Arkturierna via Daniel Scranton, 17 oktober, 2017

Arkturierna, 17 oktober 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Vi har börjat processen med att lyssna på de önskemål som ni har lagt fram och sorterat dem i kategorier. Vi gör det här för att bättre förstå era behov. Vi behöver veta var någonstans ni ber om mest hjälp, och vi älskar att leverera det ni ber om. Det är en av de bästa fördelarna med att vara där vi är.

Vi vet att vi har tillgång till obegränsade mängder energi, och vi vet utan tvekan att vi är ovillkorlig kärlek. När vi letar igenom era förfrågningar om hjälp, finns det ett gemensamt tema som vi stöter på. Vi ser att ni ber om hjälp, men tvivlar på att ni kommer att få den. Vi ser också att ni ber för omständigheter som ni inte tror ni är värdiga. Vissa av er tror fortfarande att ni måste bevisa vad ni går för, för att få vad ni vill ha.

Den typen av programmering är något ni anammade mycket tidigt, och det kan ta lite tid att tänka om. Vi vill att ni ska se oss som partners, som jämställda och som medskapare, snarare än de med alla godsakerna, som bara delas ut till de rättfärdiga. Det är dags att ni alla accepterar att allt ni ber om beviljas, och att det enda som kommer i vägen för att ni ska kunna ta emot det, är er egen energi.

För att vi ska kunna arbeta tillsammans i harmoni, måste ni vara öppna. Ni behöver vara mottagliga, och ni måste inte lita bara på oss, utan också på er själva. Då kan vi fortsätta den här resan tillsammans och vi kan all stiga upp i samklang.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...