Att Vara Femte-dimensionell Vecka nr 1, via Suzanne Lie 8 april, 2017

Att Vara Femte-dimensionell

Vecka nr 1

via Suzanne Lie

8 april, 2017

Kommentarer på den första veckan av Att Vara ”Femte-dimensionell”

Det är slutet på den första veckan av ”transmuterande till en 5D-människa”. Därför kommer jag att komplettera med några kommentarer. Vänligen lägg till eventuella kommentarer i kommentarsfältet nedan.

Förberedelser inför transmuterandet till att bli en Femte-dimensionell människa.

Vecka 1 av förberedelsen för kurs i Multidimensionellt Ledarskap

Välkomna till vår 4-veckors-process i förberedelsen som leder oss till vår kommande kurs i Multidimensionellt Ledarskap.

Följ vägen mot lycka och framgång.

Det förekommer inga misstag eller tillfälligheter.

När man följer vägen mot lycka och framgång (”The Yellow Brick Road”) till det okända inom vår femte-dimensionella verklighet, upptäcker vi att där finns en ny kropp, en kropp gjord av ljus, som vårt medvetande vill bära när vi går framåt på vårt äventyr.

Transmutera till en Ny Kropp för att ni ska kunna varsebli och bebo ert nya Hem/er nya Planet.

Den ”Nya Kroppen” genljuder till frekvensen i vår Nya Verklighet.

Studenterna hittar sin ”analogi för uppstigningen”.

Vad är det som genomgripande håller på förändras i deras 3D-liv?

Hur transmuterar denna förändring er till er 5D-verklighet?

Tack för de många kommentarer som ni har lämnat angående detta första inlägg.

Det nya livet är det liv som du ständigt alltsedan barnsben har önskat dig, eller kanske under flera livstider – men du glömde bort det!

Du börjar NU minnas att du KAN ha ett femte-dimensionellt liv, eftersom DU är en femte-dimensionell varelse.

Du hittar ditt SJÄLV.

Ditt SJÄLV är den som var du och som (medvetet eller omedvetet) frivilligt ställde upp på att hjälpa Gaia med Hennes planetariska uppstigning innan du tog dig denna kropp.

Du börjar minnas denna DU, som det tredje-dimensionella livet fick dig att glömma bort.

Det känns mycket, mycket skönt att minnas den tappra du, som till en början påbörjade denna inter-dimensionella resa som har varat i flera, flera inkarnationer. Och du är inte klar ännu!

Den börjar inom detta NU! Den femte dimensionen är ENDAST NU – INGEN tid.

Men, denna DU har påbörjat resan till det NU i vilket du kommer att finna ditt SJÄLV.

*Att rensa mörkret, som vanligtvis består av gamla trauman, som skapar tvivel och rädslor

*Att finna det liv i vilket ”mörkret/rädslan” började

*samt att hela det utifrån detta URSPRUNGS- LIV

Javisst, du har utfört din ovanstående ”hemläxa” under loppet av många, många inkarnationer

Vad var ditt ”Ursprungs-Liv”?

INOM detta NU har du förmågan att minnas och VARA denna DU

Ta en titt på din Multi-dimensionella Aura

När du genomgående kan minnas ditt Ursprungs-Liv, länkas du samman med den DU som du aldrig glömde bort!

Var någonstans på Gaias kropp ställde du frivilligt upp för att hjälpa till med den Planetariska Uppstigningen?

Rensa ut allt mörker inom detta område, med Villkorslös Kärlek och den Violetta Flamman.

Rensa ut ”transmuteraren” – som är DU – till att börja med,

Rensa sedan Gaia

Det finns så mycket att minnas och så mycket att göra, men NU finner du dig själv på en viloplats, en plats där du kan vila inom ditt Multi-dimensionella SJÄLV.

Ställde du frivilligt upp för att stanna kvar med den femte-dimensionella Gaia?

Eller ställde du frivilligt upp för att återvända till Skeppet för att verka som en bundsförvant?

Ställde du upp för att göra bägge delarna?

När du rör dig in mot NUET av att minnas och veta, upptäcker du att du har skapat en Ny Väg. Det är en Väg Hemåt som du aldrig kunde ha kommit ihåg före detta NU.

Vilket ditt Uppdrag än är, så är engagemanget för Gaia och engagemanget för ditt SJÄLV desamma, för Ditt Femte-Dimensionella SJÄLV är ETT med Gaia.

Du känner, minns, att du är ETT med Gaia och Gaia är ETT med dig.

Hur kommer detta att förändra ditt liv?

Vi ALLA kallas till att stiga in i våra ledarroller för att förbereda VÅRA SJÄLV, så väl som andra.

 

Being Fifth Dimensional – Week One by Suzanne Lie, April 8th, 2017

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...