Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 30 mars 2017

Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson

30 mars 2017

Hälsningar Mina Kära, detta är Ärkeängeln Zadkiel tillsammans med Archeia Holy Amethyst, och vi hälsar er med Kärlek och Ljus. Idag vill vi tala om att förbli fokuserad under förändring.

Många energiskiften fortsätter att nå fram till er planet. Då detta sker kan det existerande energimönstret bli påverkat. Energin finns fortfarande där, men dess form kan förändras.

Saker kan förändras inom de fysiska, mentala eller andliga områdena.

Många krafter är i arbete under dessa skiften. Intressen som tidigare varit en passerande tanke kommer plötsligt upp främst i er medvetenhet, och ni kan känna en verklig kallelse att utforska dem.

Den motsatta processen kan också inträffa. Till exempel kanske ni bestämmer er för att ändra studiekurs. Något som tidigare har intresserat er känns nu färdigt och nu dras ni till att studera ett annat ämne eller att byta fokus helt och hållet. Energin ni lägger på era studier finns fortfarande där. Ni har bara bytt ämne eller ert fokus i studierna.

Ibland är styrkan i den energetiska kraftförändringen rejält stark och ni kan plötsligt känna det som om ni dras bort från er centrering.

Det kan finnas andra omkring er som skulle vilja få er att utforska ett område som de dras till, eller ni kan känna att ni borde studera en viss väg som ni inte känner er dragna till.

Ni kan också bli medvetna om att er tid är mycket dyrbar och att era huvudintressen måste få prioritet.

I dessa tider av energetiska skiften är det viktigt att ta sig tid att utröna vad ni verkligen känner och vad som känns rätt för er. Denna process av urskillning kan användas både om ni funderar på någon mindre förändring av aktivitet eller ett större fokus.

Ett sätt att göra denna utvärdering är att ta sig tid i stillhet borta från alla andra aktiviteter. Det kan vara tidigt på morgonen eller senare på kvällen när yttre energier har avtagit, eller närhelst ni ostört kan vända er inåt. Detta är er tid att sitta och vara med er själva.

Då ni sitter stilla, slut era ögon och låt er uppmärksamhet vända sig inåt. Lägg märke till hur det känns i varje del av er kropp. Notera särskilt hur det känns i ert hjärtcentra och i solar plexus. Fastställ om ni känner er avslappnade eller spända i dessa delar.

Tänk sedan på ett av de val ni funderar på. Föreställ er det valet i ert sinne, och föreställ er själva utföra den aktiviteten. Notera hur det känns i ert hjärtcentra och i solar plexus. Då ni ser er själva leva i det valet, känner ni er lyckliga och avslappnade, eller är ni spända? Notera var i kroppen ni känner detta. Då ni tar ytterligare en titt, hur känns det då? Gör er föreställning av detta val att ert hjärta sjunger, eller känner ni er neutral, eller känner ni er bedrövad? Det sätt på vilket ni känner i er kropp är en indikator på om detta är ett val ni vill göra.

Ni kan upprepa denna process om ni funderar på mer än ett alternativ och jämför sedan hur de olika alternativen känns.

När ni sedan bestämt er för ett val som känns rätt för er, fundera på om det passar bra i ett logistiskt perspektiv. När det passar bra både känslomässigt och logistiskt är det sannolikt att ni får en bättre känsla av frid.

När det passar bra både i känsla och logistik, då kan ni gå framåt med ert beslut och samtidigt behålla ert fokus.

Ni kan föreställa er ert val och veta att det är energetiskt passande för er i denna tid både på känslonivå och logistisk nivå. Ni har fastställt att ert val känns bra och att det är logistiskt sunt.

Då ni fortsätter längs er väg kanske ni då och då vill utvärdera era aktiviteter för att förbli i linje med era intressen.

När ni ber att era val går i linje med det högsta bästa sänder ni Kärlek och Ljus till gagn för alla.

Älskade, vi är glada att ni förblir fokuserade under förändring. Vi är med er då ni utvärderar era val och då ni arbetar för det högsta bästa.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia Holy Amethyst

…och vi omger er med Kärlek. Så är det.

 

www.personalpathwaysoflight.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...