus – utan att ni också ideligen ska svinga Excalibur när ni går på er väg, när ni svävar, när ni flyger till Högre och Högre dimensionella nivåer. Det är för att visa andra att de också är Gudomliga Varelser av Kärleksljus, och att de får sväva med er.!!!

Det är inte alls nödvändigt att ha vingar i fysisk mening. Ni kan alla flyga, fria från alla utmaningar och hinder, från hjärtsmärta och brustna hjärtan, som ni kallar dem, som ni har upplevt – kanske i denna livstid och definitivt i andra. Ni ska se på er själva i spegeln och hälsa de Gudomliga Mästare Ni Är!!!

Ni ska ta Excalibur till ert hjärta och, om ni så vill, ta min hand. Ta Ashtars hand. Ta alla era guiders händer inkluderande den del av er som alltid, permanent, finns i sfärerna av Ljus eller Himlen, det som är ert Högre Dimensionella Själv. Och naturligtvis är den ansluten till er, denna del av er, och den lever i er alla – i alla era energifält – så ni kan bokstavligen lysa upp denna anslutning! Och ni kan göra det genom att svinga Excalibur och säga: Jag erkänner mitt eget Gudomliga Själv, men jag väljer att ansluta till hela mig, i alla mina energifält, för jag vet att jag är en Gudomlig Varelse av Kärlek och jag vet att jag är här för att stråla Kärleksljuset till hela Världen och bortom!

Och visualisera sedan, som Ashtar sagt**, visualisera er själva levande i de Högre vibrationerna, och hur era liv ska bli i den Gyllene Åldern – och bortom, om ni så väljer. Ni kommer att få en oändlig mängd val efter er fulla uppstigning. Men ni har också en oändlig mängd val precis nu inom era egna varelser, angående hur ni ska leva och transformeras på er egen Väg av Uppstigning.

Så jag erbjuder er Excalibur, så att ni alltid kommer ihåg Sanningen om Vilka Ni Verkligen Är. Svinga det och skölj över er själva med den Sanning det håller för var och en av er! Se er själva i ögonen och säg: ”Hälsningar”, med Kärlek och uppskattning till den som ser tillbaka på er i spegeln. Lev era Gudomliga Sanningar, och dela dem!!! Lär andra dem, men om ni gör så, tänk på att det en av er kanske uttrycker är annorlunda från andra och vad de väljer att uttrycka. Men det spelar ingen roll så länge era uttryck är av Kärlek!

Och det finns en utveckling då ni gör detta. Ni förstår, ni transformerar inte bara era fysiska själv, utan alla era kroppar, alla era energifält!!! Och då ni gör så kommer ni att släppa – eller frigöra – alla känslor, tankar, attityder, till och med ert DNA, som säger att ni är någonting mindre än en Gudomlig Mästare! Och tillsammans med det kommer ni att frigöra, transformera och släppa alla tankeformer eller känslor, till och med genetiska attityder ni kan ha om att andra är mindre eller mer Gudomliga än ni själva!!!

Detta är den största Sanningen för var och en av er! Och den Sanningen säger er att ni alla är Gudomliga Mästare! Ni kom hit till detta tredjedimensionella plan för att lära, och att undervisa er själva – och alla andra – Sanningen. Ni är gjorda av Kärleksljuset! Ni kom från Kärleksljuset och det är ert öde att återvända till den Himlen där bara Kärlek och alla Kärlekens skapelser kan existera!

Så jag framför mitt tack till er, för vi är samma Familj. Vi är här tillsammans för att åstadkomma det som – enkelt uttryckt, det som kanske inte skulle kunnat åstadkommas om det inte vore för ert Mod och er villighet att acceptera Excalibur och den Sanning den kom med till era hjärtan och till alla era varelser!

Så svinga det och låt de blå vågorna av Sanning skölja genom er och lyfta upp er. Till och med nu känner jag er Kärlek expandera ännu mer. Bli kvar i det, Älskade Familj, så som jag blir kvar hos er, och tillsammans ska vi fira er Hemkomst till Kärleken. Och så är det. Namaste!

 

Alleluia to Pachelbel’s Canon in D:

https://www.youtube.com/watch?v=gxZ89IPq11Y

** Transcript of Ashtar’s Message

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-use-your-gifts.html

http://www.ashtarontheroad.com/aa-michael-excalibur-tells-your-truth.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, March 28, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

                                      

Översättning: Markku Pärssinen                                    

Du gillar kanske också...