Ärkeängel Zadkiel via Linda Robinson, 1 maj, 2017

Ärkeängel Zadkiel

via Linda Robinson

1 maj, 2017

Släppa taget och Tillåta

 

Hälsningar Älskade Ni!

Detta är Ärkeängel Zadkiel, tillsammans med Archeia Holy Amethyst och vi hälsar er med Kärlek och Ljus. Idag vill vi samtala om att släppa taget och att tillåta.

Flera energiförändringar äger rum på er planet. Varje gång ett energiskifte infaller, påverkas befintliga energimässiga mönster. Dessa skiften kan förstärka ett existerande mönster, eller så kan de leda till stora störningar. Ni kan uppleva detta skifte som fridfullt, om förändringen förstärker mönstret, eller så kan ni känna obehag om förändringen inte är harmonisk för er. Ni kan uppleva att mönstren ständigt växlar och att innan ni har kunnat anpassa er till den pågående förändringen, så har en ny ägt rum. Era fysiska, emotionella, mentala och andliga kroppar, eller lager av energi, arbetar ständigt för att ta hand om förändringarna. Den nya inkommande energin har ett mycket annorlunda mönster och en annan frekvens och detta tillåter er att framskrida på er uppstigningsväg.

Dessa skiften kan påverka era prioriteringar, avsikter, tankar och handlingar. De kan sträcka sig ut till relationer och alltsedan länge etablerade mönster och olika sätt att göra saker på.

Den nya högre-frekventa energin tenderar att skaka om saker och bjuder in er till ett nytt sätt att vara. Det erbjuder er en möjlighet att ta en ny titt på områden där ni kanske har funderat på att göra en justering.

Den nya energin bjuder in er till att flytta till en högre medvetandenivå.

Den inbjuder er till att överväga om ni ska släppa taget om det som inte längre tjänar er och att låta er själv strömma med nya möjligheter.

När dessa energi-skiften äger rum, är det viktigt att vara uppmärksam på hur ni personligen känner er med varje skifte. En regelbunden bedömning gällande var ni befinner er på er väg, låter er avgöra om ni önskar göra några förändringar i era pågående mönster och vanor.

Ett skifte i att släppa taget och att tillåta kan vara mycket enkelt, eller så kan det vara djupgående.

Till exempel, så kan det vara ett mjukt beslut gällande att ändra på tiden då ni går upp på morgonen eller att ta en annorlunda rutt när ni är på väg till en bekant plats.

Närhelst ni utvärderar något område på er nuvarande väg, så är nyckeln att vara öppen och låta er själv föreställa er andra möjligheter. Detta betyder inte att ni måste välja varje alternativ som ni kan tänka er. Det innebär snarare att tona in sig till hjärtat och hjärnan samtidigt, för att avgöra vad som är det rätta för er i varje givet ögonblick.

När ni gör detta, så släpper ni taget om stelt tänkande och tillåter er själva att följa med den nya energin. Då förmår ni avgöra om ni önskar göra förändringar inom något område på er väg. Ni kanske märker att ni befinner er exakt där ni vill vara. Om ni upptäcker att ni önskar göra en förändring nom något område, så kan ni följa med förändringen på ett varsamt sätt.

När ni låter er flöda men den nya energin, förblir ni öppna för nya tankar och idéer. Ni börjar se nya sätt att vara, vilka kan leda till att ni tar er högre upp i medvetande.

Nyckeln till processen är att vara öppen och att tillåta. När ni gör detta på ett avslappnat sätt att vara, är ni mer benägna att få ta emot glimtar av insikt och meddelanden från era guider.

Då kan ni utvärdera huruvida dessa insikter och meddelanden känns rätt för er och om de är logiska för er. Er urskiljningsprocess ökar under denna utvärdering. Ni blir mer medvetna om vad som är rätt för er och vad som inte är det. Om ni får ta emot glimtar av insikter eller meddelanden som ni inte känner är rätta för er, så kan ni hel enkelt avfärda dem.

När ni släpper taget och tillåter, befinner ni er i ett tillstånd av flöde med energin. Ert medvetande ökar och höjs, och er medvetenhet utvidgar sig till en multi-dimensionell nivå.

När ni ber om att få det högsta och bästa för alla, medan ni gör denna process, lyser ert Ljus alltigenom dimensionerna.

Älskade, vi är glada över att ni är öppna för att släppa taget och tillåta, när den nya energin kommer in i er omgivning. Vi sänder er Ljus när ni fortsätter på er uppstigningsväg.

Var medvetna om att ni är högt älskade.

VI ÄR Ärkeängel Zadkiel och Archeia Holy Amethyst

… och vi omger er med Kärlek.

Så är det.

 

 

Copyright © 2017 Linda M. Robinson, PersonalPathwaysOfLight.com. All Rights Reserved. Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given.  Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

This information may be published in journals, magazines or public print only with written permission.

Linda@PersonalPathwaysOfLight.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...