ÄRKEÄNGELN ZADKIEL genom LINDA ROBINSON 27 Februari 2018

ÄRKEÄNGELN ZADKIEL genom LINDA ROBINSON    27 Februari 2018

En tid att upprätthålla balans.

 

Hälsningar kära,

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Archeia Heliga Ametist och vi hälsar dig i kärlek och ljus. Idag vill vi diskutera vikten av att upprätthålla balans.

Du gör stora framsteg på din väg till uppstigning. Du har upprätthållit ett centra av balans och du har bemästrat många utmaningar och stigit över hinder på din resa. Ditt ljus strålar genom många dimensioner.

Din kropp är ett fält av vibrerande energi. Du är en vacker lysande varelse av ljus och du finns inom ett större område av den universella energin. När lagren av ditt energifält är i harmoni och du är i frid med din omgivning, lyser din aura ljust.
Du har assimilerat det nuvarande mönstret av energi och allt är väl.

Tillströmningen av högre vibrerande ljus fortsätter att öka, du erbjuds många möjligheter att stiga till högre nivåer av medvetenhet och vibration.

Detta kan inkludera en ökad medvetenhet om aktuella ämnen eller helt nya vägar för förståelse, eller det kan erbjuda en möjlighet att flytta till en högre dimensionell nivå.

Din förmåga att få denna nya information och att införliva det i ditt väsen, kan göras mycket lättare när du har ett balanserat energifält som denna nya energi kan skapa. Det är därför viktigt att fortsätta att upprätthålla balansen.

Dina energiorgan eller ljus består av flera energiska lager, fysiska, känslomässiga, mentala och andliga.

När varje lager är centrerat och balanserat, kan kroppens energi ses som en lysande sfär.

När inkommande energi når ditt aurafält, uppstå en anpassningsprocess. Om den inkommande energin är av en högre vibration än dina nuvarande, kan det orsaka en tillfällig känsla av att vara utanför balansräkningen och likställer den med de nya högre vibrationerna. Vanligtvis försvinner denna känsla när ditt energifält kalibrerar den nya vibrationen.

Att erkänna dina egna mönster av justering kan hjälpa processen att ske smidigare.

På en andlig nivå kanske du upplever en obalans. Du undrar om du fortfarande befinner dig på din andliga väg. På en mental nivå kan du ha svårt för att fokusera. På en känslomässig nivå, kan du uppleva ångest. På en fysisk nivå, kan du ha sömnproblem.

Du kan uppleva denna justering i en eller alla av dina energiska lager, fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt.

Ibland kan en justering i ett lager droppa över till en annan.

Detta kan jämföras med att släppa en sten i vatten. När detta inträffar sprids krusningar över hela ytan. Detsamma kan sägas om den inkommande energin i ditt energifält.

Att inse att dessa är tillfälliga justeringar och att du ser på dem som en fristående observatör, kan hjälpa dig att gå igenom dem snabbare.

Du kan också be dina guider och lärare om att hjälpa dig att anpassa dig till dessa förändringar.

När dessa energijusteringar sker, kan det vara dags att stanna upp och reflektera och att få hjälp med att återfå balansen. Nu är det tid att ta fram din favorittekniker för att upprätthålla ro och stillhet. Du kanske vill fokusera på dina andetag, sjunga ett mantra, läsa inspirerande material eller ta en promenad i naturen. Det ger dig frid och hjälp att assimilera den nya energin.

Precis som en justering, kan revor mellan lagren ha en lugnande effekt. Om du kan lugna ner dig, kan du känna dina känslor bottna och din kropp slappna av. Dina tankar blir andliga och det ger dig frid. Ju oftare du övar din centrerings- teknik, ju lättare kan du behålla balansen.

När du fortsätter att syssla med det du gillar, kan en känsla av välbefinnande och lätthet anas omkring dig. När de energiska lagren återvänder till harmoni och balans lyser din aura ljust.

Du kanske regelbundet vill granska varje energiskt lager för att se om det känns balanserat och centrerat. Genom att göra sådana granskningar kan små obalanser upptäckas och korrigeras innan större obalanser uppstå.

Du kan också titta på inkommande, högre vibrerande energi som en möjlighet för tillväxt och utveckling. Med denna energi kan du höja din egen vibration genom att assimilera de högre frekvenserna och släppa det som inte längre tjänar dig. När du införlivar den nya energin, kan du försiktigt stiga till högre dimensionella nivåer och ert ljus lyser ännu ljusare.

Kära ni, vi är glada att du håller din energiska kropp i balans. Vi är med dig när du införlivar denna vackra, högre vibrerande energi som ger upphov till högre dimensioner.

Vet att du är mycket älskad.

Vi är; Ärkeängeln Zadkiel och Archeia Heliga damen Ametist
och vi omger dig med kärlek.
Så är det.

 

 

Copyright © 2018 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. Alla rättigheter reserverade. Publicering på hemsidor är tillåtet så länge som informationen inte är ändras, excerperats eller läggas till, och kredit av författarskap, inklusive mitt namn och webbplats, ges. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com .
Denna information kan publiceras i tidskrifter, tidningar eller offentliga tryck endast med skriftligt tillstånd. E-post:  Linda@PersonalPathwaysOfLight.com.

 

 

Du gillar kanske också...