Arkeängeln Raphael via Ann Dahlberg, 18 oktober, 2017

Raphael

Onsdag 18 oktober 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Raphael, jag är här idag för att tacka Er alla för det stora arbete som ni nu har gjort på Jorden. Ni har vänt vindriktningen på Jorden idag,efter den mörka hotfulla vinden kommer nu en mild och kärleksfull bris. Det har krävts mod och uppoffringar för att komma dit där ni är idag. En del av dessa modiga själar har lämnat Jorden och ger nu sin hjälp och sitt stöd från ett högre plan av den verklighet vi lever i. Vi lever på olika plan men kommer från samma ursprung mina kära barn på Jorden. Vi är födda i ljuset och det är dit vi ska återvända. Vi kan leva på flera olika plan samtidigt men på en del lägre plan är vi omedvetna om detta.

Det kan vara svårt att gå från att vara omedveten till att bli medveten även för en enstaka individ. Det krävs ännu mer av Er när ett helt kollektiv ska gå upp. Ansvaret blir då större för alla era bröder och systrar. Ni som är medvetna har ett ansvar i att väcka de som är omedvetna. Det gäller ju för hela mänskligheten att de ska ha möjlighet att vakna och stiga upp med Moder Jord, den planet som har blivit deras hem i så många tusentals år. Det är genom att stråla med ert eget ljus som ni kan tända andras ljus. Hjärtan dra till sig hjärtan och den flämtande lågan växer sig större och större. Det är då ni tar varandra i hand och påbörjar er nya resa på Jorden. Den här gången blir det en ljus resa, där allt på Jorden får sin rätta plats av ljus och kärlek. Det kommer även att lyfta den här delen av ert solsystem upp till en högre dimension av varande. Det kan som ni förstår ge lite ringar på vattnet som blir större och större. Allt hör ju ihop och det ena påverkar det andra. Det är därför många nu följer allt som händer på Jorden, allt som sker i det här solsystemet har ju en påverkan på andra solsystem.

Det är ju så att vi lever i ett multidimensionellt Universum. Det som händer på ett ställe genljuder till andra ställen kors och tvärs i hela den ofantliga rymden. Det kan vara mycket att ta in men ni kommer snart att förstå hur allt hör samman. Ni kommer att få den kunskap och de förmågor ni behöver för att ta till er allt så att ni kan förstå er egen roll i det stora drama som nu utspelas på Jorden. Ni växer i er medvetenhet, ni växer i er andlighet, era själar börjar att ta större plats i era kroppar och det är vi mycket glada och tacksamma för. Fortsätt nu på samma sätt som ni börjat kära barn på Jorden. Låt ert hjärta vara den styrande i era handlingar. Lyssna på den vackra och kärleksfulla rösten i ert inre och ni kommer att ledas till ljuset. Den som leds av sitt hjärta och sitt ljus kan bara göra det som är gott för sig själv och sina medmänniskor. En stor medkänsla vilar i detta hjärta ty det vet och förstår alla de svårigheter det innebär att ha förlorat sitt hjärtas klara ljus.

Låt ljuset strålar ut från era hjärtan och låt de tända de återstående flämtande lågorna så att ni alla kan vandra hem till ljuset. Det finns många som väntar Er där och det kommer att bli många överraskningar för er att ta del av. Er fantasi räcker idag inte till för att föreställa sig hur det kan vara i den högre dimensionen eller dimensionerna som ni är på väg till. Det blir mycket för er att begrunda och lära. Till slut öppnar sig allt och ni blir ”ett” med er själva, ert ursprung och er historia. Er rika erfarenhet kommer att ge er många förmåner och ni kommer att ha större möjlighet att välja på vilket sätt ni vill tjäna Fader/Moder Gud.

Med dessa ord lämnar jag Er nu i stor tacksamhet

Raphael

Du gillar kanske också...