Ärkeängeln Uriel via Victoria Cochrane, 23 maj 2022

Ärkeängeln Uriel
Via Victoria Cochrane, 23 maj 2022
Förvarnad är Förberedd
Mina kära, aldrig har det varit en mer osäker tid i mänsklighetens era. Krig, de ständigt ökade effekterna av klimatförändringar, en global pandemi och nya sjukdomar är tillräckligt för att hålla världen i rädsla. Det finns dock många fler underströmmar som hotar att skapa instabilitet i de energier som cirkulerar runt globen, som vissa talar om men som mycket få tror på.
Jag syftar på den mycket svaga undertonen av lägre frekvensenergier, som hålls igång av dem vars agenda inte inkluderar mänsklighetens välbefinnande eller ens överlevnad. De oupphörliga tonerna genljuder på ganska höga frekvenser, som inte kan höras utan ett intensivt fokus och koncentration. Det spelar ingen roll hur det görs, men det spelar stor roll att människor är medvetna och redo att motverka dessa ljudvågor som är ett beundransvärt, men lömskt försök att skrämma människor och därigenom hålla kvar dem i tredimensionell energi.
Universums språk är kodat genom ljud- och ljusfrekvenser – musik, sång, röster, färg, vibrationer – och numeriska koder och helig geometri. Det är därför mycket möjligt för de mörka krafterna att använda media, sociala medier och digitala teknologier för att generera lägre frekvenskoder till massorna. När ni blir medvetna om att de finns, kommer ni att vara mer inställda på vilken form de är generade till och hur de levereras. Om ni verkligen lyssnar på er kropp vid dessa tillfällen, kanske ni märker att ert humör, era energinivåer och tankar saktar ner, blir tröga och mycket mer negativa till sin natur.
Det här är ingen ny information, men de tekniker som används nu för att ta sig in och underminera de mänskliga energifälten och medvetandet, är mycket mer sofistikerade och effektiva. På det sättet hotar det mörka nätet av bedrägeri och lögner att stärka sitt grepp, vilket hindrar att mänsklighetens sedan länge utlovade och efterlängtade uppstigning någonsin lyckas.
Men kunskap är makt och det är i detta meddelande jag säger er att förvarnad är förberedd. Fall inte i den dvala som är avsedd att hålla er bortkopplade från ert andliga jag och Universums högre sanning. Var uppmärksamma och medvetna om att ingenting som sagts till er av mänskliga högre makter har något nominellt värde. Börja bli en kritisk lyssnare och tänkare, sålla mellan lagren av ”sanning” som döljer lögnerna. De lurar bara under ytan.
Ta tillbaka er makt, Kära Hjärtan, och lär er att lita på er magkänsla, de gnagande tvivlen och de cyniska frågorna som har stärkts med varje ny attack på människors mentala, emotionella, fysiska och andliga välbefinnande på en global skala. Anslut er mer till Moder Jord och Universum än ni någonsin tidigare gjort genom att vandra och vara i naturen, meditera eller engagera er i meditativa övningar såsom yoga, tai chi och qu-gong. Arbeta er igenom lagren av trauma, indoktrinering, självanklagelser och religiösa osanningar som har blivit ingjutna i ert psyke, tills ni kan bli ett med er själva och acceptera er väg. Det är först när man verkligen är ett med sig själv, Moder Jord och Universum som man blir  kapabel att urskilja sanningen från lögnerna och förbli positiv bland det negativa och lyfta upp sig själv och andra ur träsket.
Det händer redan och uppstigningen är nästan fullbordad. Var medvetna, förvarnad är förberedd, Kära Ni, för kärlek, sanning, ära och enhet är mänsklighetens enda väg framåt och bortom dessa tiders mörker.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...