Ärkeängel Raphael via Shanta Gabriel, 4 augusti

ÄÄ Rafael

Ärkeängel Raphael, 4 augusti 2016
via Shanta Gabriel

Kära Ni!

Varje gång ni avsiktligt andas in i hjärtat är det ett gudomligt öppnande till Ärkeängel Raphael och legionerna av healande änglar. Att helt enkelt andas målmedvetet är en handling som väcker denna kontakt.

Närhelst ni berörs av något fint eller vackert i er värld är det en öppning till Ärkeängel Raphaels rike. När ert hjärta smärtar av lidandet i världen, är det en öppning till Ärkeängel Raphaels riken.

När ni tar på ert hjärta och andas in i detta centrum är ni ansluten till Ärkeängel Raphaels riken.

Kalla på denna välsignelse för att hjälpa er att se nya nivåer av Sanning. Öppna upp för Kärleken i allt ni gör och säger. Tillåt er själv att mjukna så att ni kan bara VARA kärlek. Vara Andningen. Vara Hoppet. Vara anslutningen. Vara Kärleken.

Med dessa enkla sanningar, låt en ny nivå av öppning komma till er som exponerar ert sårbara hjärta och tillåter styrkan hos Guds Kärlek att ge er kraft. Det finns ingen starkare kraft i Universum än Guds Kärlek. Då ni stärker er anslutning till ert Hjärtchakra agerar Anahata som en strålande självgenererande kraft som blir starkare vid användning.

Kom ihåg området bakom ert hjärta också. Låt denna del av er kropp också känna hur kraften hos Guds Kärlek ger kraft åt ert liv. Området bakom ert hjärta har utvecklat en rustning för att skydda er från de skrämmande fantasierna hos ert mest oskyldiga barn-jag. Den del av er som fungerar som en väktare för er själs essens har täckt detta område med ett fält som var avsett att skydda ert hjärta från attacker på många nivåer. När ni tar ner rustningen och låter Guds Andetag heala det området, kan ni få stöd av mer i livet. Det ger en öppning för att locka de människor och energiflöden som aktiverar Gudomlig Nåd. Föreställ er denna rustning bakom ert hjärta och låt den mjukna till en magisk mantel som ni kan svepa omkring er för att få komfort. Insikten om att ni verkligen inte ensam, arbetar i ert medvetande, mjukar upp ert hjärta ytterligare. När ni tar ner denna rustning kommer det ge kraft åt ert liv på överraskande sätt. Ni kommer att känna riktigt djupt i ert hjärta att ni alltid är insvept i Vingar av Ren Kärlek.

När ni tillåter er själv att mjukna kan ni ha ett öppet hjärta i varje situation. Detta ändrar frekvenserna så mycket att ni bokstavligen kan förändra situationen till en större möjlighet för er själ att arbeta i, och genom alla områden i ert liv. Detta ger er den djupare medvetenhet som ni behöver för att frodas i världen. I er andning och med ert fokus har ni tillgång till att Guds Intelligens verkar i ert hjärta.

När ni expanderar bröstet genom yoga eller annan fysisk aktivitet, kan en öppning uppstå så att ni har tillgång till de större lärorna som är tillgängliga via ert hjärta.

Vi skapar nya lätta strukturer för att stabilisera ert liv. Dessa börjar i hjärtat och utstrålar genom er värld. Allt som är vanligt blir en gåva som erbjuder extraordinär skönhet och en möjlighet till mer kärlek i handling i ert liv. Detta beror på att, för att se den utsökta skönheten i det vanliga så kräver det att ni saktar ner och ser från en djupare plats, som gör det möjligt för sanningen i ert hjärta att komma upp till ytan.

Återta er oskuld. Låt ert strålande tillitsfulla hjärta vara det sätt på vilket ni går i världen. Låt ert hjärta leda er interaktion med alla människor. Låt ert hjärtas visdom inspirera er medan ni skapar större anpassning till er själ i varje ögonblick.

Den heliga geometrin i en oktaeder skapar en kraftfull matris för er Ljuskropp vid denna tid. Ni kan använda detta fält för att skydda er oskuldsfulla växande varelse, och magnetisera de nya livsaspekterna som ni vill uppleva. Er oktaeder stödjer ert sårbara hjärta genom att skapa möjligheternas fält runt kroppen. Extasen av att känna er trygg i att öppna ert hjärta i varje situation finns där för er i detta fält av intention. Den stöder er att föra fram er själs gåvor till en värld som behöver era heliga erbjudanden.

Vet att tiderna har förändrats och även om ni kanske inte är medveten om det kan ni nu upprätthålla styrkan i er inriktning genom att berätta om vem ni är.

Inom allt som ni är verkar Gud i och genom er. Inom ert hjärtas visdom finns tidernas lärdomar. Inom allt liv sätter avsiktsfältet igång uppvaknandets energi, för det ni vill skapa i ert liv och de erfarenheter som ni behöver för att känna er trygga i att föra fram era gåvor till världen.

Anpassa er med er själs Syfte med varje andetag ni tar. Även om ni inte vet detaljerna, vet ni att ni är här för att öppna ert hjärta och låta det styra er väg. Ta det djärva steget att leda med hjärtat i varje handling i världen, och allt kommer att förvandlas. Den nya ljuvligheten ni upplever kommer att ge kraft till ert liv, till nya nivåer av lycka.

Och så är det.

Ärkeängel Raphael

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...