Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 23 september, 2017

Ärkeängeln Zadkiel, 23 september 2017  

Via Linda M. Robinson

Hälsningar Kära Ni.

Det här är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med Archeia Holy Lady Amethyst, och vi hälsar er med Kärlek. Idag önskar vi diskutera ert strålande Ljus.

Ni har ett vackert strålande Ljus inom er. Det finns i ert hjärtcenter och innehåller en gnista av det Gudomliga. Det kallas ofta er Gudomliga Gnista av Ljus. Det är den del av er som förbinder er med Allt Som Är. Er Gudomliga Gnista av Ljus var en del av den Stora Skaparen, innan ni blommade ut som en individuell, strålande Ljusgnista.

När ni var en del av den Stora Skaparen, var ni i perfekt harmoni med hela skapelsen. Ni rörde er och förflyttade er i en harmonisk resonans med alla andra delar av skapelsen. Ert mål var det högsta goda. Ni hade fred och Kärlek i ert Väsens centrum.

När ni blommade ut som en individuell Ljusgnista, fortsatte ni att bära fred och Kärlek i ert Väsens centrum. Ni började er resa med det högsta goda för alla. Genom era många livstider har ni uttryckt detta uppdrag på många sätt. Ni har haft livstider med stor makt och ni har balanserat det med livstider av enkelhet. Oavsett hur er resa har varit har ni alltid burit den Gudomliga Gnistan av Ljus inom er, och det har gjort det möjligt för er att förbli anslutna till Allt Som Är.

Nu, Mina Kära, uppmanar vi er att öka fokuset på er Gudomliga Gnista av Ljus, så att den kan stråla för fred, Kärlek och det högsta goda. Det finns många själar som söker uppmuntran och hopp på sin väg, och ni har en speciell roll att spela genom att vara ett exempel för dem som finns omkring er.

 När ni ökar ljuset i er Gudomliga Gnista, lyser ert Ljus ännu starkare. Själva essensen av fred och Kärlek strålar ut från er och er anslutning till de Högre Dimensionerna ökar. När ni fokuserar på er Gudomliga Gnista och er anslutning till de Högre Dimensionerna, kanske ni får inspiration och insikt om kunskap som kan bidra till fred och harmoni.

För att påbörja processen som förstärker ert Ljus, kanske ni vill sitta i lugn och ro och fokusera på er andning. Detta gör att er uppmärksamhet vänder sig inåt till ert hjärtcenter, där er Gudomliga Gnista bor. När ni fortsätter den här processen börjar ni slappna av i kropp, sinne och ande.

Koncentrera er uppmärksamhet på er Gudomliga Gnista och de egenskaper den representerar – fred, Kärlek och det högsta goda. Ju mer ni fokuserar på dessa egenskaper, desto starkare blir de.

Om ni har känslor som inte är så fredliga och kärleksfulla, kan ni omvandla dem med den Violetta Flamman. Det rensar utrymmet runt er Gudomliga Gnista så att den kan lysa klarare.

Medan ni fokuserar på er Gudomliga Gnista, låt er uppmärksamhet inkludera de Högre Dimensionerna och det interdimensionella samarbete som finns runt omkring er. Det kommer att hjälpa er att minnas de tider när Gudomlig Harmoni rådde. Vi kommer att hjälpa er med det, om ni ber om vår hjälp. Det är alltid er fria vilja som avgör hur ni närmar er den här processen, och vi kan bara hjälpa er om vi blir tillfrågade.

När ni låter er uppmärksamhet sväva till de Högre Dimensionerna, kanske ni kommer ihåg att i den ursprungliga skapelsen fanns det många andra Själar, eller Gudomliga Gnistor, som arbetade tillsammans för det högsta goda. Då förstår ni att varje Själ, vilket den är inkarnerade eller finns i de Högre Världarna, fortsätter att bära på en Gudomlig Gnista.

Denna Gudomliga Gnista, som finns inom varje Själ, bildar ett nätverk av Ljus. När ni tonar in till er egen Gudomliga Gnista kan ni få kontakt med den Gudomliga Gnista som finns inom andra Själar. Fokusering på Kärlek är nyckeln. När ni ställer in er vibration på Kärlek, kan ni komma i förbindelse med andra genom deras Gudomliga Gnista.

Denna Kärleksförbindelse låter er fokusera på fred och harmoni för det högsta goda. Även om det kan finnas individuella skillnader, är den övergripande längtan efter det högsta goda en dominerande faktor, och ett nätverk av Ljus bildas genom många Gudomliga Gnistor som är anslutna till det.

Med detta nätverk av Kärlek och Ljus, bildas en vibration som hjälper till att lyfta mänskligheten till en högre nivå av medvetenhet.

Vi är glada att ni fokuserar på er Gudomliga Gnista av Ljus, och att ni ansluter er till det Universella Medvetandet av Kärlek och Ljus, som är en del av den ursprungliga skapelsen. Vi är här för att arbeta tillsammans med er när ni kallar på oss i detta stora nätverk av Ljus.

Var medvetna om att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia Holy Lady Amethyst, och vi omger er med Kärlek. Och så är det.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © 2017. Linda M. Robinson,

Du gillar kanske också...