Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson, 1 juli 2017

Ärkeängeln Zadkiel via Linda Robinson

1 juli 2017

SKAPELSENS ENHET

Hälsningar Kära Ni

Detta är Ärkeängeln Zadkiel, tillsammans med Archeia Heliga Ametist, och vi hälsar er i Kärlek och Ljus. Idag vill vi diskutera skapelsens enhet och dess betydelse för expansionen av ert medvetande.

Alla livsformer börjar med Skaparen. Livet är i ett tillstånd av enhet i denna odifferentierade form. Varje cell bär Ljuset och essensen av Skaparen, och detta är inpräglat i cellen. Detta säkerställer att den ursprungliga essensens medvetande alltid finns inom cellen. Då skapelsen gick framåt började cellerna differentieras till olika karaktäristika beroende på vilken roll de skulle spela i livets stora väv. Även om de blev olika med många variationer bar de fortsatt det inpräglade medvetandet som genomsyrat dem före denna individuella separation.

Därför har varje livsform ett medvetande, oavsett om det är en människa, ett djur, en växt eller ett mineral.

Varje livsform ger ett stort bidrag till den allmänna framgången och harmonin i Universums funktion. Oavsett hur stor eller liten den är, bidrar varje organism till de allmänna framstegen i livet.

Då livsformerna rör sig mot högre nivåer på ett progressivt sätt blir resultatet en harmonisk höjning av allt liv. I detta ideala tillstånd arbetar alla livsformer tillsammans för det högsta bästa för hela skapelsen.

Detta kan visuellt jämföras med den stora väven av Ljus eller liv som omfattar alla livsformer. Varje mineral, växt, djur eller människa har en unik roll och position i denna stora väv av liv. Väven glöder med den rena essensen av Ljus från Skaparen. Rörelser i någon livsform sipprar ut i hela den stora väven av liv och påverkar alla andra livsformer. När en avsikt går mot det högsta bästa för alla råder en känsla av harmoni, och alla livsformer frodas.

Det finns många sätt att öka dessa harmoniska vibrationer tvärs livets väv. Ett sätt är att utöva den Gyllene Regeln mot alla livsformer. Handla mot andra såsom du vill att andra skall handla mot dig. Detta innebär att ära varje livsform för den roll den spelar i den större harmonin i livet. Då ni betänker den roll varje livsform spelar utvecklar ni en uppskattning av den, vare den liten eller stor. Ni börjar behandla den med respekt och tacksamhet.

Ni kan till exempel beundra träden och tacka dem för den positiva roll de spelar när de renar luften och skänker skönhet och skugga. Ni blir medvetna om de många välgörande sätt på vilket djuren hjälper till runt om i världen. Ni börjar uppskatta varje del av naturen bidragande till den harmoniska rörelsen i skapelsen.

Ert medvetande utsträcker sig sedan till era mänskliga kamrater. Ni innehåller alla en Gnista av det Gudomliga som ansluter er tillbaka till Skaparen. Med denna insikt kan ni se förbi externa uppföranden och utseenden och sända Kärlek till alla. Även om ni inte samtycker med deras handlingar kan ni sända Kärlek till deras inre Gudomliga Gnista.

När ni betänker att alla livsformer har sitt ursprung i samma stora Skapare och att ni delar en gemensam essens har ni förmåga att se livet från ett högre perspektiv.

När ni ser på livet som den stora väven av Ljus kan ni förstå att varje handling ni utför påverkar alla andra livsformer. Ni inser hur varje tanke bär en speciell enhet av energi som krusar över väven. En handling kan bära en ännu starkare enhet av energi.

Då en tanke är kärleksfull höjer den alla livsformer. När den är skadlig eller elak känner alla livsformer denna lägre vibration när den krusar genom livets väv. Denna insikt leder er till medvetenheten att varje tanke påverkar helheten och ni blir mer medvetna om era tankar.

Inom den sammankopplade skapelsen kan en enskild individs handlingar ha en positiv effekt på livets väv.

När ni sänder ut kärleksfulla tankar går detta ut till hela skapelsen. Varje livsform drar nytta därav. När ni gör en vänlig handling, såsom att ni ler mot någon eller håller upp dörren för någon som bär paket, hjälper detta det större goda. Den högre vibrationen av dessa handlingar sänder frekvenser som ökar Ljuset i livets väv. Därför är det de små dagliga handlingarna ni gör som kan hjälpa till att höja medvetandet för alla livsformer. Varje tanke eller handling påverkar det hela.

Kära ni, vi är glada att ni expanderar ert medvetande då ni betänker de många sätt ni kan förstärka det högsta goda för allt liv i Ljusets stora väv. Vi är med er då ni sänder ut kärleksfulla tankar och handlingar inom enheten av Skapelsen.

Vet att ni är mycket älskade.

VI ÄR Ärkeängeln Zadkiel och Archeia Heliga Ametist

… och vi omger er med Kärlek. Och så är det.

 

Du gillar kanske också...