Ärkeängel Raphael via Genoveva Coyle, 4 januari, 2018

Ärkeängel Raphael via Genoveva Coyle, 4 januari, 2018

Per Staffan 4 januari 2018

Detta är den bästa medicinen ni någonsin kan ta eller förskriva till någon. Kanaliserat av Genoveva Coyle.

 

Hälsningar mina käraste! Jag är Ärkeängel Raphael, kärlekens och ljusets Ärkeängel i tjänst till Modern, till dig och till alla, Healer till alla som kallar på mig härifrån denna planet eller någonstans i detta universum och i hela multiversum.

Jag är här för dig och för alla som fortfarande behöver mer kärlek och ljus till att skina igenom slöjor och falskheter och att övervinna sjukdomar och avstängningar av sinnet och kroppen från hjärtat och själen.

Ni förstår att det här är vad jag gör och att det här är precis vad ni gör när ni tjänar som kanaler för Moderns kärlek och hennes helande och vårdande energier. Ni löser upp alla de fastnade negativa tankeformerna och alla blockeringar till det normala flödet av kärlek och livsenergier genom vissa delar av den fysiska, mentala och energetiska kroppen.

När ni gör det tillåter ni kärleken att flyta fritt och sedan för att få klarhet rensar och uppfriskar ni utrymmet så att de som kallar på er kommer att återfå sin egen uthållighet och styrka, så att de då kan se sanningen och den verkliga orsaken bakom obehaget och den sjukdom som finns i dem.

För det mesta innebär det förändringar i gamla mönster och vanor, och det kräver stor beslutsamhet och medvetenhet för någon att genomföra radikala förändringar i sin livsstil.

Det är inte alltid lätt att ta ansvar för allt som händer i er verklighet, för att inte tala om era egna kroppar, speciellt när det finns så mycket förvirring och när det verkar finnas olika experter för alla de många olika sjukdomarna och lidandena. Och ändå kommer var och en av er att upptäcka att era sinnen och fysiska kroppar alltid kommunicerar med er på många sätt, vilket ger er varningstecken och även de exakta orsakerna till smärtan.

De flesta människor har dock lärt sig att ignorera deras medfödda vetande och att ge bort sin makt till någon annan, antingen det är en läkare, en healer eller någon annan typ av lärare eller expert. Det verkar lättare att bli ett offer och att projicera sina frågor och problem utanför sig själv. Att rensa de negativa energierna och sjukdomarna är en uppgift, att inte ta tillbaka problemen eller upprepa de gamla mönstren är en annan som är lika viktig.

Om folk skulle lära sig att ta ansvar för övertygelserna och tankarna som strömmar genom deras sinnen och kroppar, skulle de inse att nästa steg skulle vara att ta ansvar för allt annat som förekommer i deras verklighet, och det verkar skrämmande och överväldigande för dem.

Verklig och autentisk läkning kommer när man förstår att det inte finns något slumpmässigt eller oavsiktligt förekommande i er verklighet, eftersom allt har någon mening i er tillväxt och expansion.

Även när till synes dåliga saker händer, eller när oönskade resultat uppstår, finns de där av stor anledning och inte för att ni är dysfunktionella på något sätt. Det finns falska övertygelser som ligger i det undermedvetna sinnet som måste erkännas och släppas som ogiltiga. Alla dessa lögner och felaktigheter har lagts på era kära själar från tidigare livstider eller från missförstånd i er barndom.

Det finns också plantor och information som är avsiktligt subliminalt placerade i ert omedvetna sinne, och som drar till sig ett visst utfall, för att ni hade en förutbestämd väg att följa och vissa människor att möta, vilka alla ingår i era uppdrag och er nuvarande resa.

Så, några av de ”olyckliga” resultaten och några av de situationer som du befinner dig i vid denna tidpunkt var alla en del av en terräng, försiktigt förberedd för den här tiden, när du har gott om visdom och styrka så att du effektivt kan leverera något mer av ljuset och kärleken i dina modiga uppdrag.

Å andra sidan, mina kära hjärtan, är ni här på Jorden, inte bara för att uppleva det ljusa och att bara vara på den goda och rätta sidan av spektret, ni är här för att ta kontakt med er själva och besöka varje extrem del av dualiteten eftersom detta är det enda sättet ni verkligen och sannerligen kan förstå det icke-duala tillståndet i fysisk form.

Det är därför vi säger till er att ni i varje ögonblick är exakt där ni måste vara och också strävar efter att vara i den balanserade och kärleksfulla platsen i observatörens hjärta och det är den bästa medicinen ni någonsin kan ta eller förskriva för någon.

Fortsätt med ert underbara arbete av kärlek och glädjefullt helande! Jag är förbluffad över era framsteg och er beslutsamhet. Kalla på mig när som helst! Jag är mycket ödmjuk och tacksam för att finnas till er tjänst när som helst!

Jag är med er alltid! Var i fred och kärlek! Farväl.

Med tillstånd.

 

© 2018 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

 

Detta kanaliserade material är skyddat av upphovsrätten. Vi uppmanar dig att dela den under förutsättning att den används i sin helhet, att ingen ändring görs, att den är kostnadsfri, och att upphovsrättsmeddelandet, kanalreferenser, webbplatslänk och detta uttalande är publicerade.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...