Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 12 december, 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan,

12 december 2017

 

 

 

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna and Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

 

Hälsningar, kraftfulla Ljusbärare!

Vi är glada över att få den här tiden för att kunna prata med er igen och att dela med oss av insikter om ett problem som eteriskt berör alla era liv, eller på andra sätt.

Vi har nyligen fått en fråga från en mormor i Australien, som på grund av kärleken till sitt barnbarn, är orolig över hur mycket mobbing som uppstår nu.

Hon undrar varför mobbing händer så många barn och unga. Hennes barnbarn beskriver hon som en underbar flicka, en gymnasieelev med mörkt hår.

Hon blir mobbad för att hon är av blandras och har ljus hudfärg, vilket även hennes vänner kommenterar.

Mormor tillägger, ”Dessa människor kan inte acceptera människor som är lite annorlunda,” och att hon ”inte kan förstå att intelligenta människor kan göra sådana saker, men upplever att de flesta mobbare har blivit mobbade själva.”

Vi skulle vilja säga att för det första, så finns det för närvarande en atmosfär av mobbing, baserad på det gamla paradigmet av rädsla, som kommer från några av de mest högljudda och auktoritära kanalerna på planeten.

Nämligen de som refereras till som världsledare, som tar till hot och utfärdar farliga tillkännagivanden, vilket är deras främsta kännetecken i ledarskapet, styrkan och den militära makten.

Men bakom detta skrävel, denna uppblåsthet och oövertänkta utbrott, sker det mirakel.

Och det miraklet är början på slutet av aggressionerna; slutet på offren och spelen i det stora dramat, som det tredimensionella Jordlivet har bestått av.

Och slutet på formerna för social, ekonomisk och politisk kategorisering, som börjar redan under barndomen.

Barn är hjärntvättade för att se sina kamrater som konkurrenter, som antingen måste ingå i deras egen kamratkrets, eller måste utmanas och bekämpas som ett potentiellt socialt eller personligt hot.

Vi kallar inte det miraklet för ”slutet på de gamla formerna av maskulinitet.”

Vi kallar det Återkomsten av det Gudomliga Feminina.

Det ni ser händer i det här, och för många miljoner andra barn, unga och vuxna, är inte ett isolerat socialt tillstånd, utan en utstrålning från det lägre ego-styrda självet.

Detta Mörka Själv ökar i vibration, och efter eoner av manipulerande genom skräck och instinkter för överlevnad av den lägre ordningen, försöker det desperat hålla fast vid det mänskliga medvetandet, fast misslyckades med det.

Denna undergång har av de lägre världarna setts som ett tillfälligt bakslag, eftersom de som befinner sig i dessa dimensioner, inte tolkar den stigande Jordens vibrationer som något annat än det de kanske kan anpassa sig till med sina egna preferenser, och använda för sina egna ändamål.

Fast de misstar sig på den punkten, och i sina bedömningar av den nuvarande fasen i den mänskliga utvecklingen, eftersom de har missförstått många punkter i Jordens nuvarande tidslinje.

Vi vill inte säga till det här älskade barnbarnet: ” Ignorera dem bara, så kommer det att upphöra”, som så många välmenande lärare och föräldrar säger till de som är mobbade.

Vi skulle istället säga ett antal saker, inget sådant som inte ungdomarna kan acceptera som något bra eller inte genomförbart för dem, utan sådant som innehåller alla deras egna kraftfulla vibrationer.

Dessa är inte baserade på att ”gå in i en kamp” med de som förolämpar eller sårar, men tar ändå tag i problemen.

Det börjar med ungdomens eget inre perspektiv, svårt, eftersom det kan innebära att stå upp för sina egna behov av utveckling, för att bli godkänd av sina kamrater.

För det första, allt som en person upplever i detta liv, används av själen för dess egen storartade expansion, förstärkning av syftet, uppvisande av syftet och den inre tillväxten.

Ingenting händer genom en tillfällighet – det här barnet föddes inte med sina underbara egenskaper och sin hudfärg av en tillfällighet, inte mer än att något annat barn föddes med funktioner som bara helt enkelt hamnade hos dem, utan deras själ, deras högre själv och deras Andliga guider valde det.

Det var genom den Gudomlig planen – eftersom alla är Gudomliga Varelser i de högre världarna – som hon och hennes själ valde detta utseende, av goda skäl som ännu inte avslöjats för hennes medvetande på Jorden.

Att bära med sig kunskapen om det högre syftet med henne – även om hon själv ännu inte kan förstå det – kommer att ge henne mer förståelse att det inte kommit av en tillfällighet eller ett misstag av något slag, ”De känner inte till min väg ännu, och inte jag heller till fullo. Men deras fördömande av den jag är och varför jag kommit hit, har ingenting med mig att göra.

”De är rädda för det de känner är deras egna tillkortakommanden. För om de kommenterar mitt utseende på ett negativt sätt, så är det för att de på något sätt kan känna sig vara för mer än jag. Men det är de inte.

”Det finns ingen social hierarki. Det är en lögn och en illusion.

”Alla är värdefulla, lika värdefulla. Och den ovärderliga unikheten hos varje person, betyder att alla är lika vackra.”

För det andra, så har denna kära mormor rätt när hon konstaterar, att många som mobbar själva blivit mobbade.

Till en början lär sig barn mobbing, för att de själva eller någon annan familjemedlem blivit offer, och sedan som en form av uttryck av det de anser sig behöva för att försvara sig själva. Eller i deras sociala roll.

De blir också ständigt mentalt påverkade av att tänka i former av hot, machokulturen i filmer, digitala spel, video och tv-scener, som ”bevisar” att den tuffaste killen alltid vinner.

Mer än blinkande bilder, musik och smarta dialoger, så är detta också en del av den teknik som används i media, skapad för att involvera och manipulera betraktaren.

Beundran och indoktrineringen från den ”tuffa killen”, är inte bara en förnekelse av kvinnorna och flickornas verkliga människovärde.

Det är en förnekelse av den Feminina aspekten i människans ande och psyke, och av Universum.

Sport, utbildning, sociala evenemang, religiös träning, social träning, familjedynamik – nästan alla delar av de ungas liv, är uppbyggda för att försäkra dem om att de Feminina elementen av vårdande, medkänsla, vänlighet, tålamod, integration, utformning och gestaltning av nya idéer och varje människas inneboende egenvärde, är patetiska idéer för ”förlorare” och ”nördar”, och inte det som en riktig kämpe eller ”vinnare” ska syssla med.

Så allt, oavsett om det går att rättfärdiga eller inte, har en tendensen att lära ut något sätt av att kategorisera och döma andra, på sätt som gör den Andra mindre, kanske till och med en karikatyr, samtidigt som det hänsynslöst inskränker den potentiella tillväxten av den egna självbilden.

Unga flickor lär sig att konkurrera med varandra, för att visa sig värdig den mest självsäkra machokillen.

Denna sociala uppdelning och förstärkning av egenskaperna med aggression, är ett annat knep för att säkerställa den snedvridna maskulina egenskapen – den Skadade Maskuliniteten hos någon, är det som har förlorat halva sin ande och sitt psyke, till en kulturellt stödd lögn.

Men – se vad som har utvecklats under de senaste veckorna, då särskilt i USA, där så många kvinnor har börjat berätta om sexuella övergrepp eller trakasserier, som de utsatts för av manliga kollegor, chefer eller sociala kontakter!

Bevittna deras mod, deras anspråk på sina högre själv, deras egenvärde och värdet av allt som är Feminint!

Inget av detta sker av en tillfällighet.

Med Återkomsten av det Gudomliga Feminina till denna planet, och de gamla lögnerna, den gamla smärtan som människan försökte rättfärdiga genom de övertygelser den matades med av de som hade för avsikt att motverka, löses så snabbt, och det är omöjligt för er att uppfatta varje tillfälle, oavsett hur mycket det än publiceras.

Kan ni ta en stund, just nu, och inte tänka på det ni Måste göra under resten av dagen eller imorgon, utan på det som ni skulle känna gav er störst Glädje?

Det här är välsignelsen från det Feminina, att ständigt kunna gå framåt med en aldrig sinande styrka, och föra fram något på planeten med något som kan liknas vid en Ängels trumpetfanfar.

Detta är vad som krävs av er nu – att ni tar er bort från den manliga, vänstra hjärnhalvans rationella besatthet av vilket jobb som behöver utföras, till det glädjefylla hjärtstyrda uttrycket och till djupet av dess anslutning med själva er själ.

Och dess medvetna koppling till allt Liv.

De glädjande saker ni har stängt av – musiken, skratten, tiden i Naturen – ropar på er, det drar i er för att ni ska minnas och återkräva ert högre själv.

Och därför var ni avsiktligt separerade från det, under så lång tid.

Och vi skulle vilja säga till varje ung människa (eller vuxen) som besväras av andra, med svaga och vacklande egon, och som saknar den egenkärlek som behövs för att ta sig igenom dagen på något annat sätt – till dem skulle vi vilja säga, Vilka glädjefulla saker Älskar och vill ni göra?

Vad vill ni göra – vad fascinerar er mest?

Vad känner ni er dragna till? Vad är er största passion i livet?

Om ni inte vet, så måste ni hitta den, kära ni.

Och när ni gör det, kommer ni att bli så fängslade i glädjen av att uttrycka den Gudomliga Varelse ni är, Vilken ni kom att utvecklas till, medan ni fortfarande befinner er i en mänsklig kropp, så att ingen förolämpning någonsin kommer att kunna ta bort er glädje. 

Låt dem se er lysa i ert glädjefyllda liv av att leva ut er passion, oavsett vad det är.

Låt dem se er styrka, som de kommer att förstå inte ens visste fanns.

Det är vägen framåt.

Vi skickar stärkande energi för kurage, inre styrka och Frid till hjärtat, till alla de som är under någon form av tvång nu.

Skuggorna ni kämpar mot är från det förgångna, och ert kraftfulla svärd är tillräckligt vasst för att skingra dem alla.

Namaste, kära ni! Vi finns precis bredvid er, alltid.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Du gillar kanske också...